Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbeDatum odpiranja
OPERATIVNI NAJEM VOZILA SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN007665/2022-W01 2022/11/14 15:0114.11.2022 15:01 2022/11/30 09:0030.11.2022 09:00 2022/11/30 10:0030.11.2022 10:00
Sistem za simulacijo višinskih razmer v prostoru človeške centrifuge v objektu Čaplja NC Planica (System for simulation of high altitude environment in a room with short arm human centrifuge in building Čaplja NC Planica) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007724/2022-W01 2022/11/17 10:0017.11.2022 10:00 2022/11/30 10:0030.11.2022 10:00 2022/11/30 12:0030.11.2022 12:00
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih polnilnih in tesnilnih malt za odlagalni zabojnik N2d ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN007832/2022-W01 2022/11/22 08:0622.11.2022 08:06 2022/12/06 10:0006.12.2022 10:00 2022/12/06 11:0006.12.2022 11:00
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper - pogajanja MESTNA OBČINA KOPER 2022/11/11 14:1411.11.2022 14:14 2022/12/07 10:0007.12.2022 10:00 2022/12/07 11:0007.12.2022 11:00
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2022-2026 ŠOLSKI CENTER CELJE JN007599/2022-B01 2022/11/11 09:1311.11.2022 09:13 2022/12/08 10:0008.12.2022 10:00 2022/12/08 11:0008.12.2022 11:00
ACSza2023 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2022/11/21 08:4321.11.2022 08:43 2022/12/08 23:3008.12.2022 23:30 2022/12/09 08:0009.12.2022 08:00
Posredovanje letalskih prevozov za prevoz organov in tkiv za presaditve ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN007695/2022-B01 2022/11/16 07:3416.11.2022 07:34 2022/12/12 10:0012.12.2022 10:00 2022/12/12 11:0012.12.2022 11:00
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje štirih let SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA JN007823/2022-B01 2022/11/21 20:2621.11.2022 20:26 2022/12/19 10:0019.12.2022 10:00 2022/12/19 11:0019.12.2022 11:00
Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN007153/2022-B01 2022/10/21 07:4521.10.2022 07:45 2022/12/19 15:0019.12.2022 15:00 2022/12/19 16:0019.12.2022 16:00
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava - Order No. 6/ Naročilo št. 6 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2022/11/09 15:5209.11.2022 15:52 2022/12/21 10:0021.12.2022 10:00 2022/12/21 11:0021.12.2022 11:00