Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.07.2018 ob 08:30:03 in je

50dcad8f88168dc9820c82cdf09083c604c96e9f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.07.2018 ob 14:08:03 je bila

89a245adbb7d25c41ed3d5963c366519a58cec40


Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI
  • Partner 1

  • Naziv: LOGING RENT TRŽENJE IN POSLOVNE STORITVE D.O.O.
  • Naslov: LIVADA 2 A, 8000 NOVO MESTO
  • Davčna številka: si77532392
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 748.680,60 z DDV