Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.02.2023 ob 08:15:08 in je

d8c0e0a94007cfc8a6976b845d85b6bae0652f0d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.02.2023 ob 08:15:08 je bila

4678b6fc68bc45b6cc81240aa3c23d7383459443


Ponudnik

RU-VE d.o.o.

Vsebina predračuna

Predračun: