Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.10.2023 ob 10:30:00 in je

9e59068229a4f228b94489b7eed6245815d80a9b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.10.2023 ob 10:30:00 je bila

7418c251eaaa407db2459a183683132eaefb7af5


Ponudnik

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 140.075,61 brez DDV

Ponudnik

SRC SISTEMSKE INTEGRACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 145.878,92 brez DDV

Ponudnik

SPAN PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV D.O.O., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 144.356,55 brez DDV

Ponudnik

A1 SLOVENIJA, TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE, D. D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 147.913,93 brez DDV