Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbeDatum odpiranja
Gradnja prizidka gradbenih delavnic P3 - nadzidava ŠOLSKI CENTER CELJE JN004555/2024-SL1/01 2024/06/28 13:2928.06.2024 13:29 2024/07/16 10:0016.07.2024 10:00 2024/07/16 11:0016.07.2024 11:00
Vzdrževanje in servisiranje multikolektorskega ICP-MS / Maintenance and service of multi-collector ICP-MS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004581/2024-SL1/01 2024/07/01 11:4901.07.2024 11:49 2024/07/16 11:0016.07.2024 11:00 2024/07/16 13:0016.07.2024 13:00
Izvedba storitev šolskih prevozov v letih od 2024 do 2027 za sklope 13, 14 in 16 OBČINA ŠKOFJA LOKA JN004438/2024-EUe16/01 2024/06/24 14:2724.06.2024 14:27 2024/07/22 10:0022.07.2024 10:00 2024/07/22 11:0022.07.2024 11:00
Programska rešitev za preskrbo s krvjo in storitev transfuzijske medicine ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004457/2024-EUe16/01 2024/06/26 11:1026.06.2024 11:10 2024/07/24 12:0024.07.2024 12:00 2024/07/24 13:0024.07.2024 13:00
Storitve vzdrževanja IKT 2024-2028 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004876/2024-SL1/01 2024/07/11 09:5611.07.2024 09:56 2024/07/25 10:0025.07.2024 10:00 2024/07/25 11:0025.07.2024 11:00
Izvajanje šolskih avtobusnih prevzov v šolskem letu 2024/2025 OBČINA ANKARAN JN004748/2024-SL1/01 2024/07/05 14:5205.07.2024 14:52 2024/07/26 10:0026.07.2024 10:00 2024/07/26 11:0026.07.2024 11:00
Obnova brežin HE Vrhovo po poplavah in čiščenje naplavin iz betonskega korita Sopote v Radečah SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN004905/2024-SL3/01 2024/07/11 12:1811.07.2024 12:18 2024/07/26 10:0026.07.2024 10:00 2024/07/26 11:0026.07.2024 11:00
Dobava pisarniškega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004599/2024-EUe16/01 2024/07/02 09:2202.07.2024 09:22 2024/07/29 10:0029.07.2024 10:00 2024/07/29 11:0029.07.2024 11:00
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za leti 2025 in 2026 INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN004875/2024-SL1/01 2024/07/11 07:3111.07.2024 07:31 2024/07/31 10:0031.07.2024 10:00 2024/07/31 11:0031.07.2024 11:00
Nakup in instalacija rescaning konfokalnega sistema za mikroskopijo / Supply and installation of a rescaning confocal system for microscopy INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004460/2024-EUe16/01 2024/06/25 22:3025.06.2024 22:30 2024/07/31 10:0031.07.2024 10:00 2024/07/31 12:0031.07.2024 12:00