Aktualni DNS

Dinamični nabavni sistemi (DNS)

Naročnik Naziv Št. javnega naročila Datum objave Rok za prejem prijav Obdobje veljavnosti DNS
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Prevzem in odvoz odpadkov JN000596/2019-B01 2019/02/04 17:0404.02.2019 17:04 2019/03/07 12:0007.03.2019 12:00 2025/03/07 12:0007.03.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja JN001650/2019-E01 2019/03/21 13:3921.03.2019 13:39 2019/04/18 13:0018.04.2019 13:00 2027/04/18 13:0018.04.2027 13:00
OBČINA GORJE Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nizke in visoke gradnje v Občini Gorje JN002283/2020-B01 2020/04/09 08:3709.04.2020 08:37 2020/05/08 10:0008.05.2020 10:00 2024/04/08 10:0008.04.2024 10:00
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Nakup in dobava hrane z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002739/2020-B01 2020/05/05 07:2905.05.2020 07:29 2020/06/01 10:0001.06.2020 10:00 2024/08/30 10:0030.08.2024 10:00
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN002893/2020-B01 2020/05/11 19:3811.05.2020 19:38 2020/06/09 11:0009.06.2020 11:00 2024/06/10 08:0010.06.2024 08:00
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE DNS - Računalniška oprema JN002921/2020-B01 2020/05/12 16:5112.05.2020 16:51 2020/06/11 12:0011.06.2020 12:00 2022/05/12 12:0012.05.2022 12:00
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN004276/2020-B01 2020/07/20 11:2020.07.2020 11:20 2020/08/05 10:0005.08.2020 10:00 2024/07/03 10:0003.07.2024 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava pisarniškega materiala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000007/2021-E01 2021/01/04 17:3404.01.2021 17:34 2021/02/01 10:0001.02.2021 10:00 2029/02/01 10:0001.02.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Dobava avtomateriala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN000165/2021-E01 2021/01/14 16:5614.01.2021 16:56 2021/02/12 10:0012.02.2021 10:00 2029/02/12 10:0012.02.2029 10:00
MESTNA OBČINA KRANJ Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN003195/2021-B01 2021/05/19 08:2619.05.2021 08:26 2021/06/14 12:0014.06.2021 12:00 2025/06/14 12:0014.06.2025 12:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev JN004934/2021-E01 2021/07/20 07:3920.07.2021 07:39 2021/08/16 10:0016.08.2021 10:00 2029/08/16 10:0016.08.2029 10:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Izvajanje posekov tras NNO in SN daljnovodov z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema JN005695/2021-E01 2021/08/19 16:5719.08.2021 16:57 2021/09/16 13:0016.09.2021 13:00 2029/09/17 13:0017.09.2029 13:00
ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture JN006166/2021-E01 2021/09/10 08:5310.09.2021 08:53 2021/10/11 10:0011.10.2021 10:00 2029/10/11 10:0011.10.2029 10:00