Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2018 ob 13:32:26 je bila

d23a26b8b2d1ebb87e119909c615e2ef3705f12c


Ponudnik

MEDISTAR MEDICINSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 84.488,00 brez DDV