Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbe
Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Pšenična Polica OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001928/2020-B01 2020/03/24 14:4124.03.2020 14:41 2020/05/12 09:0012.05.2020 09:00
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - PHASE II, FAZA II BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/03/11 14:4911.03.2020 14:49 2020/04/21 10:0021.04.2020 10:00
Izgradnja TP 20/0,4kV Rake, TP 20/0,4kV Stružnica, priključnega kablovoda 20kV in NNO. SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN001994/2020-W01 2020/03/26 18:0626.03.2020 18:06 2020/04/20 09:0020.04.2020 09:00
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica. SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN002168/2020-W01 2020/04/03 09:0703.04.2020 09:07 2020/04/20 09:0020.04.2020 09:00
Dobava živil 2020 - 2024 OBČINA ANKARAN JN001786/2020-B01 2020/03/18 09:3518.03.2020 09:35 2020/04/15 11:0015.04.2020 11:00
Priprava dnevno toplih obrokov dijaške prehrane v prostorih naročnika 2020-2023 ŠOLSKI CENTER CELJE / 2020/04/02 13:0502.04.2020 13:05 2020/04/15 10:0015.04.2020 10:00
Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno skupaj z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000857/2020-B01 2020/02/13 14:0413.02.2020 14:04 2020/04/15 09:0015.04.2020 09:00