Odprte ponudbe

Odprte ponudbe

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave OdpiranjeZapisnik
Dobava električne energije za obdobje 12 mesecev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003544/2024-SL1/01 2024/05/30 08:1130.05.2024 08:11 2024/06/18 13:0018.06.2024 13:00 1718708401_opening.pdf
Izbira izdelovalca celostnih prometnih strategij za občine Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč OBČINA STRAŽA JN003673/2024-SL1/01 2024/05/30 10:4330.05.2024 10:43 2024/06/17 11:0017.06.2024 11:00 1718614801_opening.pdf
Nakup traktorja SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN003728/2024-SL1/01 2024/05/31 10:3131.05.2024 10:31 2024/06/17 11:0017.06.2024 11:00 1718614803_opening.pdf
Dobava gasilskega vozila GVV-2 s posadko 1+5 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELESOVO JN003675/2024-SL1/01 2024/06/07 14:0807.06.2024 14:08 2024/06/13 12:0013.06.2024 12:00 1718272801_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA MODULARNEGA POLARIZACIJSKEGA KONFONKALNEGA MIKROSKOPA / SUPPLY AND INSTALLATTION OF A MODULAR POLARIZATION CONFOCAL MICROSCOPE INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003124/2024-EUe16/01 2024/05/13 09:2913.05.2024 09:29 2024/06/12 13:0012.06.2024 13:00 1718190001_opening.pdf
Nakup in instalacija detektorjev rentgenskih žarkov/ Supply and installation of X-ray detectors INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003465/2024-SL1/01 2024/05/23 12:2823.05.2024 12:28 2024/06/12 12:0012.06.2024 12:00 1718186401_opening.pdf
Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami MINISTRSTVO ZA KULTURO JN002899/2024-EUe16/01 2024/04/29 13:1029.04.2024 13:10 2024/06/10 11:0010.06.2024 11:00 1718010002_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2024 OBČINA ANKARAN JN003430/2024-SL1/01 2024/05/23 07:5723.05.2024 07:57 2024/06/10 11:0010.06.2024 11:00 1718010003_opening.pdf
Gradbena dela za ureditev dostopa za gibalno ovirane ŠOLSKI CENTER CELJE JN003438/2024-SL1/01 2024/05/23 08:2723.05.2024 08:27 2024/06/07 11:0007.06.2024 11:00 1717750801_opening.pdf
Vzdrževanje bolnišnično informacijskega sistema Birpis21 in pripadajočih modulov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN-PPBPO-5/2024-S-SS 2024/05/28 12:0128.05.2024 12:01 2024/06/07 11:0007.06.2024 11:00 1717750803_opening.pdf
Dobava elektro materiala SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN003326/2024-SL3/01 2024/05/21 09:1621.05.2024 09:16 2024/06/06 11:0006.06.2024 11:00 1717664401_opening.pdf
Novogradnja športne dvorane k SGLZŠ Postojna SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN002813/2024-EUe16/01 2024/04/26 10:3126.04.2024 10:31 2024/06/03 11:0003.06.2024 11:00 1717405202_opening.pdf
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Novogradnja športne dvorane k SGLZŠ Postojna« SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN003219/2024-SL1/01 2024/05/15 13:1815.05.2024 13:18 2024/06/03 11:0003.06.2024 11:00 1717405203_opening.pdf
Nadgradnja zdravstveno informacijskega sistema za prijavo nalezljive bolezni NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 25K100524 2024/05/22 14:3022.05.2024 14:30 2024/05/31 11:0031.05.2024 11:00 1717146001_opening.pdf
NMR SPEKTROMETER ZA MAGNETNA POLJA DO 9.4 T / NMR SPECTROMETER FOR MAGNETIC FIELDS UP TO 9.4 T INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003115/2024-SL1/01 2024/05/10 15:1910.05.2024 15:19 2024/05/24 13:0024.05.2024 13:00 1716548401_opening.pdf
ANALIZATOR KISIKA, DUŠIKA IN VODIKA V TRDNIH VZORCIH / OXYGEN, NITROGEN AND HYDROGEN ANALYZER IN SOLID SAMPLES INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003020/2024-EUe16/01 2024/05/09 13:1609.05.2024 13:16 2024/05/23 13:0023.05.2024 13:00 1716462001_opening.pdf
SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE MULTIKOLEKTORSKEGA ICP-MS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003061/2024-SL1/01 2024/05/09 14:3209.05.2024 14:32 2024/05/22 13:0022.05.2024 13:00 1716375602_opening.pdf
Storitve prevozov 2024-2028 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI JN002364/2024-EUe16/01 2024/04/11 11:0011.04.2024 11:00 2024/05/22 11:0022.05.2024 11:00 1716368401_opening.pdf
Tandemski ionski pospeševalnik 3 MV / Tandem ion accelerator 3 MV INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002548/2024-EUe16/01 2024/04/18 10:1518.04.2024 10:15 2024/05/22 12:0022.05.2024 12:00 1716372001_opening.pdf
Celovita obnova Prešernove domačije v Vrbi MINISTRSTVO ZA KULTURO JN002651/2024-SL1/01 2024/04/22 10:4022.04.2024 10:40 2024/05/22 11:0022.05.2024 11:00 1716368403_opening.pdf
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« ŠOLSKI CENTER CELJE JN002624/2024-EUe16/01 2024/04/22 10:0222.04.2024 10:02 2024/05/20 12:0020.05.2024 12:00 1716199202_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2024-2028 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002442/2024-EUe16/01 2024/04/15 09:2515.04.2024 09:25 2024/05/14 11:0014.05.2024 11:00 1715677202_opening.pdf
Izgradnja mikro fotovoltaične elektrarne UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002868/2024-SL1/01 2024/04/26 13:1926.04.2024 13:19 2024/05/14 11:0014.05.2024 11:00 1715677203_opening.pdf
Naprava za selektivno lasersko taljenje kovinskih materialov z uporabo umetne inteligence za in situ spreminjanje mikrostrukture INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002350/2024-EUe16/01 2024/04/11 14:4111.04.2024 14:41 2024/05/10 11:0010.05.2024 11:00 1715331601_opening.pdf
Igralne površine - nogometno igrišče 2. faza OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002743/2024-EUe16/01 2024/04/24 14:1824.04.2024 14:18 2024/05/10 10:0010.05.2024 10:00 1715328001_opening.pdf
Zavarovalne storitve 2024-2027 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002543/2024-SL1/01 2024/04/18 08:5718.04.2024 08:57 2024/05/09 11:0009.05.2024 11:00 1715245201_opening.pdf
Dobava električne energije za obdobje 36 mesecev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001537/2024-EUe16/01 2024/04/18 12:2118.04.2024 12:21 2024/05/07 10:0007.05.2024 10:00 1715068801_opening.pdf
VZDRŽEVANJE SISTEMA zVEM NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE JN002106/2024-EUe16/01 2024/04/03 10:1703.04.2024 10:17 2024/05/06 11:1606.05.2024 11:16 1714986961_opening.pdf
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil - ponovitev sklopa H-1 SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN002143/2024-EUe16/01 2024/04/04 09:4104.04.2024 09:41 2024/05/06 11:1606.05.2024 11:16 1714986963_opening.pdf
Obnova čistilnega stroja HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002371/2024-SL3/01 2024/04/11 11:1511.04.2024 11:15 2024/05/06 11:1606.05.2024 11:16 1714986964_opening.pdf
Izvedba medijske kampanje v okviru projekta zMIGAJ! ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA JN002410/2024-SL1/01, 2024/04/12 10:1412.04.2024 10:14 2024/05/06 09:0006.05.2024 09:00 1714978801_opening.pdf
Sistem za termomehanske simulacije in preizkušanje materialov – System for Thermomechanical Simulations and Testing of Materials UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA JN002066/2024-EUe16/01 2024/04/02 09:0902.04.2024 09:09 2024/04/29 11:0029.04.2024 11:00 1714381201_opening.pdf
Izgradnja prehoda za vodne organizme (ribja steza) na jezu Javornik SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002031/2024-SL3/01 2024/03/29 10:3329.03.2024 10:33 2024/04/26 11:0026.04.2024 11:00 1714122001_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema za haptično teleoperacijo/Supply and installation of a system for haptic teleoperation INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002166/2024-SL1/01 2024/04/04 13:2704.04.2024 13:27 2024/04/26 12:0026.04.2024 12:00 1714125601_opening.pdf
Nakup treh multirobotskih sistemov / Supply of three multi robot systems INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002370/2024-SL1/01 2024/04/11 09:5211.04.2024 09:52 2024/04/26 12:0026.04.2024 12:00 1714125602_opening.pdf
XPS SPEKTROMETER ZA ANALIZO POVRŠIN IN TANKIH PLASTI / XPS SPECTROMETER FOR ANALYSIS OF SURFACES AND THIN FILMS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001766/2024-EUe16/01 2024/04/02 14:2002.04.2024 14:20 2024/04/24 13:0024.04.2024 13:00 1713956401_opening.pdf
Nakup in instalacija razpršilnega večmerilnika za sub-nanodelce in biomolekule / Supply and installation of a light multi scatterer for nanoparticles and biomolecules research INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002320/2024-SL1/01 2024/04/10 11:2210.04.2024 11:22 2024/04/24 13:0024.04.2024 13:00 1713956402_opening.pdf
Sistemska administracija in podpora IT storitvam UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002289/2024-SL1/01 2024/04/09 14:0409.04.2024 14:04 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 1713949201_opening.pdf
Nakup mikro-makro avtomatiziranega merilnika trdote INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002296/2024-SL1/01 2024/04/10 09:2510.04.2024 09:25 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 1713949202_opening.pdf
Izdelava in dobava notranje opreme za Finžgarjevo vilo v Ljubljani - pogajanja SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 2024/04/18 13:1418.04.2024 13:14 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 Odpiranje ni javno
Nakup novega energijsko disperzijskega spektrometra (EDS) in detektorja za analizo difrakcije povratno sipanih elektronov (EBSD) INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN001850/2024-EUe16/01 2024/03/25 10:3325.03.2024 10:33 2024/04/22 11:0022.04.2024 11:00 1713776401_opening.pdf
Odstranjevanje naplavin iz prodnega zadrževalnika Javornik SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002035/2024-SL3/01 2024/03/29 10:4529.03.2024 10:45 2024/04/19 11:0019.04.2024 11:00 1713517201_opening.pdf
Dobava informacijske opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002212/2024-SL1/01 2024/04/06 10:1706.04.2024 10:17 2024/04/19 11:0019.04.2024 11:00 1713517203_opening.pdf
ANALIZATOR VELIKOSTI DELCEV- LASERSKI DIFRAKTOMETER / PARTICLE SIZE ANALYZER - LASER DIFFRACTION ANALYZER INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002085/2024-EUe16/01 2024/04/02 14:1302.04.2024 14:13 2024/04/16 13:0016.04.2024 13:00 1713265201_opening.pdf
Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj (1. faza) – ponovitev – NMV pogajanja MINISTRSTVO ZA KULTURO JN001567/2024-SL1/01 2024/04/11 08:0411.04.2024 08:04 2024/04/15 11:0015.04.2024 11:00 1713171601_opening.pdf
Storitve fizičnega in tehničnega varovanja UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN001579/2024-EUe16/01 2024/03/14 10:2214.03.2024 10:22 2024/04/12 11:0012.04.2024 11:00 1712912402_opening.pdf
Izgradnja komunalne infrastrukture na območju ŠE-33 OBČINA ŠENČUR JN001699/2024-SL1/01 2024/03/19 13:2919.03.2024 13:29 2024/04/10 11:0010.04.2024 11:00 1712739601_opening.pdf
Naprava za direktno merjenje zaostalih napetosti INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN001749/2024-SL1/01 2024/03/20 14:3520.03.2024 14:35 2024/04/10 11:0010.04.2024 11:00 1712739602_opening.pdf
Nakup in dobava rentgenskega praškovnega difraktometra (XRD) UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA JN001447/2024-EUe16/01 2024/03/11 15:0211.03.2024 15:02 2024/04/08 11:0008.04.2024 11:00 1712566801_opening.pdf
Izdelava in dobava notranje opreme za Finžgarjevo vilo v Ljubljani SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN001871/2024-SL1/01 2024/03/25 15:0425.03.2024 15:04 2024/04/08 11:0008.04.2024 11:00 1712566802_opening.pdf
Dobava in montaža notranje opreme ter zunanjih igral za objekt »Otroški vrtec Dolenjske Toplice«Dobava in montaža notranje opreme ter zunanjih igral za objekt »Otroški vrtec Dolenjske Toplice« OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN001441/2024-EUe16/01 2024/04/05 15:4105.04.2024 15:41 2024/04/08 11:0008.04.2024 11:00 1712566803_opening.pdf
Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj (1. faza) - ponovitev MINISTRSTVO ZA KULTURO JN001567/2024-SL1/01 2024/03/14 10:3114.03.2024 10:31 2024/04/04 11:0004.04.2024 11:00 1712221201_opening.pdf
Obnova sekundarne opreme elektro - strojnega dela MHE Goričane po poplavi avgusta 2023 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001012/2024-SL3/02 2024/03/21 11:3721.03.2024 11:37 2024/03/29 11:0029.03.2024 11:00 1711706401_opening.pdf
Zamenjava parketa v športni dvorani Cerklje OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000857/2024-EUe16/01 2024/02/15 13:5515.02.2024 13:55 2024/03/28 10:0028.03.2024 10:00 1711616401_opening.pdf
Zamenjava krmilnega dela vzbujalnih sistemov na HE Moste in HE Medvode SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. 2024/03/15 11:4415.03.2024 11:44 2024/03/27 11:0027.03.2024 11:00 Odpiranje ni javno
HE Mavčiče - Obnova dela drenažnega in hladilnega sistema- zamenjava obstoječih črpalk drenažnega in hladilnega sistema z novimi SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001271/2024-SL3/01 2024/03/04 14:0904.03.2024 14:09 2024/03/26 11:0026.03.2024 11:00 1711447201_opening.pdf
Preventivne fizikalno-kemijske diagnostične preiskave elektroenergetskih transformatorjev za obdobje 2024 do vključno 2026 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001476/2024-SL3/01 2024/03/12 08:0312.03.2024 08:03 2024/03/26 11:0026.03.2024 11:00 1711447202_opening.pdf
Dobava in montaža razstavne in multimedijske opreme stalne razstave T. Pavčka OBČINA MIRNA PEČ JN001062/2024-EUe16/01 2024/02/26 09:3726.02.2024 09:37 2024/03/25 11:0025.03.2024 11:00 1711360801_opening.pdf
Prodaja vstopnic CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA JN001467/2024-SL1/01 2024/03/11 15:5311.03.2024 15:53 2024/03/25 11:0025.03.2024 11:00 1711360802_opening.pdf
Nakup pohištvene opreme 2024-2028 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000967/2024-EUe16/01 2024/02/20 10:1820.02.2024 10:18 2024/03/20 11:0020.03.2024 11:00 1710928801_opening.pdf
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000850/2024-EUe16/01 2024/02/15 09:2715.02.2024 09:27 2024/03/15 11:0015.03.2024 11:00 1710496801_opening.pdf
Nadzor pri izvajanju projekta ureditve območja pokopališča Ankaran OBČINA ANKARAN JN001242/2024-SL1/01 2024/03/01 12:1601.03.2024 12:16 2024/03/15 11:0015.03.2024 11:00 1710496802_opening.pdf
Obnova sekundarne opreme elektro - strojnega dela MHE Goričane po poplavi avgusta 2023 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001012/2024-SL3/01 2024/03/08 11:0608.03.2024 11:06 2024/03/15 11:0015.03.2024 11:00 1710496803_opening.pdf
Dobava in montaža notranje opreme za objekt Arhiva RS na Poljanski 40 v Ljubljani MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN000693/2024-EUe16/01 2024/02/07 13:1707.02.2024 13:17 2024/03/14 11:0014.03.2024 11:00 1710410401_opening.pdf
Zamenjava 10 kV kablov generatorja 1 HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001221/2024-SL3/01 2024/02/29 15:0529.02.2024 15:05 2024/03/14 11:0014.03.2024 11:00 1710410402_opening.pdf
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za projekt »Celovita obnova gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami« MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000789/2024-EUe16/01 2024/02/13 09:1513.02.2024 09:15 2024/03/13 11:0013.03.2024 11:00 1710324001_opening.pdf
Obnova sekundarne opreme elektro - strojnega dela MHE Goričane po poplavi avgusta 2023 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN001012/2024-SL3/01 2024/02/21 15:3321.02.2024 15:33 2024/03/08 11:0008.03.2024 11:00 1709892001_opening.pdf
Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj (1. faza) MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000623/2024-SL1/01 2024/02/05 10:1105.02.2024 10:11 2024/03/04 11:0004.03.2024 11:00 1709546401_opening.pdf
Dobava električne energije za obdobje 36 mesecev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000070/2024-B01 2024/02/02 07:4302.02.2024 07:43 2024/02/28 10:0028.02.2024 10:00 1709110802_opening.pdf
Dobava in montaža notranje opreme občinskih prostorov OBČINA MIRNA PEČ JN000349/2024-EUe16/01 2024/01/24 10:2824.01.2024 10:28 2024/02/26 11:0026.02.2024 11:00 1708941601_opening.pdf
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil - ponovitev dveh sklopov SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN000310/2024-EUe16/01 2024/01/24 08:1824.01.2024 08:18 2024/02/23 11:0023.02.2024 11:00 1708682401_opening.pdf
Izdelava delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 234: SOČA J SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. JN000433/2024-SL1/01 2024/01/30 13:1930.01.2024 13:19 2024/02/16 12:0016.02.2024 12:00 1708081202_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za objekt: Ureditev suhih zadrževalnikov, protipoplavnih ukrepov in odvodnje zalednih voda v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN000466/2024-SL1/01 2024/01/29 15:4529.01.2024 15:45 2024/02/13 11:0013.02.2024 11:00 1707818401_opening.pdf
Obnova sekundarne opreme elektro - strojnega dela MHE Goričane po poplavi avgusta 2023 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN008465/2023-E01 2024/01/03 13:5103.01.2024 13:51 2024/02/05 11:0005.02.2024 11:00 1707127201_opening.pdf
Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000183/2024-W01 2024/01/15 13:5215.01.2024 13:52 2024/01/29 11:0029.01.2024 11:00 1706522401_opening.pdf
Storitve dnevnih šolskih avtobusnih prevozov za šolsko leto 2023/2024 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN008349/2023-W01 2023/12/21 07:4921.12.2023 07:49 2024/01/08 13:0008.01.2024 13:00 1704715201_opening.pdf
Pranje perila za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007957/2023-B01 2023/12/01 07:5001.12.2023 07:50 2023/12/28 11:0028.12.2023 11:00 1703757602_opening.pdf
Tehnično opazovanje objektov SEL za obdobje 2024-2026 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN008008/2023-W01 2023/12/04 09:5404.12.2023 09:54 2023/12/20 11:0020.12.2023 11:00 1703066401_opening.pdf
2. faza - OS za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektra dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024 MESTNA OBČINA KOPER JN-B-4/2023 2023/12/05 14:5105.12.2023 14:51 2023/12/12 13:0012.12.2023 13:00 1702382401_opening.pdf
Dobava gasilskega vozila GVV-1 s posadko 1+6 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELESOVO JN007515/2023-W01 2023/11/15 09:0515.11.2023 09:05 2023/12/01 13:0001.12.2023 13:00 1701432001_opening.pdf
Gradnja objektov odlagališča NSRAO Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN003838/2023-B01 2023/06/19 10:5319.06.2023 10:53 2023/11/30 11:0030.11.2023 11:00 1701338401_opening.pdf
Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo objekta Grajska kašča v kompleksu kulturnega spomenika državnega pomena Ptuj-Grad MINISTRSTVO ZA KULTURO JN007163/2023-B01 2023/10/29 10:3329.10.2023 10:33 2023/11/27 11:0027.11.2023 11:00 1701079201_opening.pdf
Dobava elektro materiala SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN006735/2023-W01 2023/10/16 08:5316.10.2023 08:53 2023/11/15 11:0015.11.2023 11:00 1700042401_opening.pdf
Dobava sanitarnega potrošnega materiala za obdobje enega leta UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007066/2023-W01 2023/10/26 14:1026.10.2023 14:10 2023/11/15 11:0015.11.2023 11:00 1700042403_opening.pdf
Postavitev nove transformatorske postaje za napajanje objekta Arhiv Republike Slovenije MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN007244/2023-W01 2023/11/02 11:2902.11.2023 11:29 2023/11/15 11:0015.11.2023 11:00 1700042404_opening.pdf
COINS 2023_2026 - PART 2/ KOVANCI 2023_2026 - 2. DEL BANKA SLOVENIJE JN15/2023 2023/09/20 11:2020.09.2023 11:20 2023/11/13 14:0013.11.2023 14:00 1699880401_opening.pdf
Storitve prevozov organov in tkiv za obdobje 4 let ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN006941/2023-W01 2023/10/23 10:5123.10.2023 10:51 2023/11/08 11:0008.11.2023 11:00 1699437601_opening.pdf
Storitev nadzornika, skladno z Gradbenim zakonom, pri izvajanju projekta »Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj« MINISTRSTVO ZA KULTURO JN006643/2023-W01 2023/10/12 09:0612.10.2023 09:06 2023/11/06 11:0006.11.2023 11:00 1699264801_opening.pdf
Najem licenc programske opreme Microsoft v kombinaciji licenčnih modelov Open Value Subscription (OVS) in Cloud Solution Provider (CSP) SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN006819/2023-W01 2023/10/18 10:3018.10.2023 10:30 2023/11/06 11:0006.11.2023 11:00 1699264802_opening.pdf
Poslovni najem dveh (2) službenih vozil ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN006786/2023-W01 2023/10/22 19:2322.10.2023 19:23 2023/10/27 13:0027.10.2023 13:00 1698404401_opening.pdf
Nakup letalskih kart NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY JN006355/2023-B01 2023/09/29 09:3129.09.2023 09:31 2023/10/27 11:0027.10.2023 11:00 1698397201_opening.pdf
Nadgradnja, vzdrževanje in podpora pri strojni in programski opremi DBA UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Interna št. naročnika JN-PPBPO-7/2023-S-SS 2023/10/12 15:0312.10.2023 15:03 2023/10/23 11:0023.10.2023 11:00 1698051601_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje dveh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006498/2023-W01 2023/10/06 09:4806.10.2023 09:48 2023/10/20 11:0020.10.2023 11:00 1697792401_opening.pdf
