Posamezna ponudba

Preklicano

Prekliči ponudbo

13.07.2022 13:59

Razlog preklica:

Odločitev o ustavitev postopka JN objavljena na PJN dne 13. 07. 2022. Naročnik je sklenil dodatek k obstoječi pogodbi.

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.07.2022 ob 09:21:49 in je

9b7eb4663f2eccdad9115e19025380672e10d9d8


Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.07.2022 ob 13:59:55 in je

2a0dd14de168f8661b85b8f1d2623ba456c5d468