Cancelled

Cancelled public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Date of cancellation
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT JOŽEF STEFAN JN007737/2020-W01 2020/12/14 10:4614.12.2020 10:46 2020/12/14 12:3814.12.2020 12:38
Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ JN004276/2020-B01 2020/07/07 11:3007.07.2020 11:30 2020/07/20 11:2320.07.2020 11:23
Nakup, implementacija in vzdrževanje sistema SIEM AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN007041/2019-W01 2019/10/09 13:4009.10.2019 13:40 2019/10/09 15:0409.10.2019 15:04
Projekt za izvedbo protipoplavnih ukrepov v občini Dobrepolje OBČINA DOBREPOLJE JN006033/2019-W01 2019/08/28 14:1628.08.2019 14:16 2019/09/06 13:1006.09.2019 13:10
PSPP AVČE- remote control for maintenance of the AC excitation system for period from 2019 to 2022 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O. 2019/05/24 14:0424.05.2019 14:04 2019/05/24 14:2824.05.2019 14:28
Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN008787/2018-B01 2018/12/27 11:2527.12.2018 11:25 2019/03/06 09:5706.03.2019 09:57
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006222/2018-B01 2018/09/10 12:1710.09.2018 12:17 2018/09/11 13:1711.09.2018 13:17
Izvedba vrtin za potrebe okoljskega monitoringa podzemnih vod na lokaciji odlagališča NSRAO Vrbina, Krško PRAETOR D.O.O., VODENJE PROJEKTOV IN SVETOVANJE JN006235/2018-W01 2018/09/10 15:2510.09.2018 15:25 2018/09/10 15:3110.09.2018 15:31
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN005565/2018-B01 2018/08/10 10:3910.08.2018 10:39 2018/09/04 11:2404.09.2018 11:24
Nacionalna kampanja za promocijo poklicev CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005621/2018-W01 2018/08/14 09:2014.08.2018 09:20 2018/08/14 09:3014.08.2018 09:30
Oprema novega vrtca OBČINA ŽUŽEMBERK JN002691/2018-B01 2018/04/25 09:4825.04.2018 09:48 2018/04/25 12:0125.04.2018 12:01