Zaključena

Zaključena javna naročila

Naziv Št. javnega naročila Datum objave Datum zaključka
Letna naročnina (AAF) za dostop do arhivskih e-vsebine revij JSTOR za obdobje 1.1.2024 - 31.12.2024 za upravičene uporabnike konzorcija JN008060/2023-W01 2023/12/05 14:0405.12.2023 14:04 2023/12/12 11:3512.12.2023 11:35
Izgradnja TP 20/0,4kV Rake, TP 20/0,4kV Stružnica, priključnega kablovoda 20kV in NNO. JN001994/2020-W01 2020/03/26 18:0626.03.2020 18:06 2020/06/15 13:0115.06.2020 13:01
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica. JN002168/2020-W01 2020/04/03 09:0703.04.2020 09:07 2020/06/15 13:0015.06.2020 13:00
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica. JN000978/2020-W01 2020/02/18 08:4518.02.2020 08:45 2020/04/03 09:0803.04.2020 09:08
Nakup in instalacija segmentnega detektorja z velikim prostorskim kotom (Supply and installation of an annular detector with large solid angle) JN008577/2019-W01 2019/12/10 14:4010.12.2019 14:40 2020/01/28 08:0228.01.2020 08:02
Storitve upravljanja programske opreme QRadar za obdobje treh (3) let JN008610/2019-W01 2019/12/11 14:3411.12.2019 14:34 2020/01/07 09:4907.01.2020 09:49
Vzdrževanje monokristalnega difraktometra Gemini A plus (Maintenance of a single-crystal X-ray diffractometer the Gemini A plus) JN008532/2019-W01 2019/12/09 13:3209.12.2019 13:32 2020/01/28 08:0228.01.2020 08:02
SprNza2020(pog) 2019/11/14 14:4814.11.2019 14:48 2019/12/17 13:4117.12.2019 13:41
JSTORza2020 2019/12/10 08:5110.12.2019 08:51 2019/12/18 08:2718.12.2019 08:27
ACSza2020 2019/12/10 09:4910.12.2019 09:49 2019/12/18 08:2718.12.2019 08:27
Nakup dveh robotskih sistemov primernih za sodelovanje z ljudmi (Supply of two robotic systems capable of working with humans) JN008304/2019-W01 2019/11/28 14:2328.11.2019 14:23 2020/01/28 08:0228.01.2020 08:02
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica JN006681/2019-W01 2019/09/25 12:1525.09.2019 12:15 2020/01/30 12:1330.01.2020 12:13
Nakup RFID komponent in implementacija nadgradnje v PLC LJ in PLC MB; Opomba-povabilo je namenjeno samo povabljenemu ponudniku ; ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. 2019/09/25 11:1525.09.2019 11:15 2020/05/22 11:0722.05.2020 11:07
Nakup in instalacija manjšega sistema za pulzno lasersko nanašanje (Supply and installation of a small pulsed laser deposition system) JN006078/2019-W01 2019/08/30 11:2830.08.2019 11:28 2020/01/28 08:0128.01.2020 08:01
Nadgradnja masnega spektrometra za stabilne izotope Europa 20-20 z ANCA SL in ANCA TG enotama za pripravo vzorcev (Upgrade of isotope ratio mass spectrometer Europa 20-20 with ANCA SL and ANCA TG preparation units) JN005726/2019-W01 2019/08/12 12:0412.08.2019 12:04 2020/01/28 08:0128.01.2020 08:01
Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica. JN004789/2019-E01 2019/07/08 12:5708.07.2019 12:57 2020/03/02 09:5502.03.2020 09:55
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica. JN004790/2019-E01 2019/07/08 12:5708.07.2019 12:57 2020/01/07 09:5607.01.2020 09:56
Letalski transport poštnih pošiljk JN004615/2019-E01. 2019/07/01 10:1401.07.2019 10:14 2020/05/22 11:0822.05.2020 11:08
Nakup licenc Palo Alto Networks za obdobje treh (3) let JN004742/2019-W01 2019/07/05 11:5005.07.2019 11:50 2019/07/23 13:4323.07.2019 13:43
Dobava merilno-komunikacijske opreme JN002802/2019-E01 2019/06/10 09:1210.06.2019 09:12 2020/04/03 09:0803.04.2020 09:08
Razširitev diskovnega polja z AFA sistemom in nadgradnja obstoječih diskovnih kapacitet na diskovnih poljih JN003798/2019-W01 2019/06/06 12:5806.06.2019 12:58 2019/07/30 16:0130.07.2019 16:01
Dobava merilno-komunikacijske opreme JN002802/2019-E01 2019/05/03 09:4203.05.2019 09:42 2020/01/30 12:1330.01.2020 12:13
Nakup in instalacija hladilnika 3He/4He za ultranizke temperature (Supply and installation of a 3He/4He dilution refrigerator for ultralow temperatures) JN002691/2019-B01 2019/04/26 13:2126.04.2019 13:21 2020/01/28 08:0028.01.2020 08:00
Nakup reflektronske stopnje masnega spektrometra TOF za MeV-SIMS (Supply of a reflectron stage of tof mass spectrometer for MeV-SIMS) JN002464/2019-W01 2019/04/19 09:2719.04.2019 09:27 2020/01/28 08:0028.01.2020 08:00
