Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.12.2019 ob 14:34:46 je bila

85e2e6559531700b212eecd7da36e0fb4c474fe1


Ponudnik

IBM SLOVENIJA PODJETJE ZA PROIZVODNJO, MARKETING IN STORITVE D.O.O. LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 45.500,04 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve