Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 02.07.2020 ob 10:04:01 in je

a5e56e5568e7762675d034a495432bd1249f6b60

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.07.2020 ob 10:04:00 je bila

984155996bc4a792b091df081f4c35f12d2a26d3


Ponudnik

PROMOBILE GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 45.191,50 brez DDV

Ponudnik

VODEJA, STORITVE, GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 41.553,75 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 49.277,98 brez DDV

Ponudnik

VALENARIUS, GRADBENA KEMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 49.310,55 brez DDV

Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 40.972,00 brez DDV