Current DPS

Dynamic Purchasyng System (DPS)

Contracting authority Title Public contract no. Date of publication DNS submission start date Period of DPS Validaty
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Prevzem in odvoz odpadkov JN000596/2019-B01 2019/02/04 17:0404.02.2019 17:04 2019/03/07 12:0007.03.2019 12:00 2025/03/07 12:0007.03.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja JN001650/2019-E01 2019/03/21 13:3921.03.2019 13:39 2019/04/18 13:0018.04.2019 13:00 2027/04/18 13:0018.04.2027 13:00
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Nakup in dobava hrane z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002739/2020-B01 2020/05/05 07:2905.05.2020 07:29 2020/06/01 10:0001.06.2020 10:00 2028/08/30 10:0030.08.2028 10:00
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002893/2020-B01 2020/05/11 19:3811.05.2020 19:38 2020/06/09 11:0009.06.2020 11:00 2024/06/10 08:0010.06.2024 08:00
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE DNS - Računalniška oprema JN002921/2020-B01, JN000926/2021-B01, JN008023/2022-B01, JN007237/2023-B01 2020/05/12 16:5112.05.2020 16:51 2020/06/11 12:0011.06.2020 12:00 2024/12/31 12:0031.12.2024 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava pisarniškega materiala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000007/2021-E01 2021/01/04 17:3404.01.2021 17:34 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 2029/02/01 10:0001.02.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava avtomateriala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000165/2021-E01 2021/01/14 16:5614.01.2021 16:56 2021/02/12 10:0012.02.2021 10:00 2029/02/12 10:0012.02.2029 10:00
MESTNA OBČINA KRANJ Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN003195/2021-B01 2021/05/19 08:2619.05.2021 08:26 2021/06/14 12:0014.06.2021 12:00 2025/06/14 12:0014.06.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev JN004934/2021-E01 2021/07/20 07:3920.07.2021 07:39 2021/08/16 10:0016.08.2021 10:00 2029/08/16 10:0016.08.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvajanje posekov tras NNO in SN daljnovodov z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN005695/2021-E01 2021/08/19 16:5719.08.2021 16:57 2021/09/16 13:0016.09.2021 13:00 2029/09/17 13:0017.09.2029 13:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture JN006166/2021-E01 2021/09/10 08:5310.09.2021 08:53 2021/10/11 10:0011.10.2021 10:00 2029/10/11 10:0011.10.2029 10:00
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE DNS – Optična vlakna JN002463/2022-B01 2022/04/19 08:1519.04.2022 08:15 2022/05/30 14:0030.05.2022 14:00 2026/12/31 00:0031.12.2026 00:00
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Laboratorijski potrošni material JN005867/2022-B01 2022/08/26 14:2526.08.2022 14:25 2022/09/22 10:0022.09.2022 10:00 2030/09/22 10:0022.09.2030 10:00
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO Dinamični nabavni sistem za nakup računalniške opreme JN007637/2022-B01 2022/11/14 10:3614.11.2022 10:36 2022/12/12 10:0012.12.2022 10:00 2027/12/12 10:0012.12.2027 10:00
ŠOLSKI CENTER CELJE Dinamični nabavni sistem za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo JN000001/2023-B01 2023/01/03 11:2603.01.2023 11:26 2023/01/31 10:0031.01.2023 10:00 2027/01/31 10:0031.01.2027 10:00
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Dinamični nabavni sistem za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom JN002818/2023-B01 2023/05/12 07:4512.05.2023 07:45 2023/06/08 13:0008.06.2023 13:00 2027/06/08 13:0008.06.2027 13:00
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. Dinamični nabavni sistem za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom JN003491/2023-B01 2023/06/06 08:2006.06.2023 08:20 2023/07/03 13:0003.07.2023 13:00 2026/07/03 13:0003.07.2026 13:00
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD Dinamični nabavni sistem za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom JN003841/2023-B01 2023/06/16 09:1116.06.2023 09:11 2023/07/12 13:0012.07.2023 13:00 2027/07/12 13:0012.07.2027 13:00
GIMNAZIJA BEŽIGRAD Dinamični nabavni sistem za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo. JN005070/2023-B01 2023/08/02 07:4302.08.2023 07:43 2023/08/28 10:0028.08.2023 10:00 2027/08/28 10:0028.08.2027 10:00
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. Storitve ocenjevanja vrednosti podjetij in terjatev JN007091/2023-B01 2023/10/27 14:4127.10.2023 14:41 2023/11/23 11:0023.11.2023 11:00 2027/11/23 11:0023.11.2027 11:00
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti JN008402/2023-B01 2023/12/22 11:1822.12.2023 11:18 2024/01/22 10:0022.01.2024 10:00 2028/01/22 10:0022.01.2028 10:00
VRTEC VRHOVCI Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000455/2024-EUe16/01 2024/01/29 11:1329.01.2024 11:13 2024/02/28 10:0028.02.2024 10:00 2028/02/28 10:0028.02.2028 10:00
ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvajanje elektromontažnih del in izgradnja optičnih omrežij z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002097/2024-EUe17/01 2024/04/03 12:1803.04.2024 12:18 2024/04/30 12:0030.04.2024 12:00 2028/04/30 12:0030.04.2028 12:00