Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.11.2018 ob 15:00:47 je bila

f1570a23f45d5798d245ac97d94fc939177f22ff


Ponudnik

CLEANING DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 382.104,00 z DDV

Ponudnik

AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 414.604,80 z DDV

Ponudnik

MIV SERVIS, STORITVE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 333.147,84 z DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 343.630,08 z DDV