Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.11.2019 ob 10:00:06 in je

5a11e860a274c53f2733e233ba3f0797329974af

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.11.2019 ob 14:01:17 je bila

76651da6622144e4b865b8dc428874b8a70e9f89


Ponudnik

SANOLABOR, PODJETJE ZA PRODAJO MEDICINSKIH, LABORATORIJSKIH IN FARMACEVTSKIH PROIZVODOV, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 205.883,61 brez DDV