Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.05.2018 ob 10:00:02 in je

f25c66660d1e13aa62a9608855d37bada1bbd383

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.05.2018 ob 10:34:20 je bila

5dbe6e270cddbd0df7b9afe4cb54be71ad7c3a3b


Ni prispelih ponudb.