Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.10.2019 ob 10:00:03 in je

4cbb8807f52345cffeb48cb9d9f0efe9e734e6be

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.09.2019 ob 13:02:50 je bila

e7e50ab1ee36313b7312240ffa7cd7df3bc40043


Ponudnik

CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 331,30 brez DDV