Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.07.2018 ob 15:23:33 je bila

0cf108436958611e6da1cd46da3ae58b37460c6b


Ponudnik

Aeromap Gmbh

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 32.800,00 brez DDV