Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.09.2018 ob 11:45:03 in je

0248cf4037d9aeacf944db387cc6c1760088af85

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2018 ob 13:32:26 je bila

d23a26b8b2d1ebb87e119909c615e2ef3705f12c


Ponudnik

MEDISTAR MEDICINSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 84.488,00 brez DDV