Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.09.2018 ob 10:00:03 in je

59e1e50e0178050e59acf83387deab4d645443b3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2018 ob 20:43:14 je bila

2de1ac102cc76e120eb4279fbfc444adaba889f2


Ponudnik

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 37.000,00 z DDV