Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu

Zgodovina:

Sprememba 10.04.2018 13:14:39
Sprememba iz "JN002453/2018-W01".
 


Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.04.2018 ob 10:00:02 in je

efb58c0811ba3ef4e333892ed957bcb7d2fb2f3b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.04.2018 ob 13:40:20 je bila

f2605276ab0206d4ee3f0776e9640616f693c742


Ponudnik

EHO PROJEKT, EROZIJA, HUDOURNIŠTVO, OKOLJE, D.O.O.

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 286.179,77 brez DDV

Ponudnik

FINALI GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 281.767,19 brez DDV