Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.06.2022 ob 12:24:50 in je

93889558f251303b420cd45539de6e67db729fcf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.06.2022 ob 12:24:50 je bila

47777a73a1eb2dc1048f068f07e68b2182eb3734


Ponudnik

ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O., TBILISIJSKA 85, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 105.600,00 brez DDV