Nakup, izdelava in montaža pohištvene in kopalniške opreme ter avdio in video opreme za vilo Vipolže MINISTRSTVO ZA KULTURO JN006381/2023-W01 2023/09/29 13:4429.09.2023 13:44 2023/10/17 11:0017.10.2023 11:00 1697533201_opening.pdf
Nadkritje hokejskega igrišča OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN006318/2023-W01 2023/09/27 15:1227.09.2023 15:12 2023/10/13 11:0013.10.2023 11:00 1697187601_opening.pdf
Storitve avtobusnih prevozov SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN006288/2023-W01 2023/09/26 14:5726.09.2023 14:57 2023/10/10 11:0010.10.2023 11:00 1696928401_opening.pdf
TP PC KOMENDA SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN006093/2023-W01 2023/09/20 07:2320.09.2023 07:23 2023/10/09 11:0009.10.2023 11:00 1696842001_opening.pdf
Izvedba storitev šolskih prevozov v letih 2023-2027 - pogajanja OBČINA ŠKOFJA LOKA Interna št. naročnika 430-8/2023 2023/10/03 12:5203.10.2023 12:52 2023/10/06 12:0006.10.2023 12:00 1696586401_opening.pdf
Poslovni najem dveh (2) službenih vozil - pogajanja ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE Interna št. naročnika S006/2023 2023/10/03 14:1803.10.2023 14:18 2023/10/04 10:0004.10.2023 10:00 1696406401_opening.pdf
Poslovni najem dveh (2) službenih vozil ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE Interna št. naročnika S006/2023 2023/09/29 12:4429.09.2023 12:44 2023/10/03 10:0003.10.2023 10:00 1696320001_opening.pdf
Funkcionalna prenova mansarde novega gradu Negova MINISTRSTVO ZA KULTURO JN005867/2023-W01 2023/09/11 14:0311.09.2023 14:03 2023/10/02 11:0002.10.2023 11:00 1696237201_opening.pdf
Nakup spektroskopskega elipsometra z optičnim kriostatom (Supply of a spectroscopic ellipsometer with optical cryostat) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005797/2023-B01. 2023/09/07 08:0507.09.2023 08:05 2023/09/27 12:0027.09.2023 12:00 1695808801_opening.pdf
Sanacija prepusta pod Jenkovo lipo OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Pogajanja brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 2023/09/21 13:4621.09.2023 13:46 2023/09/27 11:0027.09.2023 11:00 Odpiranje ni javno
Sanacija usada pod cesto LC 326090 Grad - spodnja postaja žičnice Krvavec OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Pogajanja brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 2023/09/19 14:4819.09.2023 14:48 2023/09/26 11:0026.09.2023 11:00 Odpiranje ni javno
Nakup službenih vozil SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. Pogajanja brez predhodne objave na podlagi a) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3. 2023/09/11 10:1111.09.2023 10:11 2023/09/25 11:0025.09.2023 11:00 Odpiranje ni javno
Dobava elektromateriala, strojnega materiala in drugega pomožnega materiala SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN005866/2023-W01 2023/09/11 12:0011.09.2023 12:00 2023/09/25 11:0025.09.2023 11:00 1695632404_opening.pdf
Nakup, dobava in montaža opreme v objektu za delovno terapijo UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005571/2023-W01 2023/08/28 10:2128.08.2023 10:21 2023/09/21 11:0021.09.2023 11:00 1695286801_opening.pdf
Poslovni najem dveh (2) službenih vozil ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN005642/2023-W01 2023/08/31 10:2831.08.2023 10:28 2023/09/18 13:0018.09.2023 13:00 1695034801_opening.pdf
Izdelava delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 210: ROŽNA DOLINA SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. JN005445/2023-W01 2023/08/22 15:2922.08.2023 15:29 2023/09/12 12:0012.09.2023 12:00 1694512801_opening.pdf
Nogometno igrišče z umetno travo OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005078/2023-W01 2023/08/02 08:4902.08.2023 08:49 2023/09/07 10:0007.09.2023 10:00 1694073601_opening.pdf
Dobava in montaža energetskega transformatorja 40 MVA, ONAN, na temelj v RTP 110/20kV KRŠKO SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004792/2023-E01 2023/07/21 08:0921.07.2023 08:09 2023/08/31 11:0031.08.2023 11:00 1693472402_opening.pdf
Dobava elektromateriala, strojnega materiala in drugega pomožnega materiala SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN004912/2023-W01 2023/07/26 14:3826.07.2023 14:38 2023/08/23 11:0023.08.2023 11:00 1692781201_opening.pdf
Posodobitev sistema seizmičnega opazovanja v HE Moste in HE Medvode SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN004655/2023-W01 2023/07/14 15:3414.07.2023 15:34 2023/08/18 11:0018.08.2023 11:00 1692349201_opening.pdf
Prenova strehe, stavbnega pohištva in sanacija vlage INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN005012/2023-W01 2023/07/31 14:3831.07.2023 14:38 2023/08/18 11:0018.08.2023 11:00 1692349203_opening.pdf
Nakup letalskih kart, s tem povezanih prevozov in nastanitev GIMNAZIJA CELJE - CENTER JN005096/2023-W01 2023/08/03 09:4803.08.2023 09:48 2023/08/18 11:0018.08.2023 11:00 1692349203_opening.pdf
Izvedba stalne prirodoslovne razstave in notranje opreme v Interpretacijsko - informacijskem centru območja Natura 2000 - Auerspergova železarna Dvor MINISTRSTVO ZA KULTURO JN004727/2023-B01 2023/07/19 07:4919.07.2023 07:49 2023/08/14 11:0014.08.2023 11:00 1692003601_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA 3D TISKALNIKA KERAMIČNIH MATERIALOV NA OSNOVI LITOGRAFIJE / SUPPLY AND INSTALLATION OF A LITOGRAPHY-BASED (CERAMIC) ADDITIVE MANUFACTURING PRINTER INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004230/2023-B01 2023/07/03 11:0703.07.2023 11:07 2023/08/08 13:0008.08.2023 13:00 1691492401_opening.pdf
Zamenjava 6,3 kV stikališča v HE Medvode SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN004235/2023-E01 2023/06/30 07:4330.06.2023 07:43 2023/08/07 11:0007.08.2023 11:00 1691398801_opening.pdf
Nakup medicinske opreme - TMS navigacijski sistem UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004651/2023-W01 2023/07/17 06:3617.07.2023 06:36 2023/08/04 11:0004.08.2023 11:00 1691139601_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA ULTRAZVOČNEGA OŽIČEVALNIKA ELEKTRONSKIH VEZIJ/SUPPLY AND INSTALLATION OF AN ULTRASONIC WIRE BONDER FOR ELECTRONIC CIRCUITS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004376/2023-W01 2023/07/05 14:4605.07.2023 14:46 2023/07/31 13:0031.07.2023 13:00 1690801201_opening.pdf
Priprava dnevnih toplih obrokov za dijake v prostorih naročnika 2023-2025 ŠOLSKI CENTER CELJE Socialne in druge posebne storitve (Priloga XIV Direktive 2014/24/EU) 2023/06/30 10:0230.06.2023 10:02 2023/07/31 11:0031.07.2023 11:00 Odpiranje ni javno
Storitve ravnanja z odpadki UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004679/2023-W01 2023/07/17 14:3517.07.2023 14:35 2023/07/31 11:0031.07.2023 11:00 1690794003_opening.pdf
Nakup službenih vozil SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN004549/2023-W01 2023/07/12 15:1412.07.2023 15:14 2023/07/28 11:0028.07.2023 11:00 1690534801_opening.pdf
Sanacija in rekonstrukcija strehe in stropov nad 1. nadstropjem ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda na gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem – NMV pogajanja MINISTRSTVO ZA KULTURO JN003674/2023-W01 2023/07/21 14:3621.07.2023 14:36 2023/07/28 11:0028.07.2023 11:00 1690534802_opening.pdf
Promocijske aktivnosti v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE JN004210/2023-B01 2023/06/30 08:5130.06.2023 08:51 2023/07/27 11:0027.07.2023 11:00 1690448401_opening.pdf
NAKUP OPREME ZA AKTIVACIJO IN STERILIZACIJO ORGANSKEGA MATERIALA / SUPPLY OF EQUIPMENT FOR ACTIVATION AND STERILIZATION OF ORGANIC MATERIAL INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004504/2023-B01 2023/07/12 08:3512.07.2023 08:35 2023/07/26 13:0026.07.2023 13:00 1690369201_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2023/2024 OBČINA ANKARAN JN004511/2023-W01 2023/07/11 15:0711.07.2023 15:07 2023/07/25 11:0025.07.2023 11:00 1690275601_opening.pdf
Dobava in montaža morskih boj v Krajinskem parku Debeli Rtič OBČINA ANKARAN JN004291/2023-W01 2023/07/03 12:2203.07.2023 12:22 2023/07/21 12:0021.07.2023 12:00 1689933601_opening.pdf
Zamenjava turbine 1 MHE Hrušica SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN003899/2023-W01 2023/06/19 07:5319.06.2023 07:53 2023/07/20 11:0020.07.2023 11:00 1689843601_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta na lokaciji Nova Dolinska v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN004001/2023-B01 2023/06/22 10:3322.06.2023 10:33 2023/07/20 10:0020.07.2023 10:00 1689840002_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. JN004362/2023-W01 2023/07/05 14:2005.07.2023 14:20 2023/07/19 12:0019.07.2023 12:00 1689760801_opening.pdf
Izbira izvajalca za storitve priprave toplih obrokov in malic na lokaciji naročnika za obdobje 4 let skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003723/2023-R01 2023/06/13 08:4713.06.2023 08:47 2023/07/10 11:0010.07.2023 11:00 1688979601_opening.pdf
Izvedba storitev šolskih prevozov v letih 2023-2027 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju OBČINA ŠKOFJA LOKA JN003721/2023-B01 2023/06/13 09:4713.06.2023 09:47 2023/07/10 11:0010.07.2023 11:00 1688979602_opening.pdf
Izdelava projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo nove Psihogeriatrične klinike v UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003638/2023-B01 2023/06/09 07:3809.06.2023 07:38 2023/07/07 11:0007.07.2023 11:00 1688720401_opening.pdf
Sanacija in rekonstrukcija strehe in stropov nad 1. nadstropjem ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda na gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem MINISTRSTVO ZA KULTURO JN003674/2023-W01 2023/06/12 08:5312.06.2023 08:53 2023/06/30 11:0030.06.2023 11:00 1688115601_opening.pdf
Meritve energetskih karakteristik turbine HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN003938/2023-W01 2023/06/20 09:4220.06.2023 09:42 2023/06/30 11:0030.06.2023 11:00 1688115602_opening.pdf
Rekonstrukcija lokalne ceste 326091 - Grad OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003479/2023-B01 2023/06/05 14:0205.06.2023 14:02 2023/06/26 10:0026.06.2023 10:00 1687766401_opening.pdf
Nadzor pri izvajanju projekta ureditve območja pokopališča Ankaran – NMV pogajanja OBČINA ANKARAN JN003592/2023-W01 2023/06/22 15:2122.06.2023 15:21 2023/06/23 13:0023.06.2023 13:00 1687518001_opening.pdf
Zamenjava čistilnega stroja in finih rešet na HE Medvode SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002969/2023-E01 2023/05/18 11:3618.05.2023 11:36 2023/06/16 11:0016.06.2023 11:00 1686906001_opening.pdf
Nadzor pri izvajanju projekta ureditve območja pokopališča Ankaran OBČINA ANKARAN JN003592/2023-W01 2023/06/08 11:0308.06.2023 11:03 2023/06/16 11:0016.06.2023 11:00 1686906002_opening.pdf
Sprememba namembnosti dela podstrehe OŠ Cerklje OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002834/2023-B01 2023/05/19 12:3219.05.2023 12:32 2023/06/15 14:0015.06.2023 14:00 1686830401_opening.pdf
Izbira izvajalca za pripravo, dobavo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov dijaške prehrane na sedežu naročnika SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN002863/2023-R01 2023/05/15 09:5915.05.2023 09:59 2023/06/15 12:0015.06.2023 12:00 1686823201_opening.pdf
Nakup, dobava in montaža laboratorijskega pohištva iz okoljsko manj obremenjujočih materialov ŠOLSKI CENTER CELJE JN003031/2023-W01 2023/05/19 10:5319.05.2023 10:53 2023/06/05 13:0005.06.2023 13:00 1685962801_opening.pdf
Nakup učbenikov ŠOLSKI CENTER CELJE JN003028/2023-W01 2023/05/19 10:5319.05.2023 10:53 2023/06/05 11:0005.06.2023 11:00 1685955601_opening.pdf
Naprava za ionsko jedkanje, poliranje, pripravo prečnih prerezov in naprševanje INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN003078/2023-W01 2023/05/22 14:4922.05.2023 14:49 2023/06/05 11:0005.06.2023 11:00 1685955601_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta na lokaciji Nova Dolinska v Kopru - Blok 4 JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN003080/2023-W01 2023/05/22 14:5422.05.2023 14:54 2023/06/05 11:0005.06.2023 11:00 1685955602_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2023 OBČINA ANKARAN JN003012/2023-W01 2023/05/18 12:4918.05.2023 12:49 2023/06/02 11:0002.06.2023 11:00 1685696401_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema za detekcijo posameznih fotonov na osnovi superprevodne nanožice (Supply and installation of superconductive nanowire single photon detection system INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002528/2023-B01 2023/04/28 09:3028.04.2023 09:30 2023/05/31 12:0031.05.2023 12:00 1685527201_opening.pdf
Meritve energetskih karakteristik turbine HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002711/2023-W01 2023/05/08 14:3208.05.2023 14:32 2023/05/24 11:0024.05.2023 11:00 1684918801_opening.pdf
Izdelava in dobava novih delov turbinske tesnilke HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. 2023/05/08 14:4008.05.2023 14:40 2023/05/24 11:0024.05.2023 11:00 1684918803_opening.pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, čistilnih pripomočkov in papirne galanterije DOM POČITKA MENGEŠ JN002712/2023-W01 2023/05/08 15:0508.05.2023 15:05 2023/05/24 11:0024.05.2023 11:00 1684918804_opening.pdf
Obnova fasade in stavbnega pohištva na Finžgarjevi vili v Ljubljani SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002739/2023-W01 2023/05/09 13:4809.05.2023 13:48 2023/05/24 11:0024.05.2023 11:00 1684918804_opening.pdf
NAKUP SISTEMA NA OSNOVI OPTIČNE VOTLINE ZA STABILIZACIJO LASERSKEGA IZVORA / SUPPLY OF AN OPTICAL REFERENCE CAVITY SYSTEM FOR STABILIZATION OF LASER SOURCE INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002747/2023-W01 2023/05/09 15:3909.05.2023 15:39 2023/05/23 13:0023.05.2023 13:00 1684839601_opening.pdf
Posodobitev preizkuševalnih strojev INSTRON INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002321/2023-B01 2023/04/20 16:3220.04.2023 16:32 2023/05/19 11:0019.05.2023 11:00 1684486801_opening.pdf
Obnova zunanje ureditve parkirišč Adergas OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002237/2023-W01 2023/04/18 12:1018.04.2023 12:10 2023/05/16 10:0016.05.2023 10:00 1684224001_opening.pdf
Nakup senzorjev posameznih fotonov z mikrokanalnimi ploščami (Single photon sensors with micro channel plates) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002413/2023-W01 2023/04/24 14:3524.04.2023 14:35 2023/05/12 12:0012.05.2023 12:00 1683885601_opening.pdf
Zbiranje ponudb za storitve dobave tiskovin AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE 2023/04/21 18:0921.04.2023 18:09 2023/05/11 13:0011.05.2023 13:00 1683802802_opening.pdf
Nakup in instalacija nastavljivega diodnega laserskega sistema (Supply and installation of a tunable diode laser system) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002488/2023-W01 2023/04/26 09:0526.04.2023 09:05 2023/05/11 12:0011.05.2023 12:00 1683799201_opening.pdf
Servisni dostop na streho SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN002283/2023-W01 2023/04/20 09:0020.04.2023 09:00 2023/05/10 11:0010.05.2023 11:00 1683709201_opening.pdf
Projektiranje notranje opreme za obnovljeni in dozidani severni trakt objekta Arhiva RS na Poljanski 40 v Ljubljani MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN002276/2023-W01 2023/04/19 13:5919.04.2023 13:59 2023/05/08 13:0008.05.2023 13:00 1683543601_opening.pdf
Pogajanja - Costing Study for Disposal of Spent Fuel and High-level Radioactive Wastes from the Krško Nuclear Power Plant in Deep Geological Repository – Multinational Repository ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN001569/2023-W01 2023/04/21 13:2021.04.2023 13:20 2023/04/28 13:0028.04.2023 13:00 1682679601_opening.pdf
Nakup gasilskega plovila JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN001843/2023-W01 2023/03/30 13:1230.03.2023 13:12 2023/04/25 13:0025.04.2023 13:00 1682420401_opening.pdf
Izdelava študije z naslovom Študija ocene stroškov odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško v globoke geološke vrtine ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN002012/2023-W01 2023/04/06 10:5206.04.2023 10:52 2023/04/24 13:0024.04.2023 13:00 1682334001_opening.pdf
Zamenjava 10 kV kablov generatorja 2 HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002015/2023-W01 2023/04/06 11:2006.04.2023 11:20 2023/04/24 13:0024.04.2023 13:00 1682334002_opening.pdf
Obnova fasade in stavbnega pohištva na Finžgarjevi vili v Ljubljani SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002073/2023-W01 2023/04/07 15:1307.04.2023 15:13 2023/04/20 13:0020.04.2023 13:00 1681988402_opening.pdf
Visokoločljivostni presevni in vrstični elektronski mikroskop INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN001678/2023-B01 2023/03/24 08:0324.03.2023 08:03 2023/04/20 11:0020.04.2023 11:00 1681981201_opening.pdf
Dva scintilacijska detektorja z LaBr kristalom (lantanov bromid) ter fotopomnoževalko za detekcijo žarkov gama (Two Lanthanum Bromide (LaBr3) scintillation radiation detectors with photomultiplier tube base (PMT)) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001879/2023-W01 2023/03/31 11:4131.03.2023 11:41 2023/04/19 13:0019.04.2023 13:00 1681902001_opening.pdf
Obnova Hribarjeve vile OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001485/2023-W01 2023/03/17 10:2917.03.2023 10:29 2023/04/14 10:0014.04.2023 10:00 1681459201_opening.pdf
Rekonstrukcija lokalne ceste 326091 - GRAD OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001268/2023-B01 2023/03/08 08:1908.03.2023 08:19 2023/04/13 10:0013.04.2023 10:00 1681372802_opening.pdf
Izdelava študije z naslovom Costing Study for Disposal of Spent Fuel and High-level Radioactive Wastes from the Krško Nuclear Power Plant in Deep Geological Repository - Multinational Repository ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN001569/2023-W01 2023/03/20 14:5220.03.2023 14:52 2023/04/12 13:0012.04.2023 13:00 1681297202_opening.pdf
Nakup elektronske postaje za razvoj in testiranje sodobnih detektorjev za FAIR (Supply of the electronic station for the development and testing of modern detectors for FAIR) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001744/2023-W01 2023/03/27 15:1627.03.2023 15:16 2023/04/12 13:0012.04.2023 13:00 1681297202_opening.pdf
Nakup sistema za skeniranje ionskega žarka (Supply of an MeV ion beam scanning system) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001776/2023-W01 2023/03/28 14:0028.03.2023 14:00 2023/04/12 13:0012.04.2023 13:00 1681297203_opening.pdf
Nakup in instalacija nanosekundnega pulznega laserja z nastavljivo valovno dolžino in veliko repeticijo (Supply and installation of a nanosecond pulsed laser with a tunable wavelenght and a high repetition rate) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001584/2023-W01 2023/03/21 09:4321.03.2023 09:43 2023/04/04 13:0004.04.2023 13:00 1680606001_opening.pdf
Dobava in instalacija sistema za določanje maksimalne anaerobne in aerobne zmogljivosti (Supply and installation of a system for monitoring maximal anaerobic and aerobic capacity) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001373/2023-W01 2023/03/13 09:4313.03.2023 09:43 2023/03/29 12:0029.03.2023 12:00 1680084001_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje cest 2023 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000887/2023-B01 2023/02/20 13:0620.02.2023 13:06 2023/03/29 10:0029.03.2023 10:00 1680076801_opening.pdf
Prenosni optični emisijski spektrometer z vzbujanjem na iskro INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN001390/2023-W01 2023/03/13 13:5313.03.2023 13:53 2023/03/27 12:0027.03.2023 12:00 1679911202_opening.pdf
COINS 2023_2026/KOVANCI 2023_2026 BANKA SLOVENIJE JN15/2023 2023/02/03 09:5703.02.2023 09:57 2023/03/24 12:0024.03.2023 12:00 1679655601_opening.pdf
Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN000985/2023-B01 2023/02/24 07:5624.02.2023 07:56 2023/03/24 11:0024.03.2023 11:00 1679652001_opening.pdf
Storitve fizičnega varovanja SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN001297/2023-W01 2023/03/08 09:0908.03.2023 09:09 2023/03/23 11:0023.03.2023 11:00 1679565601_opening.pdf
Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema naročnika / Establishment and maintenance of the central information system of the buyer - Competitive dialogue phase 3 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN004884/2018-B01 2023/02/13 15:2913.02.2023 15:29 2023/03/17 11:0017.03.2023 11:00 1679047201_opening.pdf
Izvedba obnove objekta za potrebe rehabilitacije in delovne terapije v UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000843/2023-W01 2023/02/17 08:0617.02.2023 08:06 2023/03/17 11:0017.03.2023 11:00 1679047201_opening.pdf
Izdelava projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo novega Urgentnega bloka z arhivi v UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000864/2023-B01 2023/02/20 07:4620.02.2023 07:46 2023/03/17 11:0017.03.2023 11:00 1679047202_opening.pdf
Izdelava projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo nove Psihogeriatrične klinike v UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000877/2023-B01 2023/02/20 07:4920.02.2023 07:49 2023/03/17 11:0017.03.2023 11:00 1679047203_opening.pdf
Gradnja infrastrukture in tehnično varovanje odlagališča (NSRAO Vrbina, Krško) ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN008507/2022-B01 2022/12/21 09:5821.12.2022 09:58 2023/03/16 11:0016.03.2023 11:00 1678960801_opening.pdf
