Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.06.2019 ob 08:00:03 in je

42e62885f811ab7f066cb4b949eb51794dee3dcb

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.06.2019 ob 15:57:39 je bila

0014afb96c4634c490992a41cd9ce3d6c832ebbc


Ponudnik

MARSH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,00 brez DDV

Ponudnik

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1,00 brez DDV

Ponudnik

Hiscox Assure SAS

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 100.000,00 brez DDV