Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.07.2018 ob 11:45:01 in je

84116266d585c0ddeb0d5c3cea101cd9c300649b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.07.2018 ob 09:41:01 je bila

9c494a50505408de5c9152babf3a162126653395