Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.09.2023 ob 12:00:27 in je

7d1ca09e972e58ee6514d48001bbfa4bf5846fbe

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.09.2023 ob 12:00:27 je bila

e152002cc964eaaf923f528e9d19014c996676ee


Ponudnik

MERKUR TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 15.791,07 brez DDV
  • Sklop 3- ponudbena cena: 17.473,66 brez DDV