Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.09.2018 ob 10:00:03 in je

f865dca71a5c03e7fd50a845dd9f9eac72d06736

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.09.2018 ob 13:21:55 je bila

01bf69875b1b84bb29508be9d44024dfc79c2bc6


Ponudnik

AGENDA KOMUNIKACIJSKI IN INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Ponudnik

PANNA D.O.O. DRUŽBA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 5.424,12 z DDV

Ponudnik

AGENDA KOMUNIKACIJSKI IN INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 56.949,60 z DDV

Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Ponudnik

SOFTTRADE RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 63.577,86 z DDV

Ponudnik

ANDERWALD TRŽENJE IN SERVISIRANJE, D.O.O., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 5.185,00 z DDV

Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 52.240,40 z DDV