Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.11.2018 ob 11:21:24 je bila

f6506f0482da5500235fb2753d5a9458b380a42c


Ni prispelih ponudb.