Public contracts

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tenders
Sestav za spektroskopijo z visokimi harmoniki v ekstremnem ultravijoličnem območju z dodatki / Setup for high harmonics-based spectroscopy in extreme ultraviolet energy range with accessories INSTITUT JOŽEF STEFAN JN002261/2021-B01 2021/04/14 09:1114.04.2021 09:11 2021/05/19 10:0019.05.2021 10:00
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 3/ Naročilo št. 3 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/04/13 10:1013.04.2021 10:10 2021/05/05 10:0005.05.2021 10:00
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN002160/2021-W01 2021/04/09 10:2909.04.2021 10:29 2021/04/28 10:0028.04.2021 10:00
Dobava in montaža notranje opreme za objekt Sitarjeva hiša OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN002298/2021-W01 2021/04/14 12:2514.04.2021 12:25 2021/04/26 14:0026.04.2021 14:00
Izgradnja hodnika za pešce v vasi Zalog - 2. faza in obnova zunanje ureditve ob cerkvi Sv. Marije v Adergasu OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001700/2021-W01 2021/03/23 13:0023.03.2021 13:00 2021/04/23 09:0023.04.2021 09:00
PRENOVA PROSTOROV PRITLIČJA SSRS GOI dela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001968/2021-W01 2021/04/01 13:0701.04.2021 13:07 2021/04/21 10:0021.04.2021 10:00