Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbe
Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, lokalnih zbirnih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002752/2021-B01 2021/05/05 15:1905.05.2021 15:19 2021/07/08 09:0008.07.2021 09:00
Izbira izvajalca za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Dolenjske Toplice za obdobje 4 let OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN003660/2021-B01 2021/06/04 09:3104.06.2021 09:31 2021/07/02 12:0002.07.2021 12:00
Nakup Berlincourtove stiskalnice (Supply of a Berlincourt press) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003985/2021-W01 2021/06/15 08:5815.06.2021 08:58 2021/07/02 10:0002.07.2021 10:00
Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN003952/2021-W01 2021/06/14 15:4514.06.2021 15:45 2021/06/30 11:0030.06.2021 11:00
Nakup in instalacija avtomatske preskuševalne postaje elektronskih komponent (Supply and installation of an automatic motorized probe station) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003525/2021-B01 2021/05/30 22:0930.05.2021 22:09 2021/06/30 10:0030.06.2021 10:00
Okvirni sporazum za storitve tiska in vezave publikacij z več gospodarskimi subjekti ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN003472/2021-B01 2021/05/28 11:1128.05.2021 11:11 2021/06/28 10:0028.06.2021 10:00
Nakup opreme za študij lastnosti in strukture materialov pod visokimi tlaki (Supply of an equipment for the investigation of properties and structure of materials under high pressure) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003923/2021-W01 2021/06/11 21:5211.06.2021 21:52 2021/06/28 10:0028.06.2021 10:00
Nakup računalniške strojne opreme - prenosni računalniki in monitorji JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN003691/2021-W01 2021/06/04 11:1904.06.2021 11:19 2021/06/23 11:0023.06.2021 11:00
NAKUP IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH STANDARDOV / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT JOŽEF STEFAN JN003757/2021-W01 2021/06/07 14:5107.06.2021 14:51 2021/06/23 10:0023.06.2021 10:00
Izgradnja TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vključitev v SN 20kV omrežje SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003734/2021-W01 2021/06/07 07:2407.06.2021 07:24 2021/06/23 09:0023.06.2021 09:00