Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.06.2018 ob 11:00:03 in je

f17f759ce6f6ed6acfa2d3dfa725ae7692db6d7e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.05.2018 ob 10:28:06 je bila

4800d5320e09a824cafcb1d007057564a057acb3


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 12.615,75 brez DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 1.878,16 brez DDV
  • Sklop 3- ponudbena cena: 2.491,91 brez DDV
  • Sklop 4- ponudbena cena: 9.044,77 brez DDV
  • Sklop 5- ponudbena cena: 1.052,70 brez DDV
  • Sklop 6- ponudbena cena: 378,88 brez DDV
  • Sklop 7- ponudbena cena: 1.100,03 brez DDV