Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu



Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.07.2018 ob 10:00:02 in je

4832716c393403dd43d003f2c1df723c96f14237

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.06.2018 ob 22:00:36 je bila

551320d8a7f3125a7adb5148da977555554c0731


Ponudnik

ECE, ENERGETSKA DRUŽBA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.