Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu

Zgodovina:

Sprememba 10.05.2018 14:56:51
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:50
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:46
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:43
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:38
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:36
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:30
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:24
Sprememba iz "https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255214".
Sprememba 10.05.2018 14:56:22
Sprememba iz "Prazno".
 

Zgodovina:

Sprememba 10.05.2018 14:56:51
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:50
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:47
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:43
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:38
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:36
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:30
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:24
Sprememba iz "JN002942/2018-W01".
Sprememba 10.05.2018 14:56:22
Sprememba iz "Prazno".
 


Zgodovina:

Sprememba datuma 16.05.2018 10:22:14
Sprememba iz "07.06.2018".
Sprememba datuma 16.05.2018 10:21:25
Sprememba iz "24.05.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.06.2018 ob 10:00:01 in je

6fd7d05da5453f564109ff35fa60e4bc25e94fa2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.05.2018 ob 10:22:14 je bila

3e9f539b2d1787888af3406368547aee4011d18b


Ponudnik

Emco Wheaton GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 404.770,00 brez DDV