Posamezna ponudba

Preklicano

Prekliči ponudbo

06.03.2019 09:57

Razlog preklica:

Ker naročniku v trenutku izvedbe predmetnega javnega naročila ni znan terminski načrt izvedbe strateškega projekta STEISi, naročnik potencialnim ponudnikom ni mogel podati določenih informacij, ki bistveno vplivajo na predmet javnega naročila. Naročnik je iz tega razloga skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavil postopek oddaje javnega naročila. Javno naročilo bo naročnik ponovil, ko bo terminski načrt projekta STEISi, ki je bistveni element predmetnega javnega naročila, znan

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 26.02.2019 08:34:19
Sprememba iz "13.03.2019".
Sprememba datuma 18.02.2019 14:31:50
Sprememba iz "25.02.2019".
Sprememba datuma 06.02.2019 15:43:42
Sprememba iz "18.02.2019".
Sprememba datuma 03.01.2019 14:23:46
Sprememba iz "30.01.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.03.2019 ob 09:57:36 in je

577539659fd5903dfeccea700f0a2b3edd9fdaaa


Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.03.2019 ob 09:57:36 in je