Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.07.2018 ob 13:03:51 je bila

0e55b44bb7e8670817071af668233f377bf1a7ff


Ponudnik

NERED TURIZEM, PREVOZI, RENT A CAR, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 133.280,00 brez DDV