Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.05.2018 ob 11:24:34 je bila

66680b8aa3fe7f67ceefe8f9b6130ff6fc2f89cf