Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 22.10.2018 09:06:31
Sprememba iz "23.10.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.10.2018 ob 09:06:31 je bila

67945d370703434e0989db7cf4e841b23b2bbc83


Ponudnik

GRAFINER, GRADBENA FINALIZACIJA IN DRUGE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 133.877,00 brez DDV

Ponudnik

SIMEL TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 188.222,00 brez DDV