Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.05.2018 ob 11:00:03 in je

f44967f1cfacd0eb60f7b6893c564a8c8f53461a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.05.2018 ob 09:25:23 je bila

8a0fdd39eb9725a6bf2b62093da783b86b7117d3


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 126.312,58 z DDV

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 186.510,40 z DDV

Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 133.122,06 z DDV

Ponudnik

ADRIAING PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE, INŽENIRING IN PRODAJO, D.O.O. KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 131.484,08 z DDV

Ponudnik

ISBE, GRADBENIŠTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 109.202,71 z DDV

Ponudnik

CVP, GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 177.327,30 z DDV