Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.12.2021 ob 14:56:56 in je

f065f34bc9521b6dd9d12eeef080a11f8d5c6f54

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.12.2021 ob 14:56:56 je bila

65683de0aaa3fdfd470862a878ae5b7af00403fc


Ponudnik

ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O., TBILISIJSKA 85, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 95.040,00 brez DDV