Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 16.04.2018 09:20:33
Sprememba iz "18.04.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.04.2018 ob 10:00:02 in je

50947481b4dacc46526cead1cb592400f880309f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.04.2018 ob 09:20:33 je bila

0b54bcfa17f99a3fc8d5903711226b73f2bab347


Ponudnik

LOKAINŽENIRING, PODJETJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 40.000,00 brez DDV

Ponudnik

PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 63.555,20 brez DDV

Ponudnik

PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE

Ponudnik

PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 48.360,65 brez DDV