Nakup in instalacija sistema za 3D tiskanje kovinskih in keramičnih materialov (Supply and installation of a sistem for 3D printing of metal and ceramic materials) JN000947/2019-W01 2019/02/20 10:0720.02.2019 10:07 2020/01/28 07:5928.01.2020 07:59
Izgradnja kabelske kanalizacije za dva sistema KB 110kV med RTP PCL in RTP TETOL JN000173/2019-E01 2019/01/15 15:0215.01.2019 15:02 2020/01/07 09:5307.01.2020 09:53
Nakup in instalacija naprave za končno mehansko pripravo površin s poliranjem (Supply and installation of a drag-finishing machine for surface treatment) JN000660/2019-W01 2019/02/07 09:1507.02.2019 09:15 2019/03/14 12:2014.03.2019 12:20
Vgradnja sistema zaznavanja ovir na MD2(G345) in MD3(G880) na terminalu EET 2018/12/24 10:2024.12.2018 10:20 2019/03/13 09:4913.03.2019 09:49
Nakup in instalacija naprave za končno mehansko pripravo površin s poliranjem (Supply and installation of a drag-finishing machine for surface treatment) JN008735/2018-W01 2018/12/21 11:5021.12.2018 11:50 2019/02/19 19:3119.02.2019 19:31
SNza2019 (pog) 2018/12/20 13:3220.12.2018 13:32 2018/12/27 10:2927.12.2018 10:29
Vzdrževanje humanoidnega robota TALOS (Maintenance of the humanoid robot TALOS) JN008331/2018-W01 2018/12/04 15:0604.12.2018 15:06 2019/02/19 19:3219.02.2019 19:32
Nakup in instalacija naprave za merjenje površinske energije na mikroskopskem nivoju (Supply and installation of a Drop Shape Analyzer) JN008171/2018-W01 2018/11/27 15:4927.11.2018 15:49 2019/02/19 19:3219.02.2019 19:32
letna naročnina (AAF) za dostop do arhivskih e-vsebine revij JSTOR za obdobje 1.1.2019 - 31.12.2019 za upravičene uporabnike konzorcija 2018/11/16 08:4516.11.2018 08:45 2018/12/11 10:1411.12.2018 10:14
ACSza2019 2018/11/21 08:4021.11.2018 08:40 2018/12/11 10:1411.12.2018 10:14
Tuje serijske publikacije, JNMV-02/18-KN JN008052/2018-W01 2018/11/22 13:4522.11.2018 13:45 2019/01/04 12:0904.01.2019 12:09
EKSPERTNE STORITVE NA PROJEKTU RAZVOJ INTEGRIRANEGA SENZORJA NAVORA JN007341/2018-W01 2018/10/22 14:2122.10.2018 14:21 2019/03/14 12:2014.03.2019 12:20
SF2019 2018/10/24 10:1124.10.2018 10:11 2018/12/11 10:1311.12.2018 10:13
Nakup materiala tool carbon steel K390 MICROCLEAN proizvedeno po tehnologiji praha (Supply of tool carbon steel K390 MICROCLEAN material produced under powder technology) JN006649/2018-W01 2018/09/25 15:2125.09.2018 15:21 2018/11/27 15:5127.11.2018 15:51
Laboratorijski 3D printer za kovine JN006406/2018-W01 2018/09/17 10:1117.09.2018 10:11 2018/11/21 14:1021.11.2018 14:10
Nakup in instalacija masnega spektrometra z možnostjo merjenja energijske porazdelitve ionov (Supply and instalation of mass spectrometer with the ability to measure the energy distribution of the ions) JN005669/2018-W01. 2018/08/16 15:4816.08.2018 15:48 2018/11/27 15:5127.11.2018 15:51
Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (Field emission scanning electron microscope - FE SEM) JN005433/2018-B01 2018/08/07 15:1807.08.2018 15:18 2018/11/21 08:5121.11.2018 08:51
NAKUP DVEH ROBOTSKIH SISTEMOV PRIMERNIH ZA SODELOVANJE Z LJUDMI (SUPPLY OF TWO ROBOTIC SYSTEMS CAPABLE OF WORKING WITH HUMANS) JN005219/2018-W01 2018/07/27 09:5327.07.2018 09:53 2018/11/27 15:5127.11.2018 15:51
NABAVA NOVEGA MOSTNEGA DVIGALA po postopku s pogajanji brez predhodne objave 2018/08/23 09:0623.08.2018 09:06 2018/11/16 08:2216.11.2018 08:22
Dobava merilno-komunikacijske opreme za projekt Sincro.grid JN004738/2018-W01 2018/07/11 11:3611.07.2018 11:36 2019/09/26 12:1626.09.2019 12:16
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 4 let JN003768/2018,B01,2018/S108-245538 2018/06/07 16:4307.06.2018 16:43 2018/11/07 11:1107.11.2018 11:11
Obnova sistema ogrevanja sanitarne tople vode za območje plavalnega bazena na Fakulteti za šport JN003621/2018-W01 2018/06/04 14:3204.06.2018 14:32 2018/11/05 10:2605.11.2018 10:26
Tiskarske storitve za obdobje 2018-2022 JN003128/2018-W01 2018/05/17 12:0617.05.2018 12:06 2018/11/05 10:2605.11.2018 10:26