Posamezna ponudba

Preklicano

Prekliči ponudbo

04.09.2018 11:24

Razlog preklica:

Naročnik preklicuje predmetno javno naročilo, saj je ugotovil, da to ni bilo poslano v Uradni list EU, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Naročnik bo ponovil postopek oddaje javnega naročila za isti predmet.

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.09.2018 ob 11:24:52 in je

5e099f3ea730c9219656c5e6bc4c818b79dfe9c7


Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.09.2018 ob 11:24:52 in je