Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 04.05.2022 08:53:14
Sprememba iz "05.05.2022".
Sprememba ure 04.05.2022 08:53:14
Sprememba iz "09:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.05.2022 ob 08:53:14 in je

057fcf0a5308ec6f491bedb1cbef640ca0e76637

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.05.2022 ob 08:53:14 je bila

e9159d6eff9fab6bf008194d357ade64c73d0e07


Ponudnik

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRIJO, LJUBLJANA, HAJDR

Ponudnik

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRIJO, LJUBLJANA, HAJDR

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 138.000,00 brez DDV

Ponudnik

UNIVERZA V MARIBORU
  • Partner 1

  • Naziv: ENERDAT - S, SISTEMSKI INŽENIRING, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O.
  • Naslov: POSLOVNA CONA A 2, 4208 ŠENČUR
  • Davčna številka: SI15938794
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 38.800,00 brez DDV