Gradnja prizidka P3 k Šolskemu centru Celje ŠOLSKI CENTER CELJE JN000917/2023-W01 2023/02/21 14:2821.02.2023 14:28 2023/03/15 11:0015.03.2023 11:00 1678874401_opening.pdf
Nakup in instalacija navornega reometra (Supply and installation of a torque rheometer) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000931/2023-W01 2023/02/22 08:1522.02.2023 08:15 2023/03/15 12:0015.03.2023 12:00 1678878001_opening.pdf
Nakup laserskega sistema, ki zagotavlja visokoenergijske sunke pod 190 fs (Supply of the laser system which provides sub-190 fs high energy pulses) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000795/2023-B01 2023/02/15 08:2115.02.2023 08:21 2023/03/14 12:0014.03.2023 12:00 1678791601_opening.pdf
Katodna zaščita cevovoda za dobavo vode za MHE Bistrica SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN000962/2023-W01 2023/02/23 10:5323.02.2023 10:53 2023/03/10 11:0010.03.2023 11:00 1678442402_opening.pdf
2. faza - OS za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektra dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024 MESTNA OBČINA KOPER JN-B-3/2023 - ponovitev 2023/03/06 15:0406.03.2023 15:04 2023/03/10 10:0010.03.2023 10:00 1678438801_opening.pdf
Gradnja večstanovanjskega objekta RUDAR SENOVO POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, GRADNJE, STORITVE IN TRGOVINA SENOVO D.O.O. JN000460/2023-W01 2023/01/30 14:2630.01.2023 14:26 2023/03/07 12:0007.03.2023 12:00 1678186801_opening.pdf
2. faza - OS za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektra dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024 MESTNA OBČINA KOPER JN-B-3/2023 2023/02/24 15:0024.02.2023 15:00 2023/03/02 16:0002.03.2023 16:00 1677769201_opening.pdf
Dobava merilno-komunikacijske opreme SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN008267/2022-E01 2022/12/13 07:1713.12.2022 07:17 2023/02/23 10:0023.02.2023 10:00 1677142801_opening.pdf
Nakup in instalacija nastavljivega pulznega laserja (Supply and installation of a tuneable pulse laser) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000567/2023-W01 2023/02/03 11:4303.02.2023 11:43 2023/02/21 12:0021.02.2023 12:00 1676977201_opening.pdf
Dobava opreme na področju informacijske tehnologije KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000134/2023-B01 2023/01/13 09:2813.01.2023 09:28 2023/02/10 11:0010.02.2023 11:00 1676023201_opening.pdf
Procurement of measurement services for the FIS Nordic World Ski Championships Planica 2023 ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA 2023/01/13 13:1913.01.2023 13:19 2023/02/06 21:0006.02.2023 21:00 1675713601_opening.pdf
Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo Kulturnega doma Črnomelj MINISTRSTVO ZA KULTURO JN000102/2023-B01 2023/01/11 08:0011.01.2023 08:00 2023/02/06 11:0006.02.2023 11:00 1675677601_opening.pdf
Najem Microsoft OVS licenc za obdobje treh let ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN000198/2023-W01 2023/01/16 15:0316.01.2023 15:03 2023/01/30 13:0030.01.2023 13:00 1675080001_opening.pdf
VALIDATION OF THE WSS APPLICATION TO THE NEW TECHNICAL INFRASTRUCTURE AND WSS SUBSCRIPTION LICENCE AGREEMENT/VALIDACIJA WSS APLIKACIJE NA NOVO TEHNIČNO INFRASTRUKTURO IN WSS NAJEMNA LICENČNA POGODBA 2 BANKA SLOVENIJE postopek s pogajanji/poslano ponudniku 2023/01/11 11:1111.01.2023 11:11 2023/01/23 08:0023.01.2023 08:00 Odpiranje ni javno
Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnega spomenika državnega pomena grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami MINISTRSTVO ZA KULTURO JN008012/2022-B01 2022/11/30 07:5130.11.2022 07:51 2022/12/27 11:0027.12.2022 11:00 1672135201_opening.pdf
JSTORza2023 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI JSTORza2023 2022/12/15 09:3415.12.2022 09:34 2022/12/22 08:0022.12.2022 08:00 Odpiranje ni javno
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava - Order No. 6/ Naročilo št. 6 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2022/11/09 15:5209.11.2022 15:52 2022/12/21 11:0021.12.2022 11:00 1671616801_opening.pdf
SprNza2023-25 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2022/12/14 14:0014.12.2022 14:00 2022/12/20 14:0020.12.2022 14:00 Odpiranje ni javno
Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN007153/2022-B01 2022/10/21 07:4521.10.2022 07:45 2022/12/19 16:0019.12.2022 16:00 1671462001_opening.pdf
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje štirih let SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN007823/2022-B01 2022/11/21 20:2621.11.2022 20:26 2022/12/19 11:0019.12.2022 11:00 1671444001_opening.pdf
Posredovanje letalskih prevozov za prevoz organov in tkiv za presaditve ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN007695/2022-B01 2022/11/16 07:3416.11.2022 07:34 2022/12/12 11:0012.12.2022 11:00 1670839201_opening.pdf
ACSza2023 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2022/11/21 08:4321.11.2022 08:43 2022/12/09 08:0009.12.2022 08:00 Odpiranje ni javno
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2022-2026 ŠOLSKI CENTER CELJE JN007599/2022-B01 2022/11/11 09:1311.11.2022 09:13 2022/12/08 11:0008.12.2022 11:00 1670493601_opening.pdf
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper - pogajanja MESTNA OBČINA KOPER 2022/11/11 14:1411.11.2022 14:14 2022/12/07 11:0007.12.2022 11:00 1670407201_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih polnilnih in tesnilnih malt za odlagalni zabojnik N2d ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN007832/2022-W01 2022/11/22 08:0622.11.2022 08:06 2022/12/06 11:0006.12.2022 11:00 1670320801_opening.pdf
Sistem za simulacijo višinskih razmer v prostoru človeške centrifuge v objektu Čaplja NC Planica (System for simulation of high altitude environment in a room with short arm human centrifuge in building Čaplja NC Planica) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN007724/2022-W01 2022/11/17 10:0017.11.2022 10:00 2022/11/30 12:0030.11.2022 12:00 1669806001_opening.pdf
OPERATIVNI NAJEM VOZILA SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN007665/2022-W01 2022/11/14 15:0114.11.2022 15:01 2022/11/30 10:0030.11.2022 10:00 1669798802_opening.pdf
VALIDATION OF THE WSS APPLICATION TO THE NEW TECHNICAL INFRASTRUCTURE AND WSS SUBSCRIPTION LICENCE AGREEMENT/VALIDACIJA WSS APLIKACIJE NA NOVO TEHNIČNO INFRASTRUKTURO IN WSS NAJEMNA LICENČNA POGODBA BANKA SLOVENIJE postopek s pogajanji/poslano ponudniku 2022/11/08 12:3808.11.2022 12:38 2022/11/22 12:0022.11.2022 12:00 Odpiranje ni javno
Dobava medicinskega potrošnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN007173/2022-W01 2022/10/21 12:4621.10.2022 12:46 2022/11/07 11:0007.11.2022 11:00 1667815201_opening.pdf
Izgradnja parkirišča ob Bevkovi ulici v Ankaranu OBČINA ANKARAN JN006892/2022-W01 2022/10/10 15:1810.10.2022 15:18 2022/10/24 11:0024.10.2022 11:00 1666602001_opening.pdf
Okvirni sporazum za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme 2022-2026 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006439/2022-B01 2022/09/22 10:0022.09.2022 10:00 2022/10/17 11:0017.10.2022 11:00 1665997201_opening.pdf
Ureditev območja pokopališča Ankaran – NMV pogajanja OBČINA ANKARAN JN005848/2022-W01 2022/10/11 10:2111.10.2022 10:21 2022/10/14 12:0014.10.2022 12:00 1665741601_opening.pdf
VALIDATION OF THE WSS APPLICATION TO THE NEW TECHNICAL INFRASTRUCTURE AND WSS SUBSCRIPTION LICENCE AGREEMENT/VALIDACIJA WSS APLIKACIJE NA NOVO TEHNIČNO INFRASTRUKTURO IN WSS NAJEMNA LICENČNA POGODBA BANKA SLOVENIJE 2022/08/01 11:5201.08.2022 11:52 2022/10/11 12:0011.10.2022 12:00 1665482401_opening.pdf
Rekonstrukcija Vinogradniške poti LC 177020, 1. faza OBČINA ANKARAN JN006393/2022-W01 2022/09/19 11:1219.09.2022 11:12 2022/10/07 11:0007.10.2022 11:00 1665133202_opening.pdf
Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025 SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN005548/2022-E01 2022/08/10 10:1910.08.2022 10:19 2022/09/26 11:0026.09.2022 11:00 1664182802_opening.pdf
Ureditev območja pokopališča Ankaran OBČINA ANKARAN JN005848/2022-W01 2022/08/25 10:1025.08.2022 10:10 2022/09/26 11:0026.09.2022 11:00 1664182803_opening.pdf
Storitve občasnih šolskih prevozov za Gimnazijo Bežigrad 2022-2026 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN006160/2022-W01 2022/09/08 13:0908.09.2022 13:09 2022/09/23 11:0023.09.2022 11:00 1663923601_opening.pdf
Izvedba projekta REDOS 2050 SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN005814/2022-E01 2022/08/24 09:0424.08.2022 09:04 2022/09/22 11:0022.09.2022 11:00 1663837201_opening.pdf
Okvirni sporazum za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN005868/2022-B01 2022/08/26 14:1326.08.2022 14:13 2022/09/22 11:0022.09.2022 11:00 1663837202_opening.pdf
Postopek pogajanj za oddajo del Celovite energetske prenove in rekonstrukcije objekta na Trgu 8 OBČINA MIRNA PEČ 2022/09/14 15:0814.09.2022 15:08 2022/09/21 13:0021.09.2022 13:00 Odpiranje ni javno
Vzdrževanje programske opreme GovernmentConnect z dodatnimi deli za 4 leta AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN005938/2022-W01 2022/08/29 10:4729.08.2022 10:47 2022/09/19 11:0019.09.2022 11:00 1663578001_opening.pdf
Rekonstrukcija Ulice Ivana Regenta OBČINA IZOLA JN006013/2022-W01 2022/09/01 09:5401.09.2022 09:54 2022/09/15 11:0015.09.2022 11:00 1663232401_opening.pdf
Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ JN005636/2022-B01 2022/08/16 08:3716.08.2022 08:37 2022/09/12 11:0012.09.2022 11:00 1662973201_opening.pdf
Dobava posode za transport in razdeljevanje hrane UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005858/2022-W01 2022/08/25 13:1125.08.2022 13:11 2022/09/09 12:0009.09.2022 12:00 1662717601_opening.pdf
Izgradnja otroškega vrtca Dolenjske Toplice OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN005472/2022-B01 2022/08/08 10:0308.08.2022 10:03 2022/09/02 11:0002.09.2022 11:00 1662109201_opening.pdf
Komunalna infrastruktura območja Dolge njive v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN005286/2022-W01 2022/07/28 13:1728.07.2022 13:17 2022/08/18 11:0018.08.2022 11:00 1660813201_opening.pdf
Celovita energetska prenova in rekonstrukcija objekta na Trgu 8 OBČINA MIRNA PEČ JN005121/2022-W01 2022/07/22 08:2122.07.2022 08:21 2022/08/17 11:0017.08.2022 11:00 1660726801_opening.pdf
Vzdrževanje humanoidnega robota TALOS (Maintenance of the humanoid robot TALOS) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005263/2022-W01 2022/07/27 12:1327.07.2022 12:13 2022/08/11 12:0011.08.2022 12:00 1660212001_opening.pdf
Vodovod Baredi OBČINA IZOLA JN004319/2022-W01 2022/06/22 11:4222.06.2022 11:42 2022/08/10 11:0010.08.2022 11:00 1660122001_opening.pdf
Nakup in instalacija dveh sistemov za detekcijo žarkov gama z električno hlajenim germanijevim detektorjem visoke čistosti (HPGe) (Supply and installation of two gamma ray detection systems using electrically cooled high purity germanium detector (HPGe) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005031/2022-B01 2022/07/19 07:4719.07.2022 07:47 2022/08/10 12:0010.08.2022 12:00 1660125601_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2022/2023 OBČINA ANKARAN JN005230/2022-W01 2022/07/26 11:0526.07.2022 11:05 2022/08/09 12:0009.08.2022 12:00 1660039201_opening.pdf
Prometno omrežje, komunalna in energetska infrastruktura v cesti E v območju OPPN Šared OBČINA IZOLA JN005109/2022-W01 2022/07/21 12:4621.07.2022 12:46 2022/08/04 11:0004.08.2022 11:00 1659603601_opening.pdf
Nakup notranje opreme GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004876/2022-W01 2022/07/13 08:2613.07.2022 08:26 2022/08/01 11:0001.08.2022 11:00 1659344401_opening.pdf
Sanacija strehe in oken INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN004550/2022-W01 2022/06/30 08:5930.06.2022 08:59 2022/07/14 11:0014.07.2022 11:00 1657789201_opening.pdf
Storitve varovanja 2022-2026 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004055/2022-B01 2022/06/16 13:0016.06.2022 13:00 2022/07/11 11:0011.07.2022 11:00 1657530001_opening.pdf
Izdelava pohištva po naročilu NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004237/2022-W01 2022/06/20 13:1420.06.2022 13:14 2022/07/07 11:0007.07.2022 11:00 1657184401_opening.pdf
Obnova in menjava oken NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004244/2022-W01 2022/06/20 14:4520.06.2022 14:45 2022/07/06 11:0006.07.2022 11:00 1657098001_opening.pdf
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper MESTNA OBČINA KOPER JN003398/2022-B01 2022/05/23 09:2923.05.2022 09:29 2022/06/30 11:0030.06.2022 11:00 1656579602_opening.pdf
Nakup in instalacija opreme za fazno in strukturno analizo z rentgensko praškovno difrakcijo (Supply and installation of an equipment for structural and phase analysis by X-ray diffraction) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003904/2022-W01 2022/06/08 07:3908.06.2022 07:39 2022/06/28 12:0028.06.2022 12:00 1656410401_opening.pdf
Izgradnja TP GUMARNA V SN 10(20)kV OMREŽJE SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004037/2022-W01 2022/06/13 13:0813.06.2022 13:08 2022/06/28 11:0028.06.2022 11:00 1656406801_opening.pdf
Projektiranje in dozidava dela zdravstvenega doma v Izoli - širitev obstoječega objekta na JZ in SV strani za širitev družinske medicine vključno z dobavo in montažo opreme OBČINA IZOLA JN004043/2022-W01 2022/06/13 14:0513.06.2022 14:05 2022/06/28 11:0028.06.2022 11:00 1656406802_opening.pdf
Vzdrževanje podatkovnega skladišča 2022-2026 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003798/2022-W01 2022/06/03 12:2403.06.2022 12:24 2022/06/24 11:0024.06.2022 11:00 1656061201_opening.pdf
Storitev varnostnega shranjevanja podatkov – pogajanja AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV / 2022/06/17 14:5617.06.2022 14:56 2022/06/21 15:0021.06.2022 15:00 1655816402_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2022 OBČINA ANKARAN JN003684/2022-W01 2022/06/01 09:4801.06.2022 09:48 2022/06/15 11:0015.06.2022 11:00 1655283601_opening.pdf
Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, na javni poti JP 680 311 OBČINA ANKARAN JN003635/2022-W01 2022/05/31 08:0131.05.2022 08:01 2022/06/14 11:0014.06.2022 11:00 1655197201_opening.pdf
Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnih spomenikov državnega pomena MINISTRSTVO ZA KULTURO JN003043/2022-B01 2022/05/11 09:0411.05.2022 09:04 2022/06/08 11:0008.06.2022 11:00 1654678801_opening.pdf
2. faza - OS za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024 MESTNA OBČINA KOPER JN-B-3/2021 2022/05/25 10:0125.05.2022 10:01 2022/06/02 13:0002.06.2022 13:00 1654167601_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava - Order No. 5/ Naročilo št. 5 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2022/05/04 13:5804.05.2022 13:58 2022/06/02 11:0002.06.2022 11:00 1654160401_opening.pdf
Izgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda - 2. faza v naselju Štefanja Gora OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001793/2022-B01 2022/05/13 08:4513.05.2022 08:45 2022/06/02 10:0002.06.2022 10:00 1654156801_opening.pdf
Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let RUDAR SENOVO POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, GRADNJE, STORITVE IN TRGOVINA SENOVO D.O.O. JN003090/2022-W01 2022/05/12 08:5512.05.2022 08:55 2022/05/31 13:0031.05.2022 13:00 1653994801_opening.pdf
OPERATIVNI NAJEM DVEH VOZILI SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003061/2022-W01 2022/05/11 10:2211.05.2022 10:22 2022/05/27 10:0027.05.2022 10:00 1653638402_opening.pdf
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN002612/2022-W01 2022/04/21 10:4421.04.2022 10:44 2022/05/18 11:0018.05.2022 11:00 1652864401_opening.pdf
NMR/NQR KONZOLA ZA SUPERPREVODNI MAGNET 9 T / NMR/NQR CONSOLE FOR THE SUPERCONDUCTING MAGNET 9 T INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002761/2022-W01 2022/04/26 11:0026.04.2022 11:00 2022/05/18 12:0018.05.2022 12:00 1652868001_opening.pdf
2. faza - OS za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2022-2024 MESTNA OBČINA KOPER JN-B-3/2021 2022/05/06 14:5306.05.2022 14:53 2022/05/17 13:0017.05.2022 13:00 1652785201_opening.pdf
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Maribor NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN002451/2022-W01 2022/04/14 14:1014.04.2022 14:10 2022/05/13 11:0013.05.2022 11:00 1652432401_opening.pdf
Storitev varnostnega shranjevanja podatkov AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN002634/2022-W01 2022/04/21 14:4221.04.2022 14:42 2022/05/13 11:0013.05.2022 11:00 1652432402_opening.pdf
Amfiteater I. faza UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002657/2022-W01 2022/04/22 09:5622.04.2022 09:56 2022/05/13 11:0013.05.2022 11:00 1652432403_opening.pdf
Načrt naprednega merilnega sistema 2.0 SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN002511/2022-W01 2022/04/15 13:0115.04.2022 13:01 2022/05/12 10:0012.05.2022 10:00 1652342401_opening.pdf
Izgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda - 2. faza v naselju Štefanja Gora OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001793/2022-B01 2022/03/28 12:0228.03.2022 12:02 2022/05/11 10:0011.05.2022 10:00 1652256001_opening.pdf
Nakup in instalacija konzole za visokoločljivo slikanje z magnetno resonanco / Supply and installation of a high-resolution magnetic resonance imaging console INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002599/2022-W01 2022/04/21 11:0421.04.2022 11:04 2022/05/10 13:0010.05.2022 13:00 1652180401_opening.pdf
PSPP AVČE – REMOTE CONTROL FOR MAINTENANCE OF THE AC EXCITATION SYSTEM FOR PERIOD FROM 2022 TO 2026 AND MEASUREMENT OF CAPACITIES / ČHE AVČE – DALJINSKA PODPORA VZDRŽEVANJU ZA VZBUJALNI SISTEM ZA OBDOBJE 2022-2026 IN IZVEDBA MERITEV KAPACITIVNOSTI SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O. JN 40 01-818/2021 2022/04/22 12:1922.04.2022 12:19 2022/05/09 13:0009.05.2022 13:00 Odpiranje ni javno
Laboratorijske storitve za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002321/2022-B01 2022/04/11 10:1511.04.2022 10:15 2022/05/09 11:0009.05.2022 11:00 1652086802_opening.pdf
OPREMA ZA OBDELAVO POVRŠIN TRDNIH SNOVI Z VIRUCIDNIM DELOVANJEM/APPARATUS FOR TREATMENT OF SOLID MATERIALS WITH VIRICIDAL EFFECT INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002597/2022-W01 2022/04/20 14:5220.04.2022 14:52 2022/05/09 12:0009.05.2022 12:00 1652090402_opening.pdf
Nakup in instalacija večnamenskega vrstičnega mikroskopa na atomsko silo (Supply and installation of the multipurpose scanning atomic force microscope) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002195/2022-B01 2022/04/06 07:4306.04.2022 07:43 2022/05/03 12:0003.05.2022 12:00 1651572001_opening.pdf
Dobava zdravil za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002060/2022-B01 2022/03/31 20:3231.03.2022 20:32 2022/04/29 11:0029.04.2022 11:00 1651222802_opening.pdf
Nadgradnja PIV sistema na STB sistem (Upgrade of PIV to STB system) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002216/2022-B01 2022/04/06 14:0906.04.2022 14:09 2022/04/26 12:0026.04.2022 12:00 1650967201_opening.pdf
Obnova notranjosti Finžgarjeve vile v Ljubljani SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002149/2022-W01 2022/04/05 12:2405.04.2022 12:24 2022/04/21 11:0021.04.2022 11:00 1650531601_opening.pdf
NAKUP PRENOSNEGA SISTEMA ZA VISOKOLOČLJIVO SPEKTROMETRIJO GAMA/SUPPLY OF A PORATBLE SYSTEM FOR HIGH-RESOLUTION GAMMA SPECTROMETRY INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001655/2022-B01 2022/03/16 15:1316.03.2022 15:13 2022/04/06 13:0006.04.2022 13:00 1649242801_opening.pdf
Gradnja prizidka fizioterapije v Enoti za gerontopsihiatrijo UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN001665/2022-W01 2022/03/17 09:5617.03.2022 09:56 2022/04/04 11:0004.04.2022 11:00 1649062801_opening.pdf
Nabava dveh brezemisijskih mini električnih avtobusov kategorije N1 OBČINA IZOLA JN001743/2022-W01 2022/03/21 10:1821.03.2022 10:18 2022/04/04 10:0004.04.2022 10:00 1649059201_opening.pdf
NAKUP SISTEMA ZA VISOKOLOČLJIVO SPEKTROMETRIJO GAMA/ SUPPLY OF A SYSTEM FOR HIGH-RESOLUTION GAMMA SPECTROMETRY INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001356/2022-B01 2022/03/04 11:2804.03.2022 11:28 2022/03/24 13:0024.03.2022 13:00 1648123201_opening.pdf
Gradnja prizidka P3 k Šolskemu centru Celje ŠOLSKI CENTER CELJE JN001499/2022-W01 2022/03/10 14:2210.03.2022 14:22 2022/03/24 11:0024.03.2022 11:00 1648116001_opening.pdf
Storitve čiščenja 2022-2026 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN000974/2022-B01 2022/02/18 08:3218.02.2022 08:32 2022/03/16 11:0016.03.2022 11:00 1647424801_opening.pdf
Nadzor po GZ pri izvajanju projekta ureditve območja pokopališča Ankaran OBČINA ANKARAN Interna št. naročila: JN-01-2022 2022/03/04 11:4604.03.2022 11:46 2022/03/11 11:0011.03.2022 11:00 1646992801_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za Ureditev regionalne ceste R2-419/1203 od Soteske do Dolenjega Polja OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN000924/2022-W01 2022/02/16 11:4816.02.2022 11:48 2022/03/10 11:0010.03.2022 11:00 1646906401_opening.pdf
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000877/2022-W01 2022/02/14 15:0314.02.2022 15:03 2022/03/07 11:0007.03.2022 11:00 1646647201_opening.pdf
Ureditev območja pokopališča Ankaran OBČINA ANKARAN JN000348/2022-B01 2022/01/21 07:1421.01.2022 07:14 2022/03/03 11:0003.03.2022 11:00 1646301601_opening.pdf
