Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 02.07.2018 ob 10:00:02 in je

ab31b4c25875b8f690138e25382b984319660471

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.06.2018 ob 14:19:13 je bila

ea47df1cc43ce645cb219e0537ddefb94d0d39f9


Ponudnik

WEBO DEKONTAMINACIJA, OPREMA IN PROIZVODI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 141.000,00 brez DDV