Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.05.2018 ob 10:00:02 in je

41ce46e42b60bcccde9b6016a252de701523e9f9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.04.2018 ob 14:41:27 je bila

fe0d9cde43ba55f669e702e2d015000401b3061d


Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 316.791,71 brez DDV