Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbe
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000206/2020-W01 2020/01/16 12:4416.01.2020 12:44 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00
Nakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN008765/2019-B01 2019/12/19 08:5719.12.2019 08:57 2020/01/23 10:0023.01.2020 10:00
Nakup radioaktivnega vira Cs-137 (Supply of a radioactive source Cs-137) INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA JN008796/2019-W01 2019/12/20 16:2520.12.2019 16:25 2020/01/23 10:0023.01.2020 10:00
Storitve inženirja in nadzornika pri gradnji projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008261/2019-B01 2019/11/27 13:5927.11.2019 13:59 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00
Izvedba sanacijskih del v garaži na lokaciji Savska cesta 18a-c, Kranj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000053/2020-W01 2020/01/09 09:2109.01.2020 09:21 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00
Storitve mobilne telefonije 2020-2024 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENG JN000080/2020-W01 2020/01/09 14:5709.01.2020 14:57 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00
Nakup in instalacija rentgenskega sistema (Supply and installation of a X-Ray system) INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA JN008755/2019-W01 2019/12/18 15:3318.12.2019 15:33 2020/01/21 10:0021.01.2020 10:00
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC VRHOVCI JN008836/2019-B01 2019/12/23 09:1323.12.2019 09:13 2020/01/20 10:0020.01.2020 10:00