NABAVA IN INSTALACIJA SISTEMA ZA ZAJEM GIBANJA/SUPPLY AND INSTALLATION OF MOTION CAPTURE SYSTEM INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000828/2022-W01 2022/02/11 13:0811.02.2022 13:08 2022/02/25 12:0025.02.2022 12:00 1645786801_opening.pdf
Sistem za slikanje z optično koherenčno tomografijo (OCT) pri valovni dolžini 1300 nm / System for optical coherence tomography imaging (OCT) at 1300-nm wavelength INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000750/2022-W01 2022/02/09 09:1909.02.2022 09:19 2022/02/24 13:0024.02.2022 13:00 1645704001_opening.pdf
Nakup in dobava hrane za obdobje štirih let GIMNAZIJA ŠIŠKA JN000535/2022-B01 2022/01/28 07:5628.01.2022 07:56 2022/02/24 11:0024.02.2022 11:00 1645696801_opening.pdf
Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri celoviti energetski prenovi stavbe NLZOH - Maribor NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000726/2022-W01 2022/02/04 10:4004.02.2022 10:40 2022/02/22 11:0022.02.2022 11:00 1645524001_opening.pdf
Uvedba novega, v slovenski zdravstveni prostor integriranega informacijskega sistema za podporo zdravstvu SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ JN000357/2022-B01 2022/01/21 07:2321.01.2022 07:23 2022/02/18 08:0018.02.2022 08:00 1645167601_opening.pdf
Nadzor po GZ pri izvajanju projekta ureditve območja pokopališča Ankaran OBČINA ANKARAN JN000511/2022-W01 2022/01/27 11:3627.01.2022 11:36 2022/02/15 11:0015.02.2022 11:00 1644919201_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije v Cerkljanski Dobravi skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000159/2022-B01 2022/01/12 10:3912.01.2022 10:39 2022/02/14 10:0014.02.2022 10:00 1644829201_opening.pdf
Storitve inženiringa in nadzora pri rekonstrukciji in dozidavi severnega trakta objekta na Poljanski cesti 40 MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN000498/2022-W01 2022/01/26 15:5526.01.2022 15:55 2022/02/09 11:0009.02.2022 11:00 1644400801_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2022/02/04 12:4104.02.2022 12:41 2022/02/07 12:0007.02.2022 12:00 1644231601_opening.pdf
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Maribor NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN008749/2021-B01 2021/12/28 10:0128.12.2021 10:01 2022/01/31 10:0031.01.2022 10:00 1643619601_opening.pdf
Izvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v humanih vzorcih NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000200/2022-B01 2022/01/14 09:5714.01.2022 09:57 2022/01/28 11:0028.01.2022 11:00 1643364001_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN008608/2021-B01 2021/12/22 06:5722.12.2021 06:57 2022/01/21 10:0021.01.2022 10:00 1642755601_opening.pdf
Nadgradnja in posodobitev CFA analizatorja (ponovitev) NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000176/2022-W01 2022/01/13 12:1413.01.2022 12:14 2022/01/21 11:0021.01.2022 11:00 1642759201_opening.pdf
Izvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v humanih vzorcih - 2. postopek s pogajanji 04-PPBPO220118 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Interna št. naročila: 04-PPBPO220118 2022/01/18 15:0118.01.2022 15:01 2022/01/20 14:0020.01.2022 14:00 1642683601_opening.pdf
Okvirni sporazum za nakup letalskih kart in s tem povezanih prevozov ter nastanitev ŠOLSKI CENTER CELJE JN008667/2021-B01 2021/12/24 09:4324.12.2021 09:43 2022/01/19 10:0019.01.2022 10:00 1642582801_opening.pdf
Nakup in instalacija HPGe spektrometra / Supply and installation of HPGe spectrometer INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN008817/2021-B01 2021/12/30 12:0030.12.2021 12:00 2022/01/19 10:0019.01.2022 10:00 1642582804_opening.pdf
Nakup in dobava opreme skladno z evropskim projektom HERA NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN008564/2021-B01 2021/12/21 12:2321.12.2021 12:23 2022/01/17 10:0017.01.2022 10:00 1642410001_opening.pdf
ZAGOTAVLJANJE STORITEV ZALEDNE PISARNE - ADMINISTRATIVNA DELA IN DELA V KLICNEM CENTRU EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN000110/2022-W01 2022/01/07 15:2207.01.2022 15:22 2022/01/17 11:0017.01.2022 11:00 1642413601_opening.pdf
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN008490/2021-B01 2021/12/17 08:3117.12.2021 08:31 2022/01/14 10:0014.01.2022 10:00 1642150801_opening.pdf
Izvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v humanih vzorcih- postopek s pogajanji brez predhodne objave NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 2022/01/10 17:5810.01.2022 17:58 2022/01/13 14:0013.01.2022 14:00 1642078801_opening.pdf
Občasni prevozi dijakov ŠOLSKI CENTER CELJE JN008699/2021-W01 2021/12/24 11:2924.12.2021 11:29 2022/01/13 10:0013.01.2022 10:00 1642064401_opening.pdf
IOPza2022 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2021/12/22 15:1222.12.2021 15:12 2022/01/07 20:0007.01.2022 20:00 Odpiranje ni javno
Rekonstrukcija in dozidava severnega trakta objekta na Poljanski cesti 40 v Ljubljani za Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN008112/2021-B01 2021/12/01 07:3601.12.2021 07:36 2022/01/07 10:0007.01.2022 10:00 1641546001_opening.pdf
Digitalizacija različnih gradiv ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN008015/2021-B01 2021/11/26 11:0426.11.2021 11:04 2022/01/04 10:0004.01.2022 10:00 1641286801_opening.pdf
Okvirni sporazum za nakup letalskih kart ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN008202/2021-B01 2021/12/06 08:3106.12.2021 08:31 2022/01/04 10:0004.01.2022 10:00 1641286802_opening.pdf
Vzdrževanje poročilnega sistema 2022 - 2026 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN008395/2021-W01 2021/12/13 14:5613.12.2021 14:56 2021/12/31 10:0031.12.2021 10:00 1640941201_opening.pdf
ZAGOTAVLJANJE STORITEV ZALEDNE PISARNE - ADMINISTRATIVNA DELA IN DELA V KLICNEM CENTRU EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN008356/2021-W01 2021/12/10 14:0210.12.2021 14:02 2021/12/24 09:3024.12.2021 09:30 1640334601_opening.pdf
Okvirni sporazum za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN008034/2021-W01 2021/11/26 10:0326.11.2021 10:03 2021/12/13 10:0013.12.2021 10:00 1639386004_opening.pdf
SF2022 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2021/11/24 08:0724.11.2021 08:07 2021/12/09 20:0009.12.2021 20:00 Odpiranje ni javno
Strokovni nadzor pri gradnji nove kuhinje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007973/2021-W01 2021/11/24 07:4824.11.2021 07:48 2021/12/08 10:0008.12.2021 10:00 1638954003_opening.pdf
ACSza2022 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2021/11/24 08:5224.11.2021 08:52 2021/12/06 20:0006.12.2021 20:00 Odpiranje ni javno
Nakup plovila za pobiranje odpadkov z ladij LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., GRADBENIŠTVO, PROIZVODNE IN DRUGE STORITVE V KOPENSKE JN007536/2021-B01 2021/11/05 14:2805.11.2021 14:28 2021/12/03 13:0003.12.2021 13:00 1638532802_opening.pdf
JSTORza2022 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2021/11/19 08:0519.11.2021 08:05 2021/11/30 20:0030.11.2021 20:00 Odpiranje ni javno
Finančni leasing z dobavo gasilske avtocisterne JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN-3/2021 - postopek s pogajanji brez predhodne objave 2021/11/04 13:2804.11.2021 13:28 2021/11/30 13:0030.11.2021 13:00 1638273605_opening.pdf
UNEX 2022 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2021/11/17 13:3817.11.2021 13:38 2021/11/26 12:0026.11.2021 12:00 Odpiranje ni javno
Nadgradnja in posodobitev CFA analizatorja NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN007705/2021-W01 2021/11/12 08:3212.11.2021 08:32 2021/11/26 11:0026.11.2021 11:00 1637920801_opening.pdf
SNza2022 (pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI SNza2022 (pog) 2021/11/11 14:1511.11.2021 14:15 2021/11/25 09:0025.11.2021 09:00 Odpiranje ni javno
Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007514/2021-W01 2021/11/04 12:4604.11.2021 12:46 2021/11/19 11:0019.11.2021 11:00 1637316003_opening.pdf
Okolju prijazne storitve čiščenja - ponovitev SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN007445/2021-W01 2021/11/02 13:1002.11.2021 13:10 2021/11/19 10:0019.11.2021 10:00 1637312402_opening.pdf
Izgradnja nove kuhinje s kuhinjsko opremo UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006996/2021-B01 2021/10/12 15:1712.10.2021 15:17 2021/11/15 11:0015.11.2021 11:00 1636970402_opening.pdf
Uvedba novega, v slovenski zdravstveni prostor integriranega informacijskega sistema za podporo zdravstvu SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ JN006936/2021-B01 2021/10/10 21:2010.10.2021 21:20 2021/11/08 08:0008.11.2021 08:00 1636354803_opening.pdf
Nakup rabljenega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin TD-32 (teleskopsko dvigalo s preklopno roko) GASILSKA ZVEZA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006883/2021-B01 2021/10/07 17:2307.10.2021 17:23 2021/11/05 10:0005.11.2021 10:00 1636102805_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA SISTEMA ZA DOLGOTRAJNO SUPER-LOČLJIVO OPTIČNO MIKROSKOPIJO ŽIVIH CELIC / SUPPLY AND INSTALLATION OF A SYSTEM FOR LONG-TERM LIVE-CELL SUPER-RESOLUTION OPTICAL MICROSCOPY INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN006862/2021-B01 2021/10/07 15:2507.10.2021 15:25 2021/11/02 10:0002.11.2021 10:00 1635843604_opening.pdf
Nakup prenosnega spektrometra žarkov gama z detektorjem nevtronov povezljiv z Genie 2k / Supply of portable gamma spectroscopy device equipped with a neutron detector and compatible with Genie 2k analysis software INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN007038/2021-W01 2021/10/14 12:2914.10.2021 12:29 2021/10/28 10:0028.10.2021 10:00 1635408002_opening.pdf
Nakup nosilca vzorcev za dielektrične meritve tanko-plastnih struktur (Supply of a sample holder for dielectric measurements of thin-film structures) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN006812/2021-W01 2021/10/05 15:2305.10.2021 15:23 2021/10/27 10:0027.10.2021 10:00 1635321607_opening.pdf
Nadgradnja IT infrastrukture JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007126/2021-W01 2021/10/18 14:5918.10.2021 14:59 2021/10/22 12:0022.10.2021 12:00 1634896801_opening.pdf
Finančni leasing z dobavo gasilske avtocisterne JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN006498/2021-B01 2021/09/24 09:5924.09.2021 09:59 2021/10/20 11:0020.10.2021 11:00 1634720403_opening.pdf
SWIFT ALLIANCE CONNECT SILVER BANKA SLOVENIJE 2021/09/07 13:2007.09.2021 13:20 2021/10/15 10:0015.10.2021 10:00 1634284802_opening.pdf
Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN006592/2021-W01 2021/09/28 11:0628.09.2021 11:06 2021/10/15 10:0015.10.2021 10:00 1634284803_opening.pdf
Sprememba projektne dokumentacije za namen Muzeja slovenske osamosvojitve - ponovitev MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006831/2021-W01 2021/10/06 09:4106.10.2021 09:41 2021/10/13 11:0013.10.2021 11:00 1634115602_opening.pdf
Okolju prijazne storitve čiščenja SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006586/2021-W01 2021/09/28 09:0028.09.2021 09:00 2021/10/13 10:0013.10.2021 10:00 1634112002_opening.pdf
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE JN006463/2021-B01 2021/09/22 12:0022.09.2021 12:00 2021/10/08 10:0008.10.2021 10:00 1633680006_opening.pdf
Nadgradnja IT infrastrukture JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN006404/2021-W01 2021/09/20 14:2620.09.2021 14:26 2021/10/04 10:0004.10.2021 10:00 1633334402_opening.pdf
Sprememba projektne dokumentacije za namen Muzeja slovenske osamosvojitve MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006492/2021-W01 2021/09/23 14:5323.09.2021 14:53 2021/10/01 15:4501.10.2021 15:45 1633095904_opening.pdf
Nakup službenih vozil ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE JN006432/2021-W01 2021/09/21 13:5621.09.2021 13:56 2021/10/01 15:4501.10.2021 15:45 1633095902_opening.pdf
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN006011/2021-W01 2021/09/03 10:2703.09.2021 10:27 2021/09/27 10:0027.09.2021 10:00 1632729603_opening.pdf
Obnova in nova nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Komen PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN JN005887/2021-W01 2021/08/30 13:3430.08.2021 13:34 2021/09/13 12:0013.09.2021 12:00 1631527203_opening.pdf
Vzdrževanje omrežne in strežniške infrastrukture 2021-2025 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN005521/2021-W01 2021/08/12 11:4012.08.2021 11:40 2021/09/03 10:0003.09.2021 10:00 1630656003_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA SISTEMA ZA SUŠENJE TOPIL (SPS) / SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLVENT PURIFICATION SYSTEM INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005571/2021-W01 2021/08/13 11:2113.08.2021 11:21 2021/08/23 10:0023.08.2021 10:00 1629705606_opening.pdf
Okvirni sporazum za nakup letalskih kart ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004836/2021-B01 2021/07/16 09:2616.07.2021 09:26 2021/08/13 10:0013.08.2021 10:00 1628841606_opening.pdf
Nakup 6-osnega goniometra za ionsko kanaliziranje s sistemom za menjavo vzorcev in zajemom podatkov (Supply of 6-axis goniometer for ion channeling with system for sample exchange and data acquisition) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004915/2021-B01 2021/07/19 10:2419.07.2021 10:24 2021/08/09 10:0009.08.2021 10:00 1628496003_opening.pdf
Storitve šolskih prevozov - pogajanja OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2021/08/02 15:4202.08.2021 15:42 2021/08/09 10:0009.08.2021 10:00 1628496004_opening.pdf
Nadgradnja Nanoscribe Photonic Professional – naprave na osnovi dvofotonske polimerizacije za tiskanje 3d objektov z ločljivostjo 160 nm (Upgrade of the existing Nanoscribe Photonic Professional – 3D optical printer with 160 nm resolution) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004832/2021-B01 2021/07/15 15:1015.07.2021 15:10 2021/08/06 10:0006.08.2021 10:00 1628236804_opening.pdf
Nakup računalniške strojne opreme - prenosni računalniki in zasloni - ponovitev JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN004992/2021-W01 2021/07/21 07:5721.07.2021 07:57 2021/08/04 11:0004.08.2021 11:00 1628067603_opening.pdf
Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE JN004819/2021-W01 2021/07/15 09:1015.07.2021 09:10 2021/07/30 12:0030.07.2021 12:00 1627639203_opening.pdf
Dobava zdravstvenega materiala za obdobje štirih let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN004470/2021-B01 2021/07/01 22:3901.07.2021 22:39 2021/07/30 11:0030.07.2021 11:00 1627635604_opening.pdf
Izdelava replik Plečnikovega pohištva NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004718/2021-W01 2021/07/12 14:2812.07.2021 14:28 2021/07/30 11:0030.07.2021 11:00 1627635605_opening.pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistilnih sredstev in papirne galanterije ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004757/2021-W01 2021/07/13 16:1713.07.2021 16:17 2021/07/28 10:0028.07.2021 10:00 1627459220_opening.pdf
nadgradnja požarnih pregrad SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004716/2021-W01 2021/07/13 09:4913.07.2021 09:49 2021/07/28 09:0028.07.2021 09:00 1627455602_opening.pdf
Obnova in menjava oken - ponovitev NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004967/2021-W01 2021/07/20 14:0820.07.2021 14:08 2021/07/26 11:0026.07.2021 11:00 1627290003_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2021/2022 OBČINA ANKARAN JN004529/2021-W01 2021/07/05 12:4905.07.2021 12:49 2021/07/23 11:0023.07.2021 11:00 1627030802_opening.pdf
Nakup opreme za študij lastnosti in strukture materialov pod visokimi tlaki (Supply of an equipment for the investigation of properties and structure of materials under high pressure) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004599/2021-W01 2021/07/07 14:5407.07.2021 14:54 2021/07/23 10:0023.07.2021 10:00 1627027203_opening.pdf
Restavriranje stranskih oltarjev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004478/2021-W01 2021/07/02 09:0002.07.2021 09:00 2021/07/22 09:0022.07.2021 09:00 1626937204_opening.pdf
Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri gradnji odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN004196/2021-B01 2021/06/21 22:1321.06.2021 22:13 2021/07/19 10:0019.07.2021 10:00 1626681606_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA SISTEMA ZA SUŠENJE TOPIL (SPS)/SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLVENT PURIFICATION SYSTEM INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004421/2021-W01 2021/06/30 12:4730.06.2021 12:47 2021/07/16 10:0016.07.2021 10:00 1626422404_opening.pdf
NABAVA IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004659/2021-W01 2021/07/09 10:0809.07.2021 10:08 2021/07/16 10:0016.07.2021 10:00 1626422404_opening.pdf
Obnova in menjava oken NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004239/2021-W01 2021/06/23 10:4423.06.2021 10:44 2021/07/12 11:0012.07.2021 11:00 1626080402_opening.pdf
Nakup letalskih kart in organizacija namestitvenih aranžmajev ter prevozov ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004257/2021-W01 2021/06/23 14:3423.06.2021 14:34 2021/07/12 10:0012.07.2021 10:00 1626076803_opening.pdf
Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, lokalnih zbirnih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002752/2021-B01 2021/05/05 15:1905.05.2021 15:19 2021/07/08 09:0008.07.2021 09:00 1625727604_opening.pdf
Izbira izvajalca za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Dolenjske Toplice za obdobje 4 let OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN003660/2021-B01 2021/06/04 09:3104.06.2021 09:31 2021/07/02 12:0002.07.2021 12:00 1625220003_opening.pdf
Nakup Berlincourtove stiskalnice (Supply of a Berlincourt press) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003985/2021-W01 2021/06/15 08:5815.06.2021 08:58 2021/07/02 10:0002.07.2021 10:00 1625212804_opening.pdf
Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem v občini Ankaran OBČINA ANKARAN JN003952/2021-W01 2021/06/14 15:4514.06.2021 15:45 2021/06/30 11:0030.06.2021 11:00 1625043603_opening.pdf
Nakup in instalacija avtomatske preskuševalne postaje elektronskih komponent (Supply and installation of an automatic motorized probe station) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003525/2021-B01 2021/05/30 22:0930.05.2021 22:09 2021/06/30 10:0030.06.2021 10:00 1625040003_opening.pdf
Okvirni sporazum za storitve tiska in vezave publikacij z več gospodarskimi subjekti ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN003472/2021-B01 2021/05/28 11:1128.05.2021 11:11 2021/06/28 10:0028.06.2021 10:00 1624867203_opening.pdf
Nakup opreme za študij lastnosti in strukture materialov pod visokimi tlaki (Supply of an equipment for the investigation of properties and structure of materials under high pressure) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003923/2021-W01 2021/06/11 21:5211.06.2021 21:52 2021/06/28 10:0028.06.2021 10:00 1624867204_opening.pdf
Nakup računalniške strojne opreme - prenosni računalniki in monitorji JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN003691/2021-W01 2021/06/04 11:1904.06.2021 11:19 2021/06/23 11:0023.06.2021 11:00 1624438802_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH STANDARDOV / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003757/2021-W01 2021/06/07 14:5107.06.2021 14:51 2021/06/23 10:0023.06.2021 10:00 1624435202_opening.pdf
Izgradnja TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vključitev v SN 20kV omrežje SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003734/2021-W01 2021/06/07 07:2407.06.2021 07:24 2021/06/23 09:0023.06.2021 09:00 1624431602_opening.pdf
Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran OBČINA ANKARAN JN003360/2021-B01 2021/05/24 15:0424.05.2021 15:04 2021/06/14 11:0014.06.2021 11:00 1623661201_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 4/ Naročilo št. 4 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/05/14 08:2214.05.2021 08:22 2021/06/10 10:0010.06.2021 10:00 1623312004_opening.pdf
Plazemsko-ultrazvočni atomizer za izdelavo kovinskih prahov INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN003450/2021-W01 2021/05/27 08:4727.05.2021 08:47 2021/06/10 09:0510.06.2021 09:05 1623308703_opening.pdf
Restavriranje stranskih oltarjev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003231/2021-W01 2021/05/24 10:4424.05.2021 10:44 2021/06/10 09:0010.06.2021 09:00 1623308403_opening.pdf
Nakup nosilca za elektro-termo-mehanske meritve tankoplastnih, debeloplastnih vzorcev in vzorcev v obliki ročic (Supply of a holder for electro-thermo-mechanical measurements of thin-film, thick-film samples and cantilevers) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003416/2021-W01 2021/05/26 10:4326.05.2021 10:43 2021/06/08 10:0008.06.2021 10:00 1623139202_opening.pdf
Izgradnja nove geriatrične klinike, urgentnega bloka pri EIPT in novega parkirišča UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002958/2021-B01 2021/05/11 09:5111.05.2021 09:51 2021/06/07 11:0007.06.2021 11:00 1623056402_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema z vertikalno pečjo za kombinirane meritve Seebeckovega pojava, DC prevodnosti in dielektričnosti (Supply and installation of a system with a vertical furnace for measurements of Seebeck effect, DC conductivity and dielectric r INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003415/2021-W01 2021/05/26 10:2726.05.2021 10:27 2021/06/04 10:0004.06.2021 10:00 1622793602_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad - ponovitev ŠOLSKI CENTER CELJE JN003377/2021-W01 2021/05/25 11:4625.05.2021 11:46 2021/05/31 13:0031.05.2021 13:00 1622458802_opening.pdf
