Current DPS

Dynamic Purchasyng System (DPS)

Contracting authority Title Public contract no. Date of publication DNS submission start date Period of DPS Validaty
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Prevzem in odvoz odpadkov JN000596/2019-B01 2019/02/04 17:0404.02.2019 17:04 2019/03/07 12:0007.03.2019 12:00 2025/03/07 12:0007.03.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja JN001650/2019-E01 2019/03/21 13:3921.03.2019 13:39 2019/04/18 13:0018.04.2019 13:00 2027/04/18 13:0018.04.2027 13:00
OBČINA GORJE Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nizke in visoke gradnje v Občini Gorje JN002283/2020-B01 2020/04/09 08:3709.04.2020 08:37 2020/05/08 10:0008.05.2020 10:00 2024/04/08 10:0008.04.2024 10:00
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Nakup in dobava hrane z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002739/2020-B01 2020/05/05 07:2905.05.2020 07:29 2020/06/01 10:0001.06.2020 10:00 2024/08/30 10:0030.08.2024 10:00
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002893/2020-B01 2020/05/11 19:3811.05.2020 19:38 2020/06/09 11:0009.06.2020 11:00 2024/06/10 08:0010.06.2024 08:00
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE DNS - Računalniška oprema JN002921/2020-B01 2020/05/12 16:5112.05.2020 16:51 2020/06/11 12:0011.06.2020 12:00 2022/05/12 12:0012.05.2022 12:00
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN004276/2020-B01 2020/07/20 11:2020.07.2020 11:20 2020/08/05 10:0005.08.2020 10:00 2024/07/03 10:0003.07.2024 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava pisarniškega materiala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000007/2021-E01 2021/01/04 17:3404.01.2021 17:34 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 2029/02/01 10:0001.02.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava avtomateriala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000165/2021-E01 2021/01/14 16:5614.01.2021 16:56 2021/02/12 10:0012.02.2021 10:00 2029/02/12 10:0012.02.2029 10:00
MESTNA OBČINA KRANJ Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN003195/2021-B01 2021/05/19 08:2619.05.2021 08:26 2021/06/14 12:0014.06.2021 12:00 2025/06/14 12:0014.06.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev JN004934/2021-E01 2021/07/20 07:3920.07.2021 07:39 2021/08/16 10:0016.08.2021 10:00 2029/08/16 10:0016.08.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvajanje posekov tras NNO in SN daljnovodov z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN005695/2021-E01 2021/08/19 16:5719.08.2021 16:57 2021/09/16 13:0016.09.2021 13:00 2029/09/17 13:0017.09.2029 13:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture JN006166/2021-E01 2021/09/10 08:5310.09.2021 08:53 2021/10/11 10:0011.10.2021 10:00 2029/10/11 10:0011.10.2029 10:00