Public contracts

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tendersOpening date
Rekonstrukcija Vinogradniške poti LC 177020, 1. faza OBČINA ANKARAN JN006393/2022-W01 2022/09/19 11:1219.09.2022 11:12 2022/10/07 10:0007.10.2022 10:00 2022/10/07 11:0007.10.2022 11:00
VALIDATION OF THE WSS APPLICATION TO THE NEW TECHNICAL INFRASTRUCTURE AND WSS SUBSCRIPTION LICENCE AGREEMENT/VALIDACIJA WSS APLIKACIJE NA NOVO TEHNIČNO INFRASTRUKTURO IN WSS NAJEMNA LICENČNA POGODBA BANKA SLOVENIJE 2022/08/01 11:5201.08.2022 11:52 2022/10/11 10:0011.10.2022 10:00 2022/10/11 12:0011.10.2022 12:00
Okvirni sporazum za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme 2022-2026 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006439/2022-B01 2022/09/22 10:0022.09.2022 10:00 2022/10/17 10:0017.10.2022 10:00 2022/10/17 11:0017.10.2022 11:00