Posamezno javno naročilo

Podatki o javnem naročilu


Zgodovina:

Sprememba 27.11.2018 15:55:27
Sprememba iz "NAKUP IN INSTALACIJA NAPRAVE ZA MERJENJE POVRŠINSKE ENERGIJE NA MIKROSKOPSKEM NIVOJU".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.11.2018 ob 15:55:27 je bila

d3ff109f1c80d11b431602c16e7c341862e5b760:


Ponudnik

KRÜSS GmbH Wissenschaftliche Laborgeräte

Ponudnik

KRÜSS GmbH Wissenschaftliche Laborgeräte

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 71.885,00 brez DDV