Nakup računalniške in komunikacijske opreme EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN002950/2021-W01 2021/05/10 14:3010.05.2021 14:30 2021/05/31 10:0031.05.2021 10:00 1622448003_opening.pdf
Microscope slide printers including consumables ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN002761/2021-W01 2021/05/03 10:5503.05.2021 10:55 2021/05/25 09:0025.05.2021 09:00 1621926002_opening.pdf
NABAVA IN INSTALACIJA 320 KV RENTGENSKEGA SISTEMA ZA REALIZACIJO DOZIMETRIČNIH STANDARDOV / SUPPLY AND INSTALLATION OF 320 KV X-RAY SYSTEM FOR REALIZATION OF DOSIMETRIC STANDARDS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002885/2021-W01 2021/05/07 11:2807.05.2021 11:28 2021/05/24 10:0024.05.2021 10:00 1621843204_opening.pdf
Izdelava DGC (digital green certificate) NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 2021/05/18 20:5418.05.2021 20:54 2021/05/21 12:0021.05.2021 12:00 1621591205_opening.pdf
Sestav za spektroskopijo z visokimi harmoniki v ekstremnem ultravijoličnem območju z dodatki / Setup for high harmonics-based spectroscopy in extreme ultraviolet energy range with accessories INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002261/2021-B01 2021/04/14 09:1114.04.2021 09:11 2021/05/19 10:0019.05.2021 10:00 1621411203_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad ŠOLSKI CENTER CELJE JN002792/2021-W01 2021/05/04 12:4204.05.2021 12:42 2021/05/14 12:0014.05.2021 12:00 1620986404_opening.pdf
Revitalizacija ovoja objekta Pokopališka 46 v soseski Zelena jama STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002511/2021-W01 2021/04/21 07:5421.04.2021 07:54 2021/05/14 10:0014.05.2021 10:00 1620979202_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih mešanic kontraktorskega betona za izvedbo diafragme primarne obloge silosa odlagališča NSRAO ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN002697/2021-W01 2021/04/28 11:3728.04.2021 11:37 2021/05/12 10:0012.05.2021 10:00 1620806402_opening.pdf
Vzdrževanje in nadgradnja nacionalnega informacijskega sistema za tkiva in celice ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT 2021/04/22 17:2622.04.2021 17:26 2021/05/06 11:0006.05.2021 11:00 Odpiranje ni javno
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 3/ Naročilo št. 3 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2021/04/13 10:1013.04.2021 10:10 2021/05/05 10:0005.05.2021 10:00 1620201605_opening.pdf
Prenova IT infrastrukture na rezervni lokaciji AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN002160/2021-W01 2021/04/09 10:2909.04.2021 10:29 2021/04/28 10:0028.04.2021 10:00 1619596803_opening.pdf
Dobava in montaža notranje opreme za objekt Sitarjeva hiša OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN002298/2021-W01 2021/04/14 12:2514.04.2021 12:25 2021/04/26 14:0026.04.2021 14:00 1619438402_opening.pdf
Izgradnja hodnika za pešce v vasi Zalog - 2. faza in obnova zunanje ureditve ob cerkvi Sv. Marije v Adergasu OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001700/2021-W01 2021/03/23 13:0023.03.2021 13:00 2021/04/23 09:0023.04.2021 09:00 1619161203_opening.pdf
PRENOVA PROSTOROV PRITLIČJA SSRS GOI dela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001968/2021-W01 2021/04/01 13:0701.04.2021 13:07 2021/04/21 10:0021.04.2021 10:00 1618992002_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu - končna ponudba SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 2021/04/07 11:3707.04.2021 11:37 2021/04/19 11:0019.04.2021 11:00 1618822802_opening.pdf
Nadzor nad izvedbo vzdrževalnih del v najemnih stanovanjih po celotni Sloveniji STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001708/2021-B01 2021/03/22 19:0422.03.2021 19:04 2021/04/19 10:0019.04.2021 10:00 1618819203_opening.pdf
Finančni leasing z dobavo kombiniranega gasilskega vozila JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN001083/2021-B01 2021/02/25 21:0325.02.2021 21:03 2021/04/16 12:0016.04.2021 12:00 1618567203_opening.pdf
Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri gradnji odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN001677/2021-B01 2021/03/20 20:0420.03.2021 20:04 2021/04/16 10:0016.04.2021 10:00 1618560003_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN002042/2021-W01 2021/04/02 14:5002.04.2021 14:50 2021/04/16 10:0016.04.2021 10:00 1618560003_opening.pdf
Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (severni del) OBČINA IZOLA JN000847/2021-B01 2021/02/16 11:1616.02.2021 11:16 2021/04/15 11:0015.04.2021 11:00 1618477202_opening.pdf
Nakup in instalacija 3He kriostata za SQUID magnetometer (Supply and installation of a 3He cryostat for SQUID magnetometer) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001563/2021-B01 2021/03/17 07:5317.03.2021 07:53 2021/04/14 10:0014.04.2021 10:00 1618387203_opening.pdf
NABAVA (IN INSTALACIJA) VRHUNSKEGA TERMOGRAFSKEGA SISTEMA / SUPPLY (AND INSTALLATION) OF HIGH-END THERMOGRAPHIC SYSTEM INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001736/2021-W01 2021/03/23 16:2423.03.2021 16:24 2021/04/08 10:0008.04.2021 10:00 1617868802_opening.pdf
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001188/2021-B01 2021/03/03 08:4603.03.2021 08:46 2021/04/06 09:0006.04.2021 09:00 1617692401_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN001411/2021-W01 2021/03/11 13:2111.03.2021 13:21 2021/03/26 10:0026.03.2021 10:00 1616749203_opening.pdf
Izdelava, vzdrževanje in nadgradnja aplikacije Vpisni postopek za obdobje do konca leta 2023 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JN001089/2021-B01 2021/02/25 21:3425.02.2021 21:34 2021/03/24 11:0024.03.2021 11:00 1616580004_opening.pdf
Izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Dolenjske Toplice s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let OBČINA DOLENJSKE TOPLICE JN000687/2021-B01 2021/02/09 12:1709.02.2021 12:17 2021/03/11 12:0011.03.2021 12:00 1615460402_opening.pdf
Nakup in instalacija baterije suhih celic / Supply and installation of glovebox battery INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000851/2021-W01 2021/03/03 10:5403.03.2021 10:54 2021/03/09 10:0009.03.2021 10:00 1615280401_opening.pdf
Nakup urbane opreme OBČINA ANKARAN JN000656/2021-B01 2021/02/09 12:5009.02.2021 12:50 2021/03/08 11:0008.03.2021 11:00 1615197602_opening.pdf
Vzdrževanje bolniških postelj Hill-Rom - pogajanja UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2021/02/25 12:3925.02.2021 12:39 2021/03/05 12:0005.03.2021 12:00 Odpiranje ni javno
Nakup in instalacija baterije suhih celic / Supply and installation of glovebox battery INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000851/2021-W01 2021/02/15 16:2815.02.2021 16:28 2021/03/03 10:0003.03.2021 10:00 1614762002_opening.pdf
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Gorje OBČINA GORJE JN000484/2021-B01 2021/01/29 13:3329.01.2021 13:33 2021/03/02 10:0002.03.2021 10:00 1614675602_opening.pdf
Nakup avtomatskega laboratorijskega sistema za genetske analize kmetijskih rastlin KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000750/2021-W01 2021/02/11 10:1911.02.2021 10:19 2021/02/23 10:0023.02.2021 10:00 1614070803_opening.pdf
Distribucija cepiva proti Covid-19 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 2021/02/12 13:3212.02.2021 13:32 2021/02/22 12:0022.02.2021 12:00 1613991603_opening.pdf
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO JN000352/2021-B01 2021/01/25 08:3925.01.2021 08:39 2021/02/22 10:0022.02.2021 10:00 1613984402_opening.pdf
Nakup dveh monitorjev osebne kontaminacije / Supply of two personal contamination monitors INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN000423/2021-W01 2021/01/27 10:1327.01.2021 10:13 2021/02/17 10:0017.02.2021 10:00 1613552402_opening.pdf
Storitve fizičnega varovanja NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000229/2021-B01 2021/01/18 16:1918.01.2021 16:19 2021/02/15 10:0015.02.2021 10:00 1613379602_opening.pdf
Nakup in instalacija ionske optike za nanožarek (Supply and installation of an ion optics system for the nanobeam) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN007941/2020-B01 2020/12/23 19:3523.12.2020 19:35 2021/02/09 10:0009.02.2021 10:00 1612861203_opening.pdf
Sanacija požarnih loput NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000181/2021-W01 2021/01/15 12:0415.01.2021 12:04 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 1612170003_opening.pdf
SprNza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/23 14:4423.12.2020 14:44 2021/01/29 18:0029.01.2021 18:00 Odpiranje ni javno
Nakup RFID sistema in triletno vzdrževanje ( Purchase of RFID system and three-year maintenance)-Opomba!-Povabilo je namenjeno samo povabljenemu ponudniku; ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2021/01/12 10:4012.01.2021 10:40 2021/01/28 12:0028.01.2021 12:00 Odpiranje ni javno
GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 in 52 (2. del) LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN007892/2020-E01 2020/12/22 10:0922.12.2020 10:09 2021/01/25 10:0025.01.2021 10:00 1611565202_opening.pdf
Vzdrževanje RTG aparata ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN007661/2020-W01 2020/12/09 14:2409.12.2020 14:24 2021/01/22 10:0022.01.2021 10:00 1611306004_opening.pdf
Dobava živil za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007940/2020-B01 2020/12/23 08:4423.12.2020 08:44 2021/01/20 11:0020.01.2021 11:00 1611136808_opening.pdf
PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE SORTIRNIH SISTEMOV (MAINTENANCE OF BANKNOTE SORTING SYSTEMS) BANKA SLOVENIJE JN007854/2020-B01 2021/01/14 11:3414.01.2021 11:34 2021/01/20 10:0020.01.2021 10:00 1611133208_opening.pdf
Nakup teleskopskega detektorja Ge-Si / Supply of Ge-Si telescope detector INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN008067/2020-W01 2020/12/30 12:5130.12.2020 12:51 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701204_opening.pdf
Nakup RHEED sistema s pripadajočo opremo (Supply of a RHEED system with corresponding equipment) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN008089/2020-W01 2020/12/31 12:1131.12.2020 12:11 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701205_opening.pdf
Okolju prijazne storitve pranja, likanja in vzdrževanja perila NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN000014/2021-W01 2021/01/05 09:3505.01.2021 09:35 2021/01/15 10:0015.01.2021 10:00 1610701206_opening.pdf
Nakup in instalacija sistema gama spektrometrije / Supply and installation of a gamma spectroscopy system INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN008022/2020-W01 2020/12/28 10:5028.12.2020 10:50 2021/01/14 10:0014.01.2021 10:00 1610614803_opening.pdf
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007249/2020-B01 2020/11/20 09:0020.11.2020 09:00 2021/01/13 09:0013.01.2021 09:00 1610524804_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu - prva ponudba SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 2020/12/15 13:4815.12.2020 13:48 2021/01/12 10:0012.01.2021 10:00 1610442003_opening.pdf
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD 2020/12/24 12:4524.12.2020 12:45 2021/01/05 12:0005.01.2021 12:00 1609844403_opening.pdf
Vzdrževanje zunanji površin za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007579/2020-B01 2020/12/07 10:3807.12.2020 10:38 2021/01/05 11:0005.01.2021 11:00 1609840802_opening.pdf
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC - pogajanja JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2020/12/24 08:5224.12.2020 08:52 2020/12/30 10:0030.12.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil DOM POČITKA MENGEŠ JN007548/2020-B01 2020/12/04 08:0704.12.2020 08:07 2020/12/29 10:0029.12.2020 10:00 1609232403_opening.pdf
Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007714/2020-W01 2020/12/11 11:5511.12.2020 11:55 2020/12/29 10:0029.12.2020 10:00 1609232404_opening.pdf
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN007737/2020-W01 2020/12/14 12:4114.12.2020 12:41 2020/12/28 12:0028.12.2020 12:00 1609153215_opening.pdf
Dobava električne energije 2021 - 2025 OBČINA ANKARAN JN007419/2020-B01 2020/11/27 09:0327.11.2020 09:03 2020/12/24 10:0024.12.2020 10:00 1608800408_opening.pdf
ACSza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/15 08:0215.12.2020 08:02 2020/12/24 07:0024.12.2020 07:00 Odpiranje ni javno
JSTORza2021 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2020/12/17 07:5717.12.2020 07:57 2020/12/24 07:0024.12.2020 07:00 Odpiranje ni javno
Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme proizvajalca Hologic in dobava kompatibilnih potrošnih materialov za to opremo ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/12/07 09:0307.12.2020 09:03 2020/12/23 12:0023.12.2020 12:00 Odpiranje ni javno
Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007255/2020-B01 2020/11/20 09:5520.11.2020 09:55 2020/12/16 11:0016.12.2020 11:00 1608112803_opening.pdf
NAKUP IN INSTALACIJA FEMTOSEKUNDNEGA NASTAVLJIVEGA LASERJA / SUPPLY AND INSTALLATION OF A FEMTOSECOND TUNABLE LASER INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN007468/2020-B01 2020/11/30 14:0330.11.2020 14:03 2020/12/15 10:0015.12.2020 10:00 1608022803_opening.pdf
Vzdrževanje programske opreme Microsoft ERP BC JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007294/2020-W01 2020/11/20 14:0620.11.2020 14:06 2020/12/08 10:0008.12.2020 10:00 1607418013_opening.pdf
Prevoz osnovnošolskih otrok v letih 2021 - 2024 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006649/2020 2020/10/26 12:4526.10.2020 12:45 2020/12/01 09:0001.12.2020 09:00 1606809603_opening.pdf
Opravljanje storitev glavne pisarne EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD JN006864/2020-B01 2020/11/03 17:3203.11.2020 17:32 2020/11/30 10:0030.11.2020 10:00 1606726804_opening.pdf
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/29 11:1629.10.2020 11:16 2020/11/27 12:0027.11.2020 12:00 1606474807_opening.pdf
Opremljanje skupnosti za mlade Gerbičeva STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006655/2020-B01 2020/10/23 18:2323.10.2020 18:23 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381207_opening.pdf
Storitve čiščenja DOM POČITKA MENGEŠ JN006758/2020-B01 2020/10/29 21:3529.10.2020 21:35 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 1606381208_opening.pdf
Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za podporo delovanju jamstvenega in preživninskega sklada JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2020/11/23 16:1323.11.2020 16:13 2020/11/26 10:0026.11.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Rekonstrukcija sistema požarne varnosti in sanacija požarnih loput NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN006712/2020-B01 2020/10/28 08:0528.10.2020 08:05 2020/11/24 10:0024.11.2020 10:00 1606208404_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del zaradi težav s talno vlago na lokaciji Borovnica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006716/2020-W01 2020/10/28 07:5328.10.2020 07:53 2020/11/11 10:0011.11.2020 10:00 1605085205_opening.pdf
Uvedba novega IS za podporo zdravstvu SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ JN006293/2020-B01 2020/10/14 09:4614.10.2020 09:46 2020/11/09 10:0009.11.2020 10:00 1604912409_opening.pdf
Dobava in montaža telefonske centrale UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006507/2020-W01 2020/10/20 10:4920.10.2020 10:49 2020/11/04 11:0004.11.2020 11:00 1604484003_opening.pdf
Nakup in instalacija magnetometra s tresočim vzorcem s temperaturno in atmosfersko regulacijo (Supply and installation of a vibrating sample magnetometer with temperature and atmospheric regulation) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN006231/2020-B01 2020/10/09 14:1609.10.2020 14:16 2020/11/04 10:0004.11.2020 10:00 1604480404_opening.pdf
ZAVAROVALNE STORITVE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005810/2020-B01 2020/09/22 07:5622.09.2020 07:56 2020/11/03 09:0003.11.2020 09:00 1604390403_opening.pdf
Nakup zaščitnih mask FFP2 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006483/2020-W01 2020/10/19 15:1419.10.2020 15:14 2020/10/29 11:0029.10.2020 11:00 1603965607_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2021 - 2022 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006125/2020-B01 2020/10/06 10:4206.10.2020 10:42 2020/10/28 09:0028.10.2020 09:00 1603872003_opening.pdf
Nakup sistema hitrega sintranja pod pritiskom in manipulacije vzorca v kontrolirani zaščitni atmosferi (Supply of a fast sintering system under pressure and sample manipulation in a controlled protective atmosphere) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN006230/2020-W01 2020/10/09 11:2009.10.2020 11:20 2020/10/27 10:0027.10.2020 10:00 1603789207_opening.pdf
Vzdrževanje licenčne programske opreme docuBridge (Maintenance of the program docuBridge) JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 2020/10/16 10:5116.10.2020 10:51 2020/10/26 12:0026.10.2020 12:00 1603710003_opening.pdf
Kanalizacija Dvorje - sever OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004709/2020-B01 2020/07/24 10:1324.07.2020 10:13 2020/10/22 09:0022.10.2020 09:00 1603350004_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006137/2020-W01 2020/10/06 14:1606.10.2020 14:16 2020/10/20 10:0020.10.2020 10:00 1603180801_opening.pdf
Nakup merilnikov radona in torona za potrebe projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS« (Supply of radon and thoron monitors for the needs of the project »Development of research infras INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005912/2020-W01 2020/09/25 10:3125.09.2020 10:31 2020/10/15 10:0015.10.2020 10:00 1602748804_opening.pdf
ESMIG CONNECTIVITY No.2 BANKA SLOVENIJE 2020/10/08 10:1408.10.2020 10:14 2020/10/09 10:0009.10.2020 10:00 1602230415_opening.pdf
Analiza, razvoj, vpeljava in vzdrževanje informacijskega sistema za projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih" MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT JN005567/2020-B01 2020/09/09 07:5109.09.2020 07:51 2020/10/08 13:0008.10.2020 13:00 1602154809_opening.pdf
Izgradnja krožišča - rondo Trata OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004572/2020-B01 2020/07/20 10:1320.07.2020 10:13 2020/10/07 09:0007.10.2020 09:00 1602054007_opening.pdf
Odkup projektne dokumentacije za Blok 2 in Blok 1 stanovanjske soseske Nad Dolinsko III. Faza STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/09/29 07:4829.09.2020 07:48 2020/10/01 14:0001.10.2020 14:00 Odpiranje ni javno
Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto – III. faza STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/09/29 07:5029.09.2020 07:50 2020/10/01 14:0001.10.2020 14:00 Odpiranje ni javno
Nakup plovila za pobiranje odpadkov z ladij LUKA KOPER INPO - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., GRADBENIŠTVO, PROIZVODNE IN DRUGE STORITVE V KOPENSKE JN005574/2020-W01 2020/09/09 10:4009.09.2020 10:40 2020/09/30 10:0030.09.2020 10:00 1601452803_opening.pdf
Nakup zdravil iz krvi ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN005301/2020-B01 2020/08/26 10:0726.08.2020 10:07 2020/09/21 10:0021.09.2020 10:00 1600675203_opening.pdf
Čiščenje prostorov za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005228/2020-B01 2020/08/21 14:2121.08.2020 14:21 2020/09/18 11:0018.09.2020 11:00 1600419603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - Order No. 2/ Naročilo št. 2 BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/09/01 10:0201.09.2020 10:02 2020/09/18 10:0018.09.2020 10:00 1600416003_opening.pdf
Nakup sistema za zajem gibanja s pasivnimi markerji (Supply of motion tracking system with passive markers) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005307/2020-W01 2020/09/09 10:3509.09.2020 10:35 2020/09/15 10:0015.09.2020 10:00 1600156816_opening.pdf
Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004332/2020-E01 2020/07/23 11:5523.07.2020 11:55 2020/09/10 10:0010.09.2020 10:00 1599724806_opening.pdf
Nakup sistema za zajem gibanja s pasivnimi markerji (Supply of motion tracking system with passive markers) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN005307/2020-W01 2020/08/26 13:4626.08.2020 13:46 2020/09/09 10:0009.09.2020 10:00 1599638402_opening.pdf
Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov Dolgi most Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004356/2020-B01 2020/07/09 15:2309.07.2020 15:23 2020/09/07 10:0007.09.2020 10:00 1599465621_opening.pdf
Nakup zaščitnih mask UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005293/2020-W01 2020/08/25 14:5125.08.2020 14:51 2020/09/04 11:0004.09.2020 11:00 1599210004_opening.pdf
Odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005056/2020-W01 2020/08/12 10:1712.08.2020 10:17 2020/09/02 12:0002.09.2020 12:00 1599040820_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje - ponovitev UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN005168/2020-W01 2020/08/18 11:5718.08.2020 11:57 2020/09/02 11:0002.09.2020 11:00 1599037205_opening.pdf
Nadzor nad gradnjo večstanovanjskih objektov Dolgi most v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004872/2020-W01 2020/08/03 13:4903.08.2020 13:49 2020/09/01 10:0001.09.2020 10:00 1598947208_opening.pdf
