Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.09.2018 ob 11:30:02 in je

ca860b5ee547506c41c733f44463fbbf70dbca3e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.09.2018 ob 16:59:51 je bila

69d5bda0670ee33fd81252297c485aa1a94387d0


Ponudnik

CE-INVEST, INŽENIRING IN NEPREMIČNINE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 176.233,10 brez DDV