Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 31.01.2019 ob 09:13:46 je bila

e2067f62868cf42f2bf457e4575dd6d455c09177


Ni prispelih ponudb.