Nujni letalski prevozi organov in tkiv za presaditve s kratkim odzivnim časom 2020 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT / 2020/08/04 13:0104.08.2020 13:01 2020/08/25 11:0025.08.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Izvedba inženiring storitev pri gradnji NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN004312/2020-B01 2020/07/07 16:2807.07.2020 16:28 2020/08/20 11:0020.08.2020 11:00 1597914004_opening.pdf
Nakup in implementacija požarnih pregrad nove generacije ter vzdrževanje za obdobje petih let AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN004670/2020-W01 2020/07/23 14:2723.07.2020 14:27 2020/08/20 10:0020.08.2020 10:00 1597910404_opening.pdf
Nakup in instalacija UHV sistemov za premikanje grelnika in tarč v sistemu za pulzno lasersko nanašanje (Supply and installation of a UHV heater- and target stage for a pulsed laser depostion system) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004430/2020-W01 2020/07/14 20:1414.07.2020 20:14 2020/08/14 10:0014.08.2020 10:00 1597392009_opening.pdf
Dobava potrošnega materiala Abbott in vzdrževanje aparatov Arhitect in Ruby-pogajanja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN 08/2020 2020/08/10 15:1410.08.2020 15:14 2020/08/13 09:0013.08.2020 09:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004211/2020-B01 2020/07/03 09:0503.07.2020 09:05 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00 1597046403_opening.pdf
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco - Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004428/2020-B01 2020/07/14 08:3514.07.2020 08:35 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00 1597046404_opening.pdf
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004117/2020-B01 2020/06/29 13:0829.06.2020 13:08 2020/08/07 09:0007.08.2020 09:00 1596783605_opening.pdf
Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004542/2020-W01 2020/07/17 09:3917.07.2020 09:39 2020/07/31 10:0031.07.2020 10:00 1596182406_opening.pdf
Digitalizacija listkovnih zbirk ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004552/2020-W01 2020/07/17 12:0917.07.2020 12:09 2020/07/30 10:0030.07.2020 10:00 1596096012_opening.pdf
Najem diskovnih polj NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004072/2020-B01 2020/06/25 19:0825.06.2020 19:08 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581206_opening.pdf
Posredovanje letalskih prevozov za prevoz organov in tkiv za presaditve ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN004090/2020-B01 2020/06/26 08:1326.06.2020 08:13 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581206_opening.pdf
Dobava materiala za popravila in vzdrževanje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004089/2020-B01 2020/06/26 09:2826.06.2020 09:28 2020/07/24 11:0024.07.2020 11:00 1595581207_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN004093/2020-B01 2020/06/26 07:5326.06.2020 07:53 2020/07/24 10:0024.07.2020 10:00 1595577603_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004303/2020-W01 2020/07/07 14:5407.07.2020 14:54 2020/07/23 11:0023.07.2020 11:00 1595494805_opening.pdf
Najem zagatnic za varovanje gradbene jame Novo Brdo Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/07/17 13:4817.07.2020 13:48 2020/07/23 10:0023.07.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Kontrolni sistem pospeševalnika tandetron, 2 MV, Ljubljana (Control system for tandetron accelerator, Ljubljana 2 MV tandetron) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN003826/2020-B01 2020/06/16 21:0816.06.2020 21:08 2020/07/22 10:0022.07.2020 10:00 1595404802_opening.pdf
Dobava in montaža dveh energetskih transformatorjev 31,5 MVA, ONAN, 50dB na temelj v RTP 110/20kV Postojna SODO DISTRIBUCIJSKI OPERATER Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN003677/2020-E01 2020/06/19 07:1819.06.2020 07:18 2020/07/20 09:0020.07.2020 09:00 1595228408_opening.pdf
Dobava pisarniškega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003910/2020-B01 2020/06/19 10:4619.06.2020 10:46 2020/07/17 11:0017.07.2020 11:00 1594976407_opening.pdf
Nakup EuroHPC-RIVR superračunalnika VEGA INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI JN002617/2020-B01 2020/04/27 22:3727.04.2020 22:37 2020/07/13 12:0013.07.2020 12:00 1594634403_opening.pdf
Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, v Novem mestu STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004191/2020-W01 2020/07/02 10:0402.07.2020 10:04 2020/07/13 10:0013.07.2020 10:00 1594627215_opening.pdf
Storitve vzdrževanja IKT 2020-2024 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004190/2020-W01 2020/07/02 08:4402.07.2020 08:44 2020/07/10 10:0010.07.2020 10:00 1594368004_opening.pdf
Dobava potrošnega materiala Abbott in vzdrževanje aparatov Arhitect in Ruby ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN 08/2020 2020/06/16 10:1716.06.2020 10:17 2020/07/07 10:0007.07.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2020-2024 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN003548/2020-B01 2020/06/08 09:4608.06.2020 09:46 2020/07/06 11:0006.07.2020 11:00 1594026003_opening.pdf
Izdelava OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003862/2020-W01 2020/06/17 14:0917.06.2020 14:09 2020/07/01 10:0001.07.2020 10:00 1593590420_opening.pdf
Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003846/2020-W01 2020/06/17 08:5217.06.2020 08:52 2020/06/30 10:0030.06.2020 10:00 1593504003_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje 4 let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN003286/2020-B01 2020/05/26 19:2826.05.2020 19:28 2020/06/24 10:0024.06.2020 10:00 1592985619_opening.pdf
Maintenance of Operating Tables Sordina ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/06/12 09:5812.06.2020 09:58 2020/06/22 14:0022.06.2020 14:00 Odpiranje ni javno
Izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5, Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003621/2020-W01 2020/06/09 10:4909.06.2020 10:49 2020/06/18 10:0018.06.2020 10:00 1592467207_opening.pdf
Rekonstrukcija specialnih učilnic na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN003225/2020-W01 2020/05/25 13:4725.05.2020 13:47 2020/06/09 12:0009.06.2020 12:00 1591696809_opening.pdf
Accreditation according to OECI standards ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2020/05/21 09:2621.05.2020 09:26 2020/06/09 10:0009.06.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Nakup in dobava vozil ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN003367/2020-W01 2020/05/29 08:4129.05.2020 08:41 2020/06/09 10:0009.06.2020 10:00 1591689654_opening.pdf
Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011 OBČINA BLED JN002495/2020-B01 2020/04/21 20:1921.04.2020 20:19 2020/06/08 11:0108.06.2020 11:01 1591606862_opening.pdf
Obnova pritličnih paviljonov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003149/2020-W01 2020/05/21 08:4221.05.2020 08:42 2020/06/08 11:0108.06.2020 11:01 1591606864_opening.pdf
Nakup, implementacija in vzdrževanje diskovnega polja AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003128/2020-W01 2020/05/20 11:1420.05.2020 11:14 2020/06/04 10:0004.06.2020 10:00 1591257611_opening.pdf
Dobava živil 2020 - 2024 sklopi 1 do 3 OBČINA ANKARAN JN002751/2020-B01 2020/05/05 13:1905.05.2020 13:19 2020/06/03 11:0003.06.2020 11:00 1591174803_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC HRASTNIK JN002934/2020-W01 2020/05/13 10:4813.05.2020 10:48 2020/06/03 10:0003.06.2020 10:00 1591171212_opening.pdf
Storitve avioblagovnega skladišča Zračna luka Zagreb-povabilo je namenjeno samo povabljenemu podnuniku-ponudb nevabljenih ponudnikov naročnik ne bo upošteval. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2020/05/22 11:1722.05.2020 11:17 2020/06/01 12:0001.06.2020 12:00 Odpiranje ni javno
ESMIG CONNECTIVITY BANKA SLOVENIJE 2020/04/08 14:2108.04.2020 14:21 2020/05/29 16:0029.05.2020 16:00 1590760810_opening.pdf
Nakup in instalacija SNOM mikroskopa / Supply and installation of SNOM microscope INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002707/2020-W01 2020/04/30 15:4130.04.2020 15:41 2020/05/21 10:0021.05.2020 10:00 1590048010_opening.pdf
Grelna roka z rotacijo in linearnim pomikom za visoki vakuum / Heating stage with rotation and linear transfer for high vacuum INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002356/2020-W01 2020/04/14 12:3814.04.2020 12:38 2020/05/18 14:0018.05.2020 14:00 1589803208_opening.pdf
Nakup in dobava živil 2020-2024 OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA JN002446/2020-B01 2020/04/20 10:1020.04.2020 10:10 2020/05/18 10:0018.05.2020 10:00 1589788808_opening.pdf
Nakup in instalacija nano diferenčnega dinamičnega fluorimetra (Supply and installation of a nano differential scanning fluorimeter) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002608/2020-W01 2020/04/24 20:1224.04.2020 20:12 2020/05/14 10:0014.05.2020 10:00 1589443210_opening.pdf
Podatkovna in oblikovna razširitev portala Fran v letih 2020 in 2021 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI / 2020/05/04 09:2404.05.2020 09:24 2020/05/12 10:0012.05.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Pšenična Polica OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001928/2020-B01 2020/03/24 14:4124.03.2020 14:41 2020/05/12 09:0012.05.2020 09:00 1589266806_opening.pdf
Sistemska administracija in podpora IT storitvam UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002526/2020-W01 2020/04/22 11:4022.04.2020 11:40 2020/05/06 11:0006.05.2020 11:00 1588755609_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2020-2024 ŠOLSKI CENTER CELJE JN002377/2020-W01 2020/04/15 10:3015.04.2020 10:30 2020/05/04 10:0004.05.2020 10:00 1588579211_opening.pdf
Vzdrževanje programa Birpis21 in pripadajočih modulov UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2020/04/22 13:0122.04.2020 13:01 2020/04/30 11:0030.04.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Nakup spektrometra za Augerjevo elektronsko spektroskopijo (Supply of a spectrometer for Auger electron spectroscopy) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002346/2020-W01 2020/04/14 16:4414.04.2020 16:44 2020/04/28 10:0028.04.2020 10:00 1588060816_opening.pdf
Nakup in instalacija močnostnega plazemskega sistema za nanose tankih plasti s plazmo molekularnih plinov na vzorce večjih dimenzij (Supply and installation of a plasma system for deposition of thin films by molecular gaseous plasma on large samples) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002244/2020-W01 2020/04/07 20:4307.04.2020 20:43 2020/04/23 10:0023.04.2020 10:00 1587628818_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev - PHASE II, FAZA II BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2020/03/11 14:4911.03.2020 14:49 2020/04/21 10:0021.04.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Dobava živil 2020 - 2024 OBČINA ANKARAN JN001786/2020-B01 2020/03/18 09:3518.03.2020 09:35 2020/04/15 11:0015.04.2020 11:00 1586941208_opening.pdf
Priprava dnevno toplih obrokov dijaške prehrane v prostorih naročnika 2020-2023 ŠOLSKI CENTER CELJE / 2020/04/02 13:0502.04.2020 13:05 2020/04/15 10:0015.04.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno skupaj z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000857/2020-B01 2020/02/13 14:0413.02.2020 14:04 2020/04/15 09:0015.04.2020 09:00 1586934008_opening.pdf
Storitve fiksne in mobilne telefonije CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA JN001511/2020-W01 2020/03/09 12:2409.03.2020 12:24 2020/04/06 11:0006.04.2020 11:00 1586163609_opening.pdf
Koregistrirani hiperspektralni kameri z brezpilotnim letalnikom - pogajanja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 2020/03/27 09:4427.03.2020 09:44 2020/04/01 10:0001.04.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Zamenjava parketa v športni dvorani OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001286/2020-W01 2020/03/02 14:3002.03.2020 14:30 2020/04/01 09:0001.04.2020 09:00 1585724416_opening.pdf
Izvajanje storitev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev OBČINA ANKARAN JN001739/2020-W01 2020/03/16 11:4816.03.2020 11:48 2020/03/30 11:0030.03.2020 11:00 1585558808_opening.pdf
Nadgradnje podatkovnega skladišča IISA v obdobju 2020 2024 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN001238/2020-B01 2020/02/28 09:3428.02.2020 09:34 2020/03/27 10:0027.03.2020 10:00 1585299604_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje 4 let ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN001141/2020-B01 2020/02/25 08:5025.02.2020 08:50 2020/03/25 10:0025.03.2020 10:00 1585126809_opening.pdf
Storitve varovanja 2020 - 2024 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000880/2020-B01 2020/02/14 08:4014.02.2020 08:40 2020/03/16 11:0016.03.2020 11:00 1584352801_opening.pdf
Koregistrirani hiperspektralni kameri z brezpilotnim letalnikom KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN001433/2020-W01 2020/03/05 14:0905.03.2020 14:09 2020/03/16 11:0016.03.2020 11:00 1584352802_opening.pdf
Storitve komuniciranja in obveščanja javnosti pri projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop" OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000892/2020-W01 2020/02/14 10:4414.02.2020 10:44 2020/03/05 10:0005.03.2020 10:00 1583398802_opening.pdf
Nakup NIT instrumenta za analizo zrnja in moke KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000984/2020-W01 2020/02/18 12:0218.02.2020 12:02 2020/03/04 11:0004.03.2020 11:00 1583316008_opening.pdf
Storitve nadgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema sklada 2020 do 2023 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN000373/2020-B01 2020/01/24 08:5724.01.2020 08:57 2020/02/26 11:0026.02.2020 11:00 1582711204_opening.pdf
Sanacija vodovodnega omrežja v objektu EGP UPK Ljubljana UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN000697/2020-B01 2020/02/06 14:0206.02.2020 14:02 2020/02/25 11:0025.02.2020 11:00 1582624805_opening.pdf
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN000346/2020-B01 2020/01/23 09:1023.01.2020 09:10 2020/02/25 10:0025.02.2020 10:00 1582621205_opening.pdf
Izgradnja dostopne poti, FE C1, Novo Brdo STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2020/02/19 09:4919.02.2020 09:49 2020/02/25 10:0025.02.2020 10:00 Odpiranje ni javno
Odstranitev objekta (skedenj) in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo odstranitve (PZI) ter načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000906/2020-W01 2020/02/14 14:0014.02.2020 14:00 2020/02/24 11:0024.02.2020 11:00 1582538404_opening.pdf
Izvedba kontrolnih pregledov nad izgradnjo 76 stanovanj v dveh večstanovanjskih lamelah A in B »Kočevska rezidenca« v Kočevju (nakup stanovanj po Javnem Pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 2017) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000794/2020-W01 2020/02/11 10:4311.02.2020 10:43 2020/02/24 10:0024.02.2020 10:00 1582534804_opening.pdf
Najem Microsoft OVS licenc za obdobje treh let ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN000671/2020-W01 2020/02/05 14:1805.02.2020 14:18 2020/02/19 13:0019.02.2020 13:00 1582113604_opening.pdf
Nakup pohištvene opreme ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000524/2020-W01 2020/01/30 14:0130.01.2020 14:01 2020/02/14 10:0014.02.2020 10:00 1581670804_opening.pdf
Nadgradnja in razširitev registracijskega IS v okviru celovite rešitve Kadris 4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2020/02/04 13:5104.02.2020 13:51 2020/02/10 12:0010.02.2020 12:00 Odpiranje ni javno
Nakup radioaktivnega vira Cs-137 (Supply of a radioactive source Cs-137) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN008796/2019-W01 2019/12/20 16:2520.12.2019 16:25 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00 1580461207_opening.pdf
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000206/2020-W01 2020/01/16 12:4416.01.2020 12:44 2020/01/31 10:0031.01.2020 10:00 1580461210_opening.pdf
Zavarovanje izstrelitve satelita CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJE JN000260/2020-W01 2020/01/20 09:5020.01.2020 09:50 2020/01/29 13:0029.01.2020 13:00 1580299205_opening.pdf
Nakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN008765/2019-B01 2019/12/19 08:5719.12.2019 08:57 2020/01/23 10:0023.01.2020 10:00 1579770003_opening.pdf
Storitve inženirja in nadzornika pri gradnji projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008261/2019-B01 2019/11/27 13:5927.11.2019 13:59 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683603_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v garaži na lokaciji Savska cesta 18a-c, Kranj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000053/2020-W01 2020/01/09 09:2109.01.2020 09:21 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683603_opening.pdf
Storitve mobilne telefonije 2020-2024 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JN000080/2020-W01 2020/01/09 14:5709.01.2020 14:57 2020/01/22 10:0022.01.2020 10:00 1579683604_opening.pdf
Nakup in instalacija rentgenskega sistema (Supply and installation of a X-Ray system) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN008755/2019-W01 2019/12/18 15:3318.12.2019 15:33 2020/01/21 10:0021.01.2020 10:00 1579597204_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil VRTEC VRHOVCI JN008836/2019-B01 2019/12/23 09:1323.12.2019 09:13 2020/01/20 10:0020.01.2020 10:00 1579510805_opening.pdf
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK JN008762/2019-B01 2019/12/19 08:1719.12.2019 08:17 2020/01/16 10:0016.01.2020 10:00 1579165208_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenči OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008919/2019-W01 2019/12/27 10:3927.12.2019 10:39 2020/01/15 12:0015.01.2020 12:00 1579086006_opening.pdf
Nakup zmogljivega NIR analizatorja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008774/2019-W01 2019/12/19 11:5119.12.2019 11:51 2020/01/15 11:0015.01.2020 11:00 1579082403_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje 5. let KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 2019/12/27 12:5927.12.2019 12:59 2020/01/07 11:0007.01.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/12/30 14:1730.12.2019 14:17 2020/01/07 11:0007.01.2020 11:00 Odpiranje ni javno
Najem in vzdrževanje dokumentnega sistema in e-hrambe ter priprava notranjih pravil NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO JN008198/2019-B01 2019/11/25 09:0425.11.2019 09:04 2019/12/23 10:0023.12.2019 10:00 1577091603_opening.pdf
WilLza 2020(pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2019/12/18 09:4418.12.2019 09:44 2019/12/23 08:0023.12.2019 08:00 1577084403_opening.pdf
Zavarovalne storitve KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008364/2019-W01 2019/12/02 10:5502.12.2019 10:55 2019/12/20 11:0020.12.2019 11:00 1576836002_opening.pdf
Dodatna javna razgrnitev OPN Ankaran OBČINA ANKARAN 2019/12/17 11:2017.12.2019 11:20 2019/12/17 15:0017.12.2019 15:00 Odpiranje ni javno
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2020 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN008250/2019-W01 2019/11/26 13:1126.11.2019 13:11 2019/12/06 11:0006.12.2019 11:00 1575626403_opening.pdf
Nakup in dobava pisarniškega materiala UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE JN007984/2019-W01 2019/11/15 13:0915.11.2019 13:09 2019/12/04 10:0004.12.2019 10:00 1575450005_opening.pdf
Nakup in dobava živil DOM STAREJŠIH LOGATEC JN007649/2019-B01 2019/11/04 11:5904.11.2019 11:59 2019/12/02 10:0002.12.2019 10:00 1575277207_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007525/2019-B01 2019/10/26 20:3526.10.2019 20:35 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018004_opening.pdf
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007663/2019-B01 2019/10/31 09:4731.10.2019 09:47 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007881/2019-W01 2019/11/12 12:5612.11.2019 12:56 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote DSL DOM STAREJŠIH LOGATEC JN007953/2019-W01 2019/11/14 15:2814.11.2019 15:28 2019/11/29 10:0029.11.2019 10:00 1575018006_opening.pdf
Pranje perila za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007654/2019-B01 2019/10/31 09:4931.10.2019 09:49 2019/11/28 11:0028.11.2019 11:00 1574935202_opening.pdf
Storitve ravnanja z odpadki UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN007896/2019-W01 2019/11/13 11:5613.11.2019 11:56 2019/11/28 08:0028.11.2019 08:00 1574924404_opening.pdf
Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN007985/2019-W01 2019/11/15 12:3515.11.2019 12:35 2019/11/26 10:0026.11.2019 10:00 1574758821_opening.pdf
Sistem za NAT presejalno testiranje krvodajalcev ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN007483/2019-B01 2019/10/25 08:4625.10.2019 08:46 2019/11/22 10:0022.11.2019 10:00 1574413203_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN007771/2019-W01 2019/11/07 14:2207.11.2019 14:22 2019/11/15 10:0015.11.2019 10:00 1573808402_opening.pdf
