Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.03.2020 ob 10:00:02 in je

174b9842310a26e7762f5fd264e46c7df74363f9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.02.2020 ob 10:44:56 je bila

d6cee3b22f02692b06361ea3ff70e6047049a99d


Ponudnik

DIALOGCO, KOMUNIKACIJSKE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 62.470,10 z DDV