Posamezna ponudba

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o preklicu javnega naročila 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.08.2018 ob 09:30:41 in je

804dfd92f6b3eb9c90641188c86d15edecff5b2f

Preveri zgoščeno vrednost (HASH)