Nakup licenc in vzpostavitev dokumentnega sistema JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN007551/2019-W01 2019/10/28 13:5128.10.2019 13:51 2019/11/14 11:0014.11.2019 11:00 1573725603_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje dveh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN007705/2019-W01 2019/11/05 15:0805.11.2019 15:08 2019/11/12 12:0012.11.2019 12:00 1573556403_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007071/2019-W01 2019/10/10 15:0910.10.2019 15:09 2019/11/06 09:0006.11.2019 09:00 1573027203_opening.pdf
Ureditvena dela na zemljišču v lasti SSRS v občini Lukovica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007546/2019-W01 2019/10/28 09:4828.10.2019 09:48 2019/11/05 10:0005.11.2019 10:00 1572944403_opening.pdf
Storitve prevozov organov in tkiv za obdobje 4 let ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT JN007198/2019-W01 2019/10/15 11:2115.10.2019 11:21 2019/11/04 12:0004.11.2019 12:00 1572865202_opening.pdf
Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007346/2019-W01 2019/10/21 13:2621.10.2019 13:26 2019/10/30 10:0030.10.2019 10:00 1572426003_opening.pdf
Nakup, implementacija in vzdrževanje sistema SIEM AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN007041/2019-W01 2019/10/09 15:0909.10.2019 15:09 2019/10/29 10:0029.10.2019 10:00 1572339603_opening.pdf
Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN007079/2019-W01 2019/10/10 10:3710.10.2019 10:37 2019/10/25 10:0025.10.2019 10:00 1571990403_opening.pdf
Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004869/2019-B01 2019/07/11 07:5811.07.2019 07:58 2019/10/24 10:0024.10.2019 10:00 1571904010_opening.pdf
Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN006819/2019-B01 2019/10/01 13:4401.10.2019 13:44 2019/10/22 10:0022.10.2019 10:00 1571731203_opening.pdf
Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo POSTOJNSKA JAMA, TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, D.D. JN006818/2019-W01 2019/10/01 13:4701.10.2019 13:47 2019/10/22 10:0022.10.2019 10:00 1571731206_opening.pdf
Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006793/2019-W01 2019/09/30 13:1030.09.2019 13:10 2019/10/21 12:0021.10.2019 12:00 1571652011_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje treh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006906/2019-W01 2019/10/04 13:0104.10.2019 13:01 2019/10/21 12:0021.10.2019 12:00 1571652012_opening.pdf
Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack) OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006435/2019-W01 2019/09/17 12:1117.09.2019 12:11 2019/10/17 09:0017.10.2019 09:00 1571295603_opening.pdf
COINS / KOVANCI - production and delivery /proizvodnja in dobava kovancev BANKA SLOVENIJE JN76/2019 2019/10/03 14:0603.10.2019 14:06 2019/10/14 10:0014.10.2019 10:00 1571040001_opening.pdf
Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana / Supply of laboratory mice for Institute of Oncology Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN006460/2019-W01 2019/09/17 13:0217.09.2019 13:02 2019/10/11 10:0011.10.2019 10:00 1570780803_opening.pdf
Projekt za izvedbo protipoplavnih ukrepov v občini Dobrepolje OBČINA DOBREPOLJE 2019/10/02 11:3602.10.2019 11:36 2019/10/10 16:0010.10.2019 16:00 Odpiranje ni javno
Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006808/2019-W01 2019/10/01 10:5401.10.2019 10:54 2019/10/09 10:0009.10.2019 10:00 1570608005_opening.pdf
Storitve čiščenja za obdobje treh let SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN006327/2019-W01 2019/09/11 09:1911.09.2019 09:19 2019/09/25 14:0025.09.2019 14:00 1569412803_opening.pdf
Navodila za projektiranje večstanovanjskih objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006320/2019-W01 2019/09/10 14:2110.09.2019 14:21 2019/09/20 10:0020.09.2019 10:00 1568966402_opening.pdf
Oprema za procesiranje vzorcev KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN006285/2019-W01 2019/09/09 15:2909.09.2019 15:29 2019/09/19 11:0019.09.2019 11:00 1568883613_opening.pdf
Nakup in dobava živil - ponovitev Sklopa 18 Splošno prehrambeno blago A DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN006120/2019-W01 2019/09/02 12:2302.09.2019 12:23 2019/09/16 10:0016.09.2019 10:00 1568620803_opening.pdf
Nakup medicinske opreme za potrebe novega Satelitskega urgentnega centra ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE JN006003/2019-W01 2019/08/27 12:4827.08.2019 12:48 2019/09/11 10:0011.09.2019 10:00 1568188802_opening.pdf
Arheološka izkopanja in raziskave pri gradnji fekalne kanalizacije v naselju Cerklje na Gorenjskem - center OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 2019/09/03 12:3203.09.2019 12:32 2019/09/09 12:0009.09.2019 12:00 1568023205_opening.pdf
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005502/2019-B01 2019/09/02 11:4402.09.2019 11:44 2019/09/06 10:0006.09.2019 10:00 1567756803_opening.pdf
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU)/Upgrade of Letter Sorting Machines (LSMs) POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2019/09/03 11:3503.09.2019 11:35 2019/09/04 12:0004.09.2019 12:00 1567591211_opening.pdf
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2023 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005901/2019-W01 2019/08/22 09:0922.08.2019 09:09 2019/09/03 10:0003.09.2019 10:00 1567497602_opening.pdf
Obnova vodovoda Glinje - Šmartno OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005411/2019-W01 2019/08/27 08:4527.08.2019 08:45 2019/09/03 09:0003.09.2019 09:00 1567494003_opening.pdf
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005502/2019-B01 2019/08/02 08:4102.08.2019 08:41 2019/09/02 10:0002.09.2019 10:00 1567411201_opening.pdf
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005376/2019-W01 2019/07/29 13:2129.07.2019 13:21 2019/08/28 09:0028.08.2019 09:00 1566975602_opening.pdf
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005327/2019-W01 2019/07/26 08:1526.07.2019 08:15 2019/08/27 09:0027.08.2019 09:00 1566889202_opening.pdf
Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005564/2019-W01 2019/08/05 14:0705.08.2019 14:07 2019/08/26 13:0026.08.2019 13:00 1566817203_opening.pdf
Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN005474/2019-W01 2019/08/01 09:0101.08.2019 09:01 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806405_opening.pdf
Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE JN005570/2019-W01 2019/08/06 11:3906.08.2019 11:39 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806406_opening.pdf
Študija proizvodnje, vgradljivosti in karakteristik končnih betonskih mešanic za izvedbo sekundarne armiranobetonske obloge silosa odlagališča NSRAO ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN005685/2019-W01 2019/08/09 12:4509.08.2019 12:45 2019/08/26 10:0026.08.2019 10:00 1566806406_opening.pdf
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU) POŠTA SLOVENIJE D.O.O. JN004308/2019-E01 2019/07/19 10:0319.07.2019 10:03 2019/08/20 12:0020.08.2019 12:00 1566295202_opening.pdf
Nakup, najem in vzdrževanje programske opreme ESRI za 3 leta v obdobju 2019 do 2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI / 2019/08/07 13:0607.08.2019 13:06 2019/08/14 12:0014.08.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004400/2019-B01 2019/06/26 09:0526.06.2019 09:05 2019/08/14 10:0014.08.2019 10:00 1565769603_opening.pdf
Izgradnja prizidka k Šolskemu centru Celje ŠOLSKI CENTER CELJE JN005228/2019-B01 2019/07/23 09:4123.07.2019 09:41 2019/08/08 10:0008.08.2019 10:00 1565251202_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, Sklop 1: E2 in Sklop 2: E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2019/07/26 09:1626.07.2019 09:16 2019/07/31 10:0031.07.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD / 2019/07/24 09:3824.07.2019 09:38 2019/07/30 10:0030.07.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Nakup aparatov za patogensko inaktivacijo trombocitnih komponent, vzdrževanje in popravila aparata ter dobava potrošnega materiala ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN004526/2019-B01 2019/07/01 10:2101.07.2019 10:21 2019/07/29 10:0029.07.2019 10:00 1564387203_opening.pdf
Adaptacija prostorov stavbe Gosposka 13 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004846/2019-W01 2019/07/10 09:3710.07.2019 09:37 2019/07/23 11:0023.07.2019 11:00 1563872402_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2019/2020 OBČINA ANKARAN JN004802/2019-W01 2019/07/08 15:2008.07.2019 15:20 2019/07/23 10:3023.07.2019 10:30 1563870604_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade na objektih B1, D1 in D2 na Brdu v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004787/2019-W01 2019/07/08 12:3608.07.2019 12:36 2019/07/23 10:0023.07.2019 10:00 1563868801_opening.pdf
NABAVA 48 KRISTALOV CSI(TL) INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN004613/2019-W01 2019/07/02 15:1502.07.2019 15:15 2019/07/19 10:0019.07.2019 10:00 1563523205_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/07/10 10:0110.07.2019 10:01 2019/07/16 16:0016.07.2019 16:00 1563285607_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004444/2019-W01 2019/06/26 09:3426.06.2019 09:34 2019/07/15 10:0015.07.2019 10:00 1563177602_opening.pdf
Nakup in dobava živil DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN003986/2019-B01 2019/06/12 08:3912.06.2019 08:39 2019/07/12 10:0012.07.2019 10:00 1562918403_opening.pdf
Hitro tehnično vozilo JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN004280/2019-W01 2019/06/20 08:3720.06.2019 08:37 2019/07/10 10:0010.07.2019 10:00 1562745607_opening.pdf
Nakup učbenikov za učbeniški sklad 2019-2022 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004347/2019-W01 2019/06/21 11:5721.06.2019 11:57 2019/07/04 10:0004.07.2019 10:00 1562227203_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN004234/2019-W01 2019/06/19 10:3119.06.2019 10:31 2019/07/03 10:0003.07.2019 10:00 1562140804_opening.pdf
Dobava sanitarnega potrošnega materiala za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN003645/2019-B01 2019/06/03 11:0303.06.2019 11:03 2019/07/01 11:0001.07.2019 11:00 1561971609_opening.pdf
Satellite launch insurance (zavarovanje izstrelitve satelita) CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJE JN004134/2019-W01 2019/06/17 11:1217.06.2019 11:12 2019/06/27 08:0027.06.2019 08:00 1561615203_opening.pdf
Obnova kuhinje SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 2019/06/18 10:3318.06.2019 10:33 2019/06/24 14:0024.06.2019 14:00 Odpiranje ni javno
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN003236/2019-B01 2019/05/21 08:2621.05.2019 08:26 2019/06/19 10:0019.06.2019 10:00 1560931202_opening.pdf
Cargo warehouse services POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 2019/06/11 12:2511.06.2019 12:25 2019/06/17 12:0017.06.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Nadgradnje poročilnega sistema 2019-2023 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN003052/2019-B01 2019/05/15 15:4615.05.2019 15:46 2019/06/13 10:0013.06.2019 10:00 1560412801_opening.pdf
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003284/2019-W01 2019/05/22 12:4622.05.2019 12:46 2019/06/13 09:0013.06.2019 09:00 1560409202_opening.pdf
Uvedba registracijskega sistema Kadris 4 RIS UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2019/05/29 11:0829.05.2019 11:08 2019/06/10 12:0010.06.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2019 OBČINA ANKARAN JN003508/2019-W01 2019/05/29 10:3129.05.2019 10:31 2019/06/10 11:0010.06.2019 11:00 1560157202_opening.pdf
Izvedba BIM nadzora pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3) STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003372/2019-W01 2019/05/24 09:2024.05.2019 09:20 2019/06/07 10:0007.06.2019 10:00 1559894401_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002651/2019-B01 2019/04/26 09:3126.04.2019 09:31 2019/05/31 10:0031.05.2019 10:00 1559289602_opening.pdf
Obnova kuhinje SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA JN003117/2019-W01 2019/05/16 14:1016.05.2019 14:10 2019/05/31 10:0031.05.2019 10:00 1559289602_opening.pdf
Bioinformatska pot za analizo podatkov NGS in interpretacijo genetskih različic ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA JN002709/2019-B01 2019/04/29 08:4329.04.2019 08:43 2019/05/31 09:0031.05.2019 09:00 1559286002_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na strehi stanovanjskega objekta lamele D, soseske Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN003214/2019-W01 2019/05/20 14:2020.05.2019 14:20 2019/05/30 10:0030.05.2019 10:00 1559203206_opening.pdf
Ureditev parkirnega sistema na parkirišču »Kamp Debeli rtič« OBČINA ANKARAN JN003072/2019-W01 2019/05/15 10:2615.05.2019 10:26 2019/05/29 11:0029.05.2019 11:00 1559120403_opening.pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil ter ostalega sanitarnega in čistilnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN002993/2019-W01 2019/05/13 14:2213.05.2019 14:22 2019/05/28 10:0028.05.2019 10:00 1559030403_opening.pdf
Prenova pomivalnice DOM POČITKA MENGEŠ JN003210/2019-W01 2019/05/20 14:1520.05.2019 14:15 2019/05/27 10:0027.05.2019 10:00 1558944002_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop E2 in sklop E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002762/2019-B01 2019/04/29 22:4929.04.2019 22:49 2019/05/27 09:3027.05.2019 09:30 1558942202_opening.pdf
Nakup e-beam evaporatorja / Supply of a e-beam evaporator INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002338/2019-B01 2019/04/23 13:3923.04.2019 13:39 2019/05/21 10:0021.05.2019 10:00 1558425603_opening.pdf
Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29, Borovnica STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002921/2019-W01 2019/05/09 14:1909.05.2019 14:19 2019/05/17 10:0017.05.2019 10:00 1558080001_opening.pdf
Priprava pisnega ZK predloga 971 za stavbe ID 317, 318, 319 in 320, k.o. 1758- Dragomelj STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002696/2019-W01 2019/04/26 14:2426.04.2019 14:24 2019/05/15 10:0015.05.2019 10:00 1557907201_opening.pdf
Dobava živil za gostinske obrate OBČINA ANKARAN JN002609/2019-W01 2019/04/25 09:2725.04.2019 09:27 2019/05/14 11:0014.05.2019 11:00 1557824406_opening.pdf
Dobava električne energije 2019 - 2023 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002225/2019-B01 2019/04/12 10:3612.04.2019 10:36 2019/05/10 11:0010.05.2019 11:00 1557478801_opening.pdf
Implementacija ERP sistema JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN002289/2019-W01 2019/04/15 09:1715.04.2019 09:17 2019/05/08 12:0008.05.2019 12:00 1557309601_opening.pdf
Obnova vodovoda v zahodnem delu naselja Velesovo OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002317/2019-W01 2019/04/15 14:4515.04.2019 14:45 2019/05/08 09:0008.05.2019 09:00 1557298802_opening.pdf
Zavarovalne storitve 2019 - 2025 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002046/2019-W01 2019/04/05 11:5105.04.2019 11:51 2019/04/30 12:0030.04.2019 12:00 1556618402_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na balkonih večstanovanjskega objekta Podbreznik B2, št. 112 in 112A v Novem mestu STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002485/2019-W01 2019/04/19 09:1919.04.2019 09:19 2019/04/29 10:0029.04.2019 10:00 1556524801_opening.pdf
Izvedba del na zamenjavi tlaka na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Ljubljanska cesta 4, Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002356/2019-W01 2019/04/16 09:4116.04.2019 09:41 2019/04/24 10:0024.04.2019 10:00 1556092802_opening.pdf
Prenova pomivalnice DOM POČITKA MENGEŠ JN002205/2019-W01 2019/04/11 13:2311.04.2019 13:23 2019/04/19 10:0019.04.2019 10:00 1555660804_opening.pdf
Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2019-2021 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001964/2019-W01 2019/04/03 11:1703.04.2019 11:17 2019/04/12 10:0012.04.2019 10:00 1555056003_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilce 1 (objekt B2), F4 - Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001863/2019-W01 2019/03/29 09:4329.03.2019 09:43 2019/04/08 10:0008.04.2019 10:00 1554710402_opening.pdf
Najem, vzdrževanje in izvlek zagatnic STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/04/01 09:0401.04.2019 09:04 2019/04/08 10:0008.04.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2019 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN000984/2019-B01 2019/02/21 14:5221.02.2019 14:52 2019/04/04 09:0004.04.2019 09:00 1554361203_opening.pdf
Akreditacija po standardu AACI UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2019/03/27 13:4427.03.2019 13:44 2019/04/03 10:0003.04.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/03/18 11:3218.03.2019 11:32 2019/04/01 10:0001.04.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Prenova pomivalnice na objektu Doma počitka Mengeš DOM POČITKA MENGEŠ JN001499/2019-W01 2019/03/14 14:4614.03.2019 14:46 2019/03/29 10:0029.03.2019 10:00 1553850002_opening.pdf
Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let OBČINA ŽUŽEMBERK JN001605/2019-W01 2019/03/19 13:4019.03.2019 13:40 2019/03/26 10:0026.03.2019 10:00 1553590803_opening.pdf
Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) OBČINA ANKARAN JN001286/2019-W01 2019/03/07 10:1307.03.2019 10:13 2019/03/25 12:0025.03.2019 12:00 1553511602_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE 2019/03/18 11:3318.03.2019 11:33 2019/03/25 10:0025.03.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Izvedba sanacije zunanje ureditve okolice objekta F3 na Ježkovi ulici 1-3-5 Brdo Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001521/2019-W01 2019/03/15 10:2615.03.2019 10:26 2019/03/22 10:0022.03.2019 10:00 1553245201_opening.pdf
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 35/100 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKLJE NA GORENJSKEM JN000936/2019-B01 2019/02/19 21:4319.02.2019 21:43 2019/03/21 12:0021.03.2019 12:00 1553166001_opening.pdf
Izvedba tesnjenja zgornje površine parkirišč, Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001520/2019-W01 2019/03/15 10:2315.03.2019 10:23 2019/03/21 10:0021.03.2019 10:00 1553158802_opening.pdf
Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001309/2019-W01 2019/03/08 09:3008.03.2019 09:30 2019/03/15 10:0015.03.2019 10:00 1552640402_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN001140/2019-W01 2019/02/28 10:1728.02.2019 10:17 2019/03/13 10:0013.03.2019 10:00 1552467602_opening.pdf
Storitve čiščenja 2019-2023 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN000515/2019-B01 2019/02/01 09:1901.02.2019 09:19 2019/02/28 11:0028.02.2019 11:00 1551348002_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE posredovana ponudniku, postopek s pogajanji, ki poteka v več fazah 2019/02/20 11:5220.02.2019 11:52 2019/02/22 16:0022.02.2019 16:00 Odpiranje ni javno
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ / 2019/02/06 15:0706.02.2019 15:07 2019/02/19 10:0019.02.2019 10:00 1550566802_opening.pdf
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/02/14 12:2414.02.2019 12:24 2019/02/18 08:0018.02.2019 08:00 Odpiranje ni javno
Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA JN000372/2019-B01 2019/01/24 10:4924.01.2019 10:49 2019/02/15 11:0015.02.2019 11:00 1550224802_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/02/07 09:0007.02.2019 09:00 2019/02/15 08:0015.02.2019 08:00 Odpiranje ni javno
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE 2019/02/01 09:5701.02.2019 09:57 2019/02/07 10:0007.02.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Izdelava projektne dokumentacije za Novo Pobrežje v Mariboru STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 2019/01/29 11:0229.01.2019 11:02 2019/02/01 10:0001.02.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Vgradnja sistema proti zrušitvi kontejnerjev na RTG dvigalih Konecranes LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/12/18 15:2218.12.2018 15:22 2019/02/01 09:0001.02.2019 09:00 Odpiranje ni javno
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/01/31 09:1331.01.2019 09:13 2019/01/31 12:0031.01.2019 12:00 Odpiranje ni javno
Sorting system update BANKA SLOVENIJE 2019/01/18 08:0318.01.2019 08:03 2019/01/31 00:0031.01.2019 00:00 Odpiranje ni javno
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN000167/2019-W01 2019/01/15 10:4215.01.2019 10:42 2019/01/29 10:0029.01.2019 10:00 1548752401_opening.pdf
Storitve bonitetne agencije Moody's BANKA SLOVENIJE 2019/01/14 15:5914.01.2019 15:59 2019/01/25 10:0025.01.2019 10:00 Odpiranje ni javno
Dobava pisarniškega potrošnega materiala ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE JN008618/2018-B01 2018/12/18 07:5018.12.2018 07:50 2019/01/21 10:0021.01.2019 10:00 1548061201_opening.pdf
Najem tiskalnikov NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN000022/2019-W01 2019/01/04 13:1004.01.2019 13:10 2019/01/18 12:0018.01.2019 12:00 1547809203_opening.pdf
Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN008274/2018-B01 2018/12/03 10:1903.12.2018 10:19 2019/01/18 11:0018.01.2019 11:00 1547805603_opening.pdf
Storitve nadgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema sklada JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN008669/2018-W01 2018/12/19 14:4519.12.2018 14:45 2019/01/18 11:0018.01.2019 11:00 1547805604_opening.pdf
Avtomatiziran sistem za presejalno testiranje krvodajalcev ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN008303/2018-B01 2018/12/04 09:1904.12.2018 09:19 2019/01/15 10:0015.01.2019 10:00 1547542802_opening.pdf
