Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.07.2023 ob 11:07:18 in je

5816a6ac218017bbbcece2682228e4e50195ff2a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.07.2023 ob 11:07:18 je bila

8561188ea27ef8bc10f4ee9a521c5af7bceb9a58


Ponudnik

Lithoz GmbH

Vsebina predračuna

Predračun: