Preklicana

Preklicana javna naročila

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Datum preklica
Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ JN004276/2020-B01 2020/07/07 11:3007.07.2020 11:30 2020/07/20 11:2320.07.2020 11:23
Nakup, implementacija in vzdrževanje sistema SIEM AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN007041/2019-W01 2019/10/09 13:4009.10.2019 13:40 2019/10/09 15:0409.10.2019 15:04
Projekt za izvedbo protipoplavnih ukrepov v občini Dobrepolje OBČINA DOBREPOLJE JN006033/2019-W01 2019/08/28 14:1628.08.2019 14:16 2019/09/06 13:1006.09.2019 13:10
PSPP AVČE- remote control for maintenance of the AC excitation system for period from 2019 to 2022 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O. 2019/05/24 14:0424.05.2019 14:04 2019/05/24 14:2824.05.2019 14:28
Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO JN008787/2018-B01 2018/12/27 11:2527.12.2018 11:25 2019/03/06 09:5706.03.2019 09:57
Nakup računalniške opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN006222/2018-B01 2018/09/10 12:1710.09.2018 12:17 2018/09/11 13:1711.09.2018 13:17
Izvedba vrtin za potrebe okoljskega monitoringa podzemnih vod na lokaciji odlagališča NSRAO Vrbina, Krško PRAETOR D.O.O., VARNO IN GOSPODARNO POSLOVANJE IN SVETOVANJE JN006235/2018-W01 2018/09/10 15:2510.09.2018 15:25 2018/09/10 15:3110.09.2018 15:31
Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE JN005565/2018-B01 2018/08/10 10:3910.08.2018 10:39 2018/09/04 11:2404.09.2018 11:24
Nacionalna kampanja za promocijo poklicev CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE JN005621/2018-W01 2018/08/14 09:2014.08.2018 09:20 2018/08/14 09:3014.08.2018 09:30
Oprema novega vrtca OBČINA ŽUŽEMBERK JN002691/2018-B01 2018/04/25 09:4825.04.2018 09:48 2018/04/25 12:0125.04.2018 12:01