Izvedba arheoloških raziskav na lokaciji stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco, Maribor STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN000039/2019-W01 2019/01/07 13:2207.01.2019 13:22 2019/01/15 10:0015.01.2019 10:00 1547542802_opening.pdf
Medicinski potrošni material DOM POČITKA MENGEŠ JN008671/2018-W01 2018/12/19 14:3919.12.2018 14:39 2019/01/04 10:0004.01.2019 10:00 1546592402_opening.pdf
Občasni prevozi šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN008465/2018-W01 2018/12/10 14:0610.12.2018 14:06 2018/12/24 11:0024.12.2018 11:00 1545645601_opening.pdf
Nakup in vzdrževanje infrastrukturne opreme AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN008290/2018-W01 2018/12/03 12:5703.12.2018 12:57 2018/12/21 09:0021.12.2018 09:00 1545379202_opening.pdf
WilLza 2019(pog) CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 2018/11/16 15:3016.11.2018 15:30 2018/12/17 11:0017.12.2018 11:00 Odpiranje ni javno
Purchase of 10 pcs APS push plates LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/11/19 09:2019.11.2018 09:20 2018/12/14 12:0014.12.2018 12:00 1544785203_opening.pdf
Nakup tehnološke opreme za izvajanje meritev športnikov UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT 2018/12/06 14:3806.12.2018 14:38 2018/12/14 10:0014.12.2018 10:00 Odpiranje ni javno
Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN007839/2018-W01 2018/11/13 15:0013.11.2018 15:00 2018/11/30 11:4530.11.2018 11:45 1543574703_opening.pdf
Občasni prevozi šolskih otrok OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM JN007891/2018-W01 2018/11/15 11:2115.11.2018 11:21 2018/11/29 10:0029.11.2018 10:00 1543482004_opening.pdf
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN007599/2018-B01 2018/10/30 16:1230.10.2018 16:12 2018/11/26 10:0026.11.2018 10:00 1543222803_opening.pdf
Dobava sanitetnega materiala DOM POČITKA MENGEŠ JN007677/2018-W01 2018/11/06 13:0906.11.2018 13:09 2018/11/21 10:0021.11.2018 10:00 1542790810_opening.pdf
Nakup in dobava hrane 2018-2022 SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN007238/2018-B01 2018/10/18 09:1018.10.2018 09:10 2018/11/16 10:0016.11.2018 10:00 1542358809_opening.pdf
Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti OBČINA ANKARAN JN007529/2018-W01 2018/10/29 13:2829.10.2018 13:28 2018/11/14 11:0014.11.2018 11:00 1542189603_opening.pdf
Vzdrževanje avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov PE PLC LJ, PLC MB POŠTA SLOVENIJE D.O.O. JN006946/2018-W01 2018/10/09 09:0409.10.2018 09:04 2018/11/12 12:0012.11.2018 12:00 1542020403_opening.pdf
Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004599/2018-B01 2018/09/17 14:4617.09.2018 14:46 2018/10/30 10:0030.10.2018 10:00 1540890003_opening.pdf
Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007192/2018-W01 2018/10/16 14:0416.10.2018 14:04 2018/10/30 10:0030.10.2018 10:00 1540890005_opening.pdf
Nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere) CENTER ODLIČNOSTI ZA INTEGRIRANE PRISTOPE V KEMIJI IN BIOLOGIJI PROTEINOV, LJUBLJANA JN006566/2018-W01 2018/09/21 13:0521.09.2018 13:05 2018/10/25 10:0025.10.2018 10:00 1540454402_opening.pdf
Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, E2 in E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004600/2018-B01 2018/10/04 08:0004.10.2018 08:00 2018/10/25 10:0025.10.2018 10:00 1540454403_opening.pdf
Sanacija stanovanja B 12 v objektu F3, Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007189/2018-W01 2018/10/16 13:1416.10.2018 13:14 2018/10/23 12:0023.10.2018 12:00 1540288804_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN007088/2018-W01 2018/10/12 10:5812.10.2018 10:58 2018/10/19 10:0019.10.2018 10:00 1539936002_opening.pdf
NAJEM DOSTOPA DO PSIHOLOŠKIH ZBIRK ZALOŽBE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) ZA LETO 2019 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006976/2018-W01 2018/10/09 09:3609.10.2018 09:36 2018/10/18 12:0018.10.2018 12:00 1539856802_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006981/2018-W01 2018/10/09 10:1409.10.2018 10:14 2018/10/15 10:0015.10.2018 10:00 1539590403_opening.pdf
Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN006607/2018-W01 2018/09/24 15:1624.09.2018 15:16 2018/10/15 09:0015.10.2018 09:00 1539586803_opening.pdf
Oblikovalske storitve CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006619/2018-W01 2018/09/25 10:3125.09.2018 10:31 2018/10/10 10:0010.10.2018 10:00 1539158403_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2019 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN006049/2018-W01 2018/09/03 12:4003.09.2018 12:40 2018/10/08 13:0008.10.2018 13:00 1538996402_opening.pdf
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN006133/2018-B01 2018/09/06 12:3006.09.2018 12:30 2018/10/04 10:0004.10.2018 10:00 1538640005_opening.pdf
Nakup repetitivnega transkranialnega magnetnega stimulatorja s TMS kompatibilnim elektroencefalografom UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006520/2018-W01 2018/09/20 13:3220.09.2018 13:32 2018/09/28 11:4528.09.2018 11:45 1538127903_opening.pdf
Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2019 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN006398/2018-W01 2018/09/14 14:3814.09.2018 14:38 2018/09/28 11:3028.09.2018 11:30 1538127006_opening.pdf
Fixed Income Indices Data (Podatki indeksi za potrebe upravljanja naložb Banke Slovenije) BANKA SLOVENIJE JN005905/2018-B01 2018/08/27 17:4227.08.2018 17:42 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121602_opening.pdf
Napredna zunanja sistemska administracija JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN006493/2018-W01 2018/09/19 12:2219.09.2018 12:22 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121603_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilice 4 (objekt A), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006524/2018-W01 2018/09/20 13:5920.09.2018 13:59 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121604_opening.pdf
Izvedba aktivnosti promocije poklicev v obrti in podjetništvu v realnem delovnem okolju na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006542/2018-W01 2018/09/21 09:0421.09.2018 09:04 2018/09/28 10:0028.09.2018 10:00 1538121605_opening.pdf
Izvedba obiskov bodočih dijakov v slovenskih podjetjih v letih 2018 in 2019 CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006454/2018-W01 2018/09/19 12:3319.09.2018 12:33 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948802_opening.pdf
Potujoča razstava poklicev prihodnosti CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006452/2018-W01 2018/09/19 12:3519.09.2018 12:35 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948803_opening.pdf
Izvajanje delavnic za spoznavanje proizvodnih materialov in izdelava priročnika CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN006450/2018-W01 2018/09/19 12:4019.09.2018 12:40 2018/09/26 10:0026.09.2018 10:00 1537948803_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Kamnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006446/2018-W01 2018/09/18 10:0618.09.2018 10:06 2018/09/25 10:0025.09.2018 10:00 1537862402_opening.pdf
Sanacija občinskih cesta na območju zaselka Rožnik, Ankaran OBČINA ANKARAN JN006306/2018-W01 2018/09/12 14:3012.09.2018 14:30 2018/09/24 13:3024.09.2018 13:30 1537788602_opening.pdf
Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN006370/2018-W01 2018/09/14 09:2814.09.2018 09:28 2018/09/24 10:0024.09.2018 10:00 1537776003_opening.pdf
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006254/2018-W01 2018/09/11 13:2111.09.2018 13:21 2018/09/21 10:0021.09.2018 10:00 1537516803_opening.pdf
Izvedba vrtin za potrebe okoljskega monitoringa podzemnih vod na lokaciji odlagališča NSRAO Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN006235/2018-W01 2018/09/10 15:3310.09.2018 15:33 2018/09/20 10:0020.09.2018 10:00 1537430402_opening.pdf
Ureditev dvorišča na Zvezdarski 1 ter postavitev dvigala MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE JN006120/2018-W01 2018/09/05 16:5905.09.2018 16:59 2018/09/17 11:3017.09.2018 11:30 1537176602_opening.pdf
Mamografski aparat - operativni leasing SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN005506/2018-B01 2018/08/09 10:0309.08.2018 10:03 2018/09/05 12:0005.09.2018 12:00 1536141602_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije Zalog in ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN005036/2018-B01 2018/07/23 07:0523.07.2018 07:05 2018/09/05 09:0005.09.2018 09:00 1536130803_opening.pdf
Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O. JN005702/2018-W01 2018/08/17 14:4817.08.2018 14:48 2018/09/04 12:0004.09.2018 12:00 1536055203_opening.pdf
Izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN005716/2018-W01 2018/08/20 11:3020.08.2018 11:30 2018/09/04 11:0004.09.2018 11:00 1536051603_opening.pdf
Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema naročnika JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE JN004884/2018-B01 2018/07/17 10:3417.07.2018 10:34 2018/08/30 10:0030.08.2018 10:00 1535616003_opening.pdf
Poslovni najem dezinfektorjev za fleksibilne endoskope SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN005403/2018-W01 2018/08/08 15:4408.08.2018 15:44 2018/08/24 14:0024.08.2018 14:00 1535112003_opening.pdf
Nacionalna kampanja za promocijo poklicev CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005621/2018-W01 2018/08/14 09:3214.08.2018 09:32 2018/08/24 10:0024.08.2018 10:00 1535097603_opening.pdf
Novogradnja zdravstvenega doma OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004632/2018-B01 2018/07/10 14:2610.07.2018 14:26 2018/08/22 08:3022.08.2018 08:30 1534919402_opening.pdf
Pohištvena oprema ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE JN005313/2018-W01 2018/07/31 14:4531.07.2018 14:45 2018/08/20 10:0020.08.2018 10:00 1534752003_opening.pdf
Promocija obrtniških poklicev na sejmu CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005164/2018-W01 2018/07/25 15:1725.07.2018 15:17 2018/08/16 10:0016.08.2018 10:00 1534406403_opening.pdf
Dobava računalniške opreme za obdobje štirih let NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004479/2018-B01 2018/07/02 22:0002.07.2018 22:00 2018/08/13 11:0013.08.2018 11:00 1534150803_opening.pdf
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2018/2019 OBČINA ANKARAN JN005163/2018-W01 2018/07/25 14:3725.07.2018 14:37 2018/08/06 12:3006.08.2018 12:30 1533551401_opening.pdf
Nadgradnja centralnega parkirišča - javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta - ponovitev postopka SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN003317/2018-A01 2018/05/29 13:5429.05.2018 13:54 2018/08/03 12:0003.08.2018 12:00 Odpiranje ni javno
Nadgradnja sistema za beleženje pozicije in orientacije letala KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE JN004971/2018-W01 2018/07/18 15:2318.07.2018 15:23 2018/07/31 12:0031.07.2018 12:00 1533031201_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN004896/2018-W01 2018/07/19 14:5819.07.2018 14:58 2018/07/31 10:0031.07.2018 10:00 1533024003_opening.pdf
Nadgradnja sistema Kadris 4 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 2018/07/24 09:4124.07.2018 09:41 2018/07/27 11:4527.07.2018 11:45 Odpiranje ni javno
Storitve občasnih šolskih prevozov za Gimnazijo Bežigrad 2018-2022 GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004782/2018-W01 2018/07/12 13:0312.07.2018 13:03 2018/07/26 10:0026.07.2018 10:00 1532592004_opening.pdf
Novogradnja športnega objekta - pokrito igrišče OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004451/2018-B01 2018/07/02 14:0802.07.2018 14:08 2018/07/25 08:3025.07.2018 08:30 1532500203_opening.pdf
Dobava praškovnega difraktomera ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN004753/2018-W01 2018/07/11 14:5011.07.2018 14:50 2018/07/24 11:3024.07.2018 11:30 1532424602_opening.pdf
Nakup in dobava živil za obdobje enega leta DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE JN004184/2018-B01 2018/06/22 06:5622.06.2018 06:56 2018/07/23 10:0023.07.2018 10:00 1532332803_opening.pdf
Izgradnja kanalizacije Cerklje in ostale komunalne infrastrukture OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003999/2018-B01 2018/06/18 12:3518.06.2018 12:35 2018/07/19 09:0019.07.2018 09:00 1531983603_opening.pdf
Izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c v Kopru JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN004141/2018-W01 2018/06/21 08:4121.06.2018 08:41 2018/07/17 11:3017.07.2018 11:30 1531819803_opening.pdf
Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto - III. faza JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA JN003920/2018-B01 2018/06/15 07:5715.06.2018 07:57 2018/07/16 11:3016.07.2018 11:30 1531733402_opening.pdf
Dobava in montaža knjižnih regalov s podestom NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN004125/2018-W01 2018/06/20 14:4520.06.2018 14:45 2018/07/06 10:0006.07.2018 10:00 1530864004_opening.pdf
Okvirni sporazum za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdobju 2019-2022 KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE JN003684/2018-B01 2018/06/05 22:0005.06.2018 22:00 2018/07/05 10:0005.07.2018 10:00 1530777602_opening.pdf
Nakup interaktivnih zaslonov GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN004103/2018-W01 2018/06/20 11:0020.06.2018 11:00 2018/07/05 10:0005.07.2018 10:00 1530777603_opening.pdf
Nakup plazemske rezalne mize s CAD/CAM opremo ŠOLSKI CENTER CELJE JN004206/2018-W01 2018/06/22 14:0222.06.2018 14:02 2018/07/04 10:0004.07.2018 10:00 1530691205_opening.pdf
Nakup dveh videostolpov SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN003447/2018-W01 2018/05/29 13:4429.05.2018 13:44 2018/07/03 10:0003.07.2018 10:00 1530604802_opening.pdf
Dobava električne z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN003427/2018-B01 2018/05/29 14:5229.05.2018 14:52 2018/07/02 10:3002.07.2018 10:30 1530520203_opening.pdf
Nakup dveh vozil GVGP-1 JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN003957/2018-W01 2018/06/14 14:1914.06.2018 14:19 2018/07/02 10:0002.07.2018 10:00 1530518402_opening.pdf
Pod Pekrsko gorco, Maribor – Storitve strokovnega nadzora nad implementacijo BIM modela STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004075/2018-W01 2018/06/19 15:1019.06.2018 15:10 2018/06/29 10:0029.06.2018 10:00 1530259202_opening.pdf
Feroelektrični analizator z magnetnim modulom INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO JN003644/2018-W01 2018/06/05 13:0305.06.2018 13:03 2018/06/20 10:0020.06.2018 10:00 1529481602_opening.pdf
Dozidva poslovilnih vežic v Cerkljah OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN003778/2018-W01 2018/06/08 08:4308.06.2018 08:43 2018/06/20 08:3020.06.2018 08:30 1529476201_opening.pdf
Dobava živil za gostinske obrate OBČINA ANKARAN JN003732/2018-W01 2018/06/07 08:1807.06.2018 08:18 2018/06/18 11:3018.06.2018 11:30 1529314202_opening.pdf
Ureditev območja ŠRP Sv. Katarina za potrebe nogometa OBČINA ANKARAN JN003518/2018-W01 2018/05/31 09:1631.05.2018 09:16 2018/06/15 10:3015.06.2018 10:30 1529051402_opening.pdf
Zemeljska dela in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN002655/2018-B01 2018/06/04 16:0304.06.2018 16:03 2018/06/15 10:0015.06.2018 10:00 1529049602_opening.pdf
NABAVA NOVEGA MOSTNEGA DVIGALA - JN 123/2018 LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN003018/2018-L01 2018/05/15 12:3915.05.2018 12:39 2018/06/15 09:3015.06.2018 09:30 1529047801_opening.pdf
Izvedba ureditve prehoda za pešce preko državne ceste R2-406, odsek 1407 »Križišče Moretini-Ankaran-MP Lazaret« v km 7+148 na Jadranski cesti v Občini Ankaran, vključno z manjkajočim delom pešpoti za OBČINA ANKARAN JN003496/2018-W01 2018/05/30 12:1830.05.2018 12:18 2018/06/14 12:0014.06.2018 12:00 1528970403_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka (pogajanja) OBČINA MIRNA PEČ 2018/06/13 11:1413.06.2018 11:14 2018/06/13 12:0013.06.2018 12:00 Odpiranje ni javno
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka (pogajanja) OBČINA MIRNA PEČ 2018/06/11 14:1011.06.2018 14:10 2018/06/13 11:0013.06.2018 11:00 Odpiranje ni javno
Najem večnamenskih tiskalnikov GIMNAZIJA BEŽIGRAD JN003526/2018-W01 2018/05/31 10:0131.05.2018 10:01 2018/06/08 10:0008.06.2018 10:00 1528444802_opening.pdf
Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo – ladijske pretakalne roke LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002942/2018-W01 2018/05/09 13:3709.05.2018 13:37 2018/06/07 10:0007.06.2018 10:00 1528358401_opening.pdf
Dobava računalniške opreme in aplikacij Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka OBČINA MIRNA PEČ JN003372/2018-W01 2018/05/25 13:0925.05.2018 13:09 2018/06/07 10:0007.06.2018 10:00 1528358402_opening.pdf
Zavarovalne storitve za obdobje 2019-2022 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002944/2018-W01 2018/05/09 15:3509.05.2018 15:35 2018/06/06 11:0006.06.2018 11:00 1528275603_opening.pdf
Nakup knjig za učbeniški sklad ŠOLSKI CENTER CELJE JN003364/2018-W01 2018/05/25 10:2825.05.2018 10:28 2018/06/05 11:0005.06.2018 11:00 1528189203_opening.pdf
Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2018 OBČINA ANKARAN JN003376/2018-W01 2018/05/25 14:3225.05.2018 14:32 2018/06/05 11:0005.06.2018 11:00 1528189204_opening.pdf
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka OBČINA MIRNA PEČ JN003121/2018-W01 2018/05/17 09:5417.05.2018 09:54 2018/06/05 10:0005.06.2018 10:00 1528185602_opening.pdf
Cestna navezava na novi Srminski vhod LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA 2018/05/18 14:1918.05.2018 14:19 2018/06/04 10:0004.06.2018 10:00 1528099202_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2018-2021 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 2018/05/29 11:2429.05.2018 11:24 2018/05/31 11:0031.05.2018 11:00 Odpiranje ni javno
Nakup treh gasilskih vozil JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA JN002696/2018-B01 2018/04/25 09:4425.04.2018 09:44 2018/05/31 10:0031.05.2018 10:00 1527753603_opening.pdf
Oprema novega vrtca OBČINA ŽUŽEMBERK JN002691/2018-B01 2018/04/25 12:0825.04.2018 12:08 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494403_opening.pdf
Dobava zdravil 2018-2022 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002814/2018-B01 2018/04/30 08:4230.04.2018 08:42 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494404_opening.pdf
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA JN002999/2018-W01 2018/05/12 08:4712.05.2018 08:47 2018/05/28 10:0028.05.2018 10:00 1527494405_opening.pdf
Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002982/2018-W01 2018/05/11 08:3311.05.2018 08:33 2018/05/25 10:0025.05.2018 10:00 1527235203_opening.pdf
Novogradnja športnega objekta - pokrito igrišče OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002773/2018-B01 2018/04/26 12:3926.04.2018 12:39 2018/05/23 08:3023.05.2018 08:30 1527057002_opening.pdf
Najem, kolokacija in upravljanje strežnikov ter podpora uporabnikom na lokaciji naročnika 2018-2021 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE JN002831/2018-W01 2018/04/30 15:0630.04.2018 15:06 2018/05/21 10:0021.05.2018 10:00 1526889602_opening.pdf
Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina OBČINA ANKARAN JN002834/2018-W01 2018/05/03 09:2603.05.2018 09:26 2018/05/17 11:0017.05.2018 11:00 1526547603_opening.pdf
DOZIDAVA POSLOVILINIH VEŽIC V CERKLJAH OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN002488/2018-W01 2018/04/11 14:4311.04.2018 14:43 2018/05/15 08:3015.05.2018 08:30 1526365802_opening.pdf
Fizično, tehnično in intervencijsko varovanjeFizično, tehnično in intervencijsko varovanje SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002495/2018-B01 2018/04/12 09:5412.04.2018 09:54 2018/05/10 12:0010.05.2018 12:00 1525946402_opening.pdf
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA JN002580/2018-W01 2018/04/18 14:4118.04.2018 14:41 2018/05/08 10:0008.05.2018 10:00 1525766402_opening.pdf
Preureditev in obnova hale Troples za PC TA LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA JN002505/2018-W01 2018/04/12 14:3712.04.2018 14:37 2018/05/07 09:3007.05.2018 09:30 1525678202_opening.pdf
Najem dveh hematoloških analizatorjev SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002377/2018-B01 2018/04/25 11:5425.04.2018 11:54 2018/05/03 12:0003.05.2018 12:00 1525341602_opening.pdf
Laboratorijske storitve za obdobje štirih let UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002046/2018-B01 2018/03/29 12:0829.03.2018 12:08 2018/04/26 10:0026.04.2018 10:00 1524729603_opening.pdf
Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. OBČINA ANKARAN JN002453/2018-W01 2018/04/09 14:0409.04.2018 14:04 2018/04/25 10:0025.04.2018 10:00 1524643202_opening.pdf
Strokovni nadzor gradnje SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA JN002485/2018-W01 2018/04/12 09:4912.04.2018 09:49 2018/04/23 10:0023.04.2018 10:00 1524470402_opening.pdf
Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2018/04/13 15:2813.04.2018 15:28 2018/04/20 10:0020.04.2018 10:00 1524211203_opening.pdf
Oblikovalske storitve CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN002017/2018-W01 2018/03/28 13:5828.03.2018 13:58 2018/04/13 10:0013.04.2018 10:00 1523606403_opening.pdf
Storitve čiščenja SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO JN001955/2018-W01 2018/03/26 14:5526.03.2018 14:55 2018/04/09 10:0009.04.2018 10:00 1523260804_opening.pdf