Public contracts

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tenders
Okvirni sporazum za nakup letalskih kart ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004836/2021-B01 2021/07/16 09:2616.07.2021 09:26 2021/08/13 10:0013.08.2021 10:00
Nakup 6-osnega goniometra za ionsko kanaliziranje s sistemom za menjavo vzorcev in zajemom podatkov (Supply of 6-axis goniometer for ion channeling with system for sample exchange and data acquisition) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004915/2021-B01 2021/07/19 10:2419.07.2021 10:24 2021/08/09 10:0009.08.2021 10:00
Storitve šolskih prevozov - pogajanja OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2021/08/02 15:4202.08.2021 15:42 2021/08/09 10:0009.08.2021 10:00
Nadgradnja Nanoscribe Photonic Professional – naprave na osnovi dvofotonske polimerizacije za tiskanje 3d objektov z ločljivostjo 160 nm (Upgrade of the existing Nanoscribe Photonic Professional – 3D optical printer with 160 nm resolution) INSTITUT JOŽEF STEFAN JN004832/2021-B01 2021/07/15 15:1015.07.2021 15:10 2021/08/06 10:0006.08.2021 10:00
Nakup računalniške strojne opreme - prenosni računalniki in zasloni - ponovitev JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN004992/2021-W01 2021/07/21 07:5721.07.2021 07:57 2021/08/04 11:0004.08.2021 11:00