Posamezna ponudba

Preklicano

Javno naročilo je bilo preklicano.

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 26.02.2019 08:34:19
Sprememba iz "13.03.2019".
Sprememba datuma 18.02.2019 14:31:50
Sprememba iz "25.02.2019".
Sprememba datuma 06.02.2019 15:43:42
Sprememba iz "18.02.2019".
Sprememba datuma 03.01.2019 14:23:46
Sprememba iz "30.01.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna