Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 02.11.2023 ob 11:29:53 in je

d3b4a8a6160d8543934dc6c8976593b6e3b2b043

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.11.2023 ob 11:29:53 je bila

4919179f5ffed5083285fef129b51b321ace707e


Ponudnik

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 133.074